ייחודי באקסלנס טרייד:
דסק השקעות אישי

דסק ההשקעות האישי ExPert

שירות אישי וייחודי מהמומחים של אקסלנס טרייד בבניית אסטרטגיית מסחר מותאמת אישית והמלצות לביצוע פעולות.

אנו באקסלנס טרייד שמחים להשיק את ExPert דסק ההשקעות האישי, אשר מעניק לך, הלקוח פרטי, שירות אישי וייחודי מהמומחים של אקסלנס בבניית אסטרטגיית מסחר בהתאם לצרכיך והמלצות על ביצוע פעולות.

כחלק מהפלטפורמה שאנו מספקים למסחר עצמאי בארץ ובחו"ל הכוללת מערכות חדשניות וחדר מסחר מקצועי בזמינות גבוהה, אנו רואים חשיבות רבה גם במתן הכוונה ומעטפת מידע איכותית שתסייע לך בקבלת החלטות מסחר.

איש עם חליפה באנר אקספרט טרייד

כלקוח הדסק, תהנה ממידע ייחודי וקשר אישי שוטף עם מנהל הדסק, בעל רישיון לשיווק השקעות, באמצעות שיחות טלפון, עדכונים ב- SMS וניוזלטרים הכוללים סקירה וריכוז נתוני מסחר עיקריים, חדשות חמות ואירועים חשובים אחרים, והכל בהתאם לצרכיך האישיים.

בנוסף, אנו דואגים לך שתישאר מעודכן באמצעות חשיפה לסקירות ולעבודות מחקר ייחודיות, אשר יאפשרו לך גישה למידע ברמת המיקרו והמאקרו ממנו נהנים היום רק הגופים הגדולים.


צור קשר עוד היום והצטרף לדסק למביני עניין.

*השירות ניתן ללא עלות ללקוחות המנהלים החל מ- 300 אלף ₪ בחשבון ההשקעות.

האמור בעלון זה נכון למועד פרסומו בלבד. סכום מינימאלי לפתיחת חשבון השקעות הינו 20 אלף ₪. לאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") שמורה הזכות הבלעדית לשנות את הפרטים במודעה ובהתקשרות נשוא ההודעה בכל עת. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך. לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס אשר הינה חלק מקבוצת דלק, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל. לגילוי נאות אודות היותה של החברה משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת https://www.xnes.co.il.