זמני פעילות במהלך חגי תשרי 

תאריך יום שעות פעילות
09/09/2018 ערב ראש השנה חדר מסחר בארץ ושירות הלקוחות יהיו סגורים.
10-11/09/2018 ראש השנה א' וב' חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 23:00-15:30.
18/09/2018 ערב יום כיפור חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 18:00-15:30.
19/09/2018

יום כיפור

חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 23:00-20:30.

23/09/2018

ערב סוכות

חדר מסחר בארץ ושירות הלקוחות יהיו סגורים.

24/09/2018

סוכות

חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 23:00-15:30.

25-27/09/2018

חוה"מ סוכות

חדר המסחר בארץ ושירות הלקוחות יפעלו בין השעות 14:35-09:00.

חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 23:00-15:30.

 28/09/2018

חוה"מ סוכות

חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 18:00-15:30.

 30/09/2018 ערב שמחת תורה חדר מסחר בארץ ושירות הלקוחות יהיו סגורים.
01/10/2018

שמחת תורה

חדר מסחר ני"ע זרים יפעל בין השעות 23:00-15:30.