שולט במסחר עצמאי בבורסה?
התקדם לGlobal EXtrade                 

מעוניין לדעת יותר

מידע ושירות לניהול מסחר בשוק ההון

סוחר יקר, ריכזנו עבורך את כל המידע הנדרש לצורך מסחר בשוק ההון

 

ביצוע הפקדה 

לאקסלנס טרייד קיימים חשבונות נאמנות בכל הבנקים, באמצעותם תוכל להפקיד כספים לחשבונך. ניתן להעביר כספים באמצעות העברה בנקאית, או להפקיד המחאה באחד מהבנקים ברשימה שלהלן. ההפקדה הינה לפקודת אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. לאחר ביצוע ההפקדה לאחד מחשבונות הנאמנות שלנו יש לדאוג שתהיה ברשותך אסמכתא על ההפקדה. את הדיווח על ביצוע ההפקדה ניתן לבצע באזור האישי בכל עת וללא המתנה לנציג.

פרטי חשבונות הנאמנות להפקדת הכספים

ביצוע פעולות בחשבון באמצעות האינטרנט

תוכלו לבצע את הפעולות השוטפות בחשבונכם כגון: הודעה על הפקדה, בקשה למשיכה, בקשה להמרת מט"ח, בקשה להפקת דוחות ועדכון פרטים אישיים באופן עצמאי דרך האזור האישי באתר בכל זמן וללא צורך בהמתנה לנציג.

אשראי בחשבון

על מנת לקבל מסגרות אשראי כנגד פעילות בניירות ערך, יש לאפיין את גודל המסגרות ואופי הפעילות המבוקשת ולכן יש לקיים שיחה מקדימה עם נציג צוות חדר המסחר שלנו בטלפון 03-7536514 שלוחה 1.

תמיכה טכנית

במידה וכניסתכם למערכת המסחר בשוק ההון נחסמה ומופיעה ההודעה "שם משתמש או סיסמא שגויים",
יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-7536514, שלוחה 2 ואנו נספק סיסמא חדשה.

הסיסמא החדשה היא סיסמא זמנית ויש לשנותה בפעם הראשונה בכניסה למערכת דרך מחשב בלבד.
בכניסה הראשונית, לאחר שהונפקה סיסמא, תבקש המערכת את מספר הבדיקה שיופיע על הצג בתמונה. יש לרשום מספר זה בשורה התחתונה ולאחר מכן המערכת תעבור למסך שינוי הסיסמא.

כללים לבחירת סיסמא: 8 תווים בדיוק | מכילה אותיות גדולות ומספרים | בין כל ספרה וספרה צריכה להיות אות גדולה | המערכת זוכרת עד 10 סיסמאות אחורה ולא ניתן להשתמש בהן בשנית.

בכל תקלה או בעיה אחרת במערכת המסחר בשוק ההון יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-7536514 שלוחה 2 ואנו נסייע לכם בהקדם.

חדש! שרות לקוחות באמצעות WhatsAppשרות לקוחות בווטסאפ שמספרו: 054-7387139

פיקדונות בריביות מצוינות

אנו מציעים ללקוחותינו מגוון פיקדונות לתקופות שונות ובתנאים שונים בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם,
בריביות אטרקטיביות וללא דמי משמרת או עמלות:

  • פיקדון חודשי בריבית אטרקטיבית למפקידים 250,000 ש"ח ומעלה.
  • פיקדון שנתי צמוד מדד למפקידים החל מ 1,000,000 ש"ח ומעלה.

פרטים נוספים בטלפון 03-7536514 שלוחה 1 או במייל  excellence@xnes-trade.co.il

עמלות מסחר בשוק ההון

התעריפון מפרט את מגוון העמלות החלות על לקוחות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. עמלות ששיעורן נקבע באופן ספציפי במסגרת חוברת פתיחת החשבון לפיה נפתח החשבון בחברה, תיוותרנה ללא שינוי. כל עמלה ששיעורה לא נקבע כאמור ו/או מסוג שאינו מופיע בחוברת פתיחת החשבון, תהיה בשיעור הקבוע בתעריפון. למען הסר ספק, יתר תנאי הסכם חשבון לקוח ו/או נספח העמלות להסכם האמור, ימשיכו לחול על הפעילות בחשבונך, אלא אם נקבע אחרת במסגרת התעריפון.

