משקיע בשוק ההון?
ייתכן ומגיע לך החזר מס 

החזרי מס למשקיעים בשוק ההון

בדקו אם גם אתם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה ו/או אם מגיעים לכם כספים ממס הכנסה!

ע"פ הדעה הרווחת, שכירים פטורים מהגשת דוח היות שמס ההכנסה מנוכה ישירות ממשכורתם ע"י המעסיק. דעה זאת אמנם נכונה עבור רוב השכירים אבל לא עבור כולם.

ישנם שכירים שהפטור אינו חל עליהם והם מחויבים להגיש דוח שנתי על הכנסותיהם למס הכנסה.

המקרים העיקריים בהם נדרש שכיר להגיש דוח הינם:

 • שכיר ששכרו השנתי ברוטו עולה על 641,000 ₪ (בשנת 2016).
 • שכיר בעל פעילות בשוק ההון שמחזור המכירות שלו עולה על 803,520 ₪ בשנה.
 • שכיר שיש לו הכנסות מחו"ל.
 • שכיר שהכנסותיו מכל מקור שהוא עולים על 640,000 ₪ החייב במס ייסף.
 • שכיר שהוא בעל שליטה בחברה
 • שכיר שיש לו הכנסות שכ"ד מעל התקרה הפטורה(למעט שכיר המדווח במסלול של 10%)
 • שכיר שהייתה לו עסקת שבח באותה השנה.
 • שכיר שעשה פריסת פיצויים.

אם אחד מהקריטריונים רלוונטי לגביך, אזי יש להגיש את הדו"ח לרשויות במועד שנקבע ולהימנע מהסתבכות מיותרת מול רשות המיסים.

חשוב לציין שבמרבית המקרים מגיעים לשכירים החזרים של אלפי שקלים.

להלן חלק מהסיבות להחזרים בקרב פעילים בשוק ההון:

 • אם ניהלת את פעילות ניירות הערך שלך ביותר מחשבון אחד .
 • אם הפסדת בשנה אחת והרווחת בשנה אחרת ולא דרשת קיזוז הפסדים באופן יזום .
 • אם העברת את ניהול כספך מבנק אחד לאחר.
 • אם אין לך הכנסת עבודה או הכנסותיך נמוכות מאוד.
 • אם שלמת מס שבח ומנגד היו לך הפסדים בבורסה .

את הדוח מגישים למס הכנסה באמצעות טופס 1301 ובמקביל חייבים לשדרו באופן מקוון.

מומחי המס של "יתרות", המתמחים מזה 20 שנה במיסוי יחיד ישמחו לסייע לך בהגשת דוח למס הכנסה ו/או קבלת החזרי מס.

 

השירות ניתן על בסיס הצלחה בלבד.

לא קיבלת החזר - לא שילמת בעבור השירות

 

אל תוותר על ההחזר!

לקבלת פרטים נוספים צור איתנו קשר:
מייל: shbursa@xnes.co.il
טל: 03-7536514

* עמלה בשיעור 12% + מע"מ תגבה רק אם קבלת החזר ולאחר שההחזר הועבר לחשבון הבנק שלך.

יובהר כי אין בהעברת עלון זה ופרטי ההתקשרות משום המלצה על התקשרות עם יתרות משרד רו"ח ("יתרות") וכל התקשרות בין מי מהלקוחות לבין יתרות תיעשה על ידי הלקוח באופן עצמאי ובאחריותו המלאה. לפיכך, על כל לקוח לבחון באופן עצמאי את תנאי ההתקשרות האמורה ואת כדאיותה. כן יובהר כי אקסלנס איננה ולא תהיה צד להתקשרות האמורה. אקסלנס איננה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם ההתקשרות עם יתרות, לרבות בקשר עם תנאי ההתקשרות וטיב השירות הניתן על ידי יתרות ללקוחותיה. אקסלנס אינה מתחייבת כי הלקוח יהיה זכאי להחזר מס כלשהו.