כנסים

כנסים - הבורסה לניירות ערך & אקסלנס טרייד

אינפלציה

אינפלציה

נושא הכנס: "אינפלציה ואיך מתגוננים מפניה"

דברי פתיחה: יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים
דיון באולפן הצגת נושא " אינפלציה ואיך מתגוננים מפניה "
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים בהשתתפות:
אורן דבי, מנהל חדר המסחר, אקסלנס טרייד

הכנס התקיים בתאריך 26.10.2021 בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 

לצפייה
סודות המסחר

סודות המסחר

נושא הכנס: "סודות המסחר"

דברי פתיחה: יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים
דיון באולפן הצגת נושא "סודות המסחר" בהשתתפות:
ניר קסטרו - כלכלן, מח' מסחר, נגזרים ומדדים
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים, אקסלנס טרייד

הכנס התקיים בתאריך 19.10.2021 בבורסה לניירות ערך בתל אביב

לצפייה
משבר האקלים

משבר האקלים

נושא הכנס: "משבר האקלים ותיק ההשקעות שלך"
דברי פתיחה: יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים
דיון באולפן הצגת נושא "משבר האקלים ותיק ההשקעות שלך" בהשתתפות:
יניב הירש מנהל שיווק מדדים, מח' מסחר, נגזרים ומדדים
אלעד בורשטיין, מנכל אקסלנס ניהול השקעות וני"ע

הכנס התקיים בתאריך 12.10.2021 בבורסה לניירות ערך בתל אביב

לצפייה
מחסנים את תיק ההשקעות

מחסנים את תיק ההשקעות – חלק ב'

כנס בנושא מחסנים את תיק ההשקעות

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בחלק ב' של כנס שוק ההון
בנושא מחסנים את תיק ההשקעות הגנה על תיק ההשקעות באמצעות נגזרים
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
משה עסיס, מנהל מדור בכיר, פיתוח מסחר ומוצרים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים, אקסלנס טרייד

לצפייה
מחסנים את תיק ההשקעות

מחסנים את תיק ההשקעות – חלק א'

כנס בנושא מחסנים את תיק ההשקעות

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בחלק א' של כנס שוק ההון
בנושא מחסנים את תיק ההשקעות הגנה על תיק ההשקעות באמצעות נגזרים
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
משה עסיס, מנהל מדור בכיר, פיתוח מסחר ומוצרים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים, אקסלנס טרייד

לצפייה
גרף של עליות בבורסה ומטבעות

שורט

כנס בנושא שורט

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא שורט.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אילן דנגוט, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים אקסלנס טרייד 

לצפייה
מסחר

מסחר

כנס בנושא מסחר

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא מסחר.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
ניר קסטרו, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אלעד קראוס, אנליסט  אקסלנס ניהול השקעות וני"ע 

לצפייה
מדדים

מדדים

כנס בנושא מדדים

אקסלנס טרייד והבורסה לניירות ערך מזמינים אתכם לצפייה בכנס שוק ההון בנושא מדדים.
בהשתתפות:
יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
יניב הירש, מנהל שיווק מדדים, מח' מסחר, נגזרים ומדדים (הבורסה לני"ע)
אלעד בורשטיין, מנכ"ל אקסלנס טרייד

לצפייה