  לתעריפון המלא  

ריביות בחשבון

ריבית חובה בגין יתרה שלילית בחשבון לקוח אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה"), ככל שלא נקבעה בהסכם אחר בין הלקוח ובין החברה (לרבות יתרות חובה הנובעות מאשראי בלתי מאושר) הינה ריבית משתנה המורכבת מריבית פריים (כפי שתצוטט מעת לעת על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ) בצירוף תוספת סיכון בשיעור של 5%.

השיעורים האמורים הינם שנתיים והריבית תחושב באופן חודשי. ככל שנקבעו שיעורים שונים בהסכם בכתב מול הלקוח, או בהודעה ללקוח בהתאם להסכם חשבון הלקוח ו/או כל הסכם אחר מול הלקוח, יחולו השיעורים שנקבעו כאמור.

ניכוי מס רווח הון

מידי חודש, במהלך החודש, מצטברים רווחים או הפסדים כתוצאה ממימוש ני"ע, ומתבצע קיזוז שלהם, כאשר בסוף החודש תוצג במערכת המסחר השורה הסופית למס. במידה ונוצר "מס לשלם", התשלום יועבר למס הכנסה.
אם ובמהלך אותה שנה קלנדרית יבוצעו מימושים בהפסד יבוצע זיכוי לחשבון עד גובה המס ששולם. אם נוצר "מגן מס", שורת המגן תישאר בחשבון עד למכירת ני"ע ברווח לצורך קיזוז הפסד.

במידה ונותר מגן מס בחשבון עם סיום השנה הקלנדרית, על מנת לבצע קיזוז מס נדרש למלא טופס 867 ולפנות אל רשות המסים.

בעסקאות בניירות ערך באמצעות מערכת המסחר יבוצע ניכוי מס במקור על ידי החברה, אלא אם הלקוח הודיע לחברה על פטור או הסדר אחר ובכפוף להסכם ההתקשרות.
כמשקיעים בשוק ההון ייתכן ומגיעים לכם אלפי שקלים ממס הכנסה. בדקו אם גם אתם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה ו/או אם מגיעים לכם כספים. חשוב לציין שאין מדובר בייעוץ מס מסוג כלשהו או בטיפול אחר למעט ניכוי מס במקור.

למידע נוסף 

החזקת נכסי לקוחות במשמורת אצל ברוקרים / קסטודיאנים

לתמצית המדיניות

 

נוהל הגשת פקודות מתואמות:

הגדרות:
• "פקודה תואמת" – פקודה שהוגשה לביצוע במסחר בבורסה ואשר פרטי הפקודה, לרבות פרטי ני"ע, כמות ני"ע, כמות ני"ע לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, סוכמו לפני הגשתה לביצוע בבורסה, בין הלקוח שהגיש את הפקודה לביצוע, לבין לקוח אחר.
• "פקודה נגדית" – פקודה העומדת מנגד לפקודה שהועברה ע"י הלקוח. לפקודת מכירה – תהיה פקודת קניה, לפקודת קניה – תהיה פקודת מכירה.
• "עסקה תואמת" – עסקה בבורסה שבוצעה על בסיס דו צדדי בדרך של הפגשת פקודת תואמת עם פקודת תואמת נגדית.


אופן הגשת פקודה תואמת 

1. ניתן להגיש פקודות תואמות רק בשלב המסחר הרציף .
2. בתוך 14 הדקות האחרונות של הפסקת מסחר קצובה, המסתיימת במהלך המסחר הרציף ובמהלך מסחר למיתון תנודות , אין להגיש פקודות תואמות.
3. לקוחות החברה יגישו פקודות תואמות במערכות המסחר כפקודת שער בלבד (LMT). 
4. לפני ביצוע עסקה תואמת, יש לוודא כי פרטיה של כל פקודה תואמת, לרבות פרטי ני"ע, כמות ני"ע לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, יהיו זהים לפרטיה של הפקודה התואמת הנגדית שמגיש הלקוח האחר מולו סוכמה העסקה.
5. לקוח, המבצע את העסקה יסמן אותה כפקודה תואמת ויגישה לביצוע במסחר בבורסה כפקודה תואמת.


מסחר בנייד

אפליקציית "אקסלנס טרייד" מאפשרת לכם להתעדכן בכל עת במצב חשבונכם, לקבל נתוני שוק בזמן אמת וכמובן לבצע רכישות ומכירות של כל סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה הישראלית.
האפליקציה ניתנת להורדה תחת השם "אקסלנס טרייד". השימוש באפליקציה מותנה בקבלת הרשאה מתאימה. 

להורדה מ- App store    להורדה מ-Google Play