כנסים

כנסים - הבורסה לניירות ערך & אקסלנס טרייד

מדדים

מדדים

כנס בנושא מדדים

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא מדדים.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
יניב הירש, מנהל שיווק מדדים, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אלעד בורשטיין, מנכ"ל אקסלנס טרייד

לצפייה
מסחר

מסחר

כנס בנושא מסחר

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא מסחר.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
ניר קסטרו, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אלעד קראוס, אנליסט  אקסלנס ניהול השקעות וני"ע 

לצפייה

שורט

כנס בנושא שורט

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא שורט.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אילן דנגוט, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים אקסלנס טרייד 

לצפייה
מחסנים את תיק ההשקעות

מחסנים את תיק ההשקעות – חלק א'

כנס בנושא מחסנים את תיק ההשקעות

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בחלק א' של כנס שוק ההון
בנושא מחסנים את תיק ההשקעות הגנה על תיק ההשקעות באמצעות נגזרים
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
משה עסיס, מנהל מדור בכיר, פיתוח מסחר ומוצרים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים, אקסלנס טרייד

מחסנים את תיק ההשקעות

מחסנים את תיק ההשקעות – חלק ב'

כנס בנושא מחסנים את תיק ההשקעות

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בחלק ב' של כנס שוק ההון
בנושא מחסנים את תיק ההשקעות הגנה על תיק ההשקעות באמצעות נגזרים
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
משה עסיס, מנהל מדור בכיר, פיתוח מסחר ומוצרים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים, אקסלנס טרייד

לצפייה