מידע חשוב למסחר בבורסה

מעוניין לדעת יותר

מידע ושירות לסוחרים עצמאיים

סוחר יקר, ריכזנו עבורך את כל המידע הנדרש לצורך מסחר בשוק ההון

 

לקוחות יקרים ,
נוכח האירועים האחרונים, מדינת ישראל נמצאת במצב כוננות מלחמה ״חרבות ברזל״.
אנו מאחלים הצלחה לכוחות הלוחמים , החלמה מהירה לפצועים ומשתתפת בצער משפחות ההרוגים.
צוות חדר המסחר ושרות הלקוחות יעשו כל מאמץ לספק שרות איכותי יחד עם זאת ייתכנו זמני המתנה ארוכים.
נשמח לשירות מענה מהיר בוואסטפ שמספרו 054-7387139
שנדע ימים שקטים יותר , שמרו על עצמכם ועל משפחותיכם
אקסלנס טרייד

הודעה חשובה לסוחרים בני"ע זרים

החל מיום 1 בינואר 2023 אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ (להלן: "אקסלנס") אינה מאפשרת לכלל לקוחותיה להחזיק בחשבונותיהם ניירות ערך מסוג PTP – Publicly Trade Partnership והיא אינה מספקת שירותים עבור ניירות אלו. החל מתאריך זה אקסלנס תמנע כל ניסיון לבצע פעולה הקשורה לניירות ערך מסוג PTP בחשבונות המנוהלים אצלה לרבות כל ניסיון מצד לקוחות ו/או חברי הבורסה אצלם מוחזקים ניירות ערך עבור לקוחות להעביר לחשבונות המוחזקים אצל אקסלנס ניירות ערך מסוג PTP.

אקסלנס תדחה כל ניסיון להעביר לחשבונות הלקוחות המוחזקים אצלה ניירות ערך מסוג PTP אשר יוחזרו באופן מידי לחשבון הלקוח ממנו ניסה הלקוח להעביר אותם לחשבון על שמו אצל אקסלנס. אקסלנס תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם ללקוח ו/או לחבר הבורסה ממנו הלקוח מבקש להעביר את ניירות הערך מסוג PTP כתוצאה מסירובה של אקסלנס לאפשר ללקוח לקבל בחשבונותיו אצלה ניירות ערך מסוג PTP.
להלן רשימת מניות PTP. רשימה זו עלולה להשתנות מעת לעת. להלן רשימת מניות PTP.

בברכה,
אקסלנס טרייד

 ביצוע הפקדה 

לאקסלנס טרייד חשבונות נאמנות בכל הבנקים, באמצעותם אפשר להפקיד כספים לחשבונך. ניתן להעביר כספים באמצעות העברה בנקאית, מהבנקים ברשימה שלהלן.
שם המוטב להפקדת שקלים: ההפקדה הינה אקסלנס ניהול השקעות וני"ע בע"מ .
שם המוטב להפקדת מט"ח :EXCELLENCE INVESTMENT MANAGEMENT AND SECURITIES .
לאחר ביצוע ההפקדה לאחד מחשבונות הנאמנות שלנו, יש לדווח על ביצוע ההפקדה ולצרף אסמכתא על ביצועה באזור האישי שלך באתר אקסלנס.

פרטי חשבונות הנאמנות להפקדת הכספים

ביצוע פעולות בחשבון באמצעות האינטרנט

תוכלו לבצע את הפעולות השוטפות בחשבונכם כגון: הודעה על הפקדה, בקשה למשיכה, בקשה להמרת מט"ח, בקשה להפקת דוחות ועדכון פרטים אישיים באופן עצמאי דרך האזור האישי באתר בכל זמן וללא צורך בהמתנה לנציג.

אשראי בחשבון

על מנת לקבל מסגרות אשראי כנגד פעילות בניירות ערך, יש לאפיין את גודל המסגרות ואופי הפעילות המבוקשת ולכן יש לקיים שיחה מקדימה עם נציג צוות חדר המסחר שלנו בטלפון 03-7536514 שלוחה 1.

בעיה בהתחברות למערכת

במידה ובכניסה למערכת המסחר שלך מופיעה ההודעה "שם משתמש או סיסמה שגויים", יש לנסות להתחבר דרך מחשב (לא דרך האפליקציה בנייד), ללחוץ על "שכחתי סיסמה" ולבצע איפוס סיסמה.
הסיסמא החדשה היא סיסמא זמנית ויש לשנותה בפעם הראשונה בכניסה למערכת דרך מחשב בלבד.
כללים לבחירת סיסמא: 8 תווים בדיוק | הסיסמא צריכה להכיל אותיות גדולות, אותיות קטנות ומספרים | המערכת זוכרת עד 10 סיסמאות ישנות שלך ולא ניתן להשתמש בהן בשנית.
בכל תקלה או בעיה אחרת במערכת המסחר יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 03-7536514 שלוחה 1 ואנו נסייע לכם בהקדם.
ניתן לקבל גם שרות לקוחות באמצעות WhatsAppשרות לקוחות בווטסאפ שמספרו: 054-7387139

עמלות מסחר בשוק ההון

התעריפון מפרט את מגוון העמלות החלות על לקוחות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. עמלות ששיעורן נקבע באופן ספציפי במסגרת חוברת פתיחת החשבון לפיה נפתח החשבון בחברה, תיוותרנה ללא שינוי. כל עמלה ששיעורה לא נקבע כאמור ו/או מסוג שאינו מופיע בחוברת פתיחת החשבון, תהיה בשיעור הקבוע בתעריפון. למען הסר ספק, יתר תנאי הסכם חשבון לקוח ו/או נספח העמלות להסכם האמור, ימשיכו לחול על הפעילות בחשבונך, אלא אם נקבע אחרת במסגרת התעריפון.

  לתעריפון המלא  

ריביות בחשבון

ריבית חובה בגין יתרה שלילית בחשבון לקוח אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה"), ככל שלא נקבעה בהסכם אחר בין הלקוח ובין החברה (לרבות יתרות חובה הנובעות מאשראי בלתי מאושר) הינה ריבית משתנה המורכבת מריבית פריים (כפי שתצוטט מעת לעת על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ) בצירוף תוספת סיכון בשיעור של 5%.

השיעורים האמורים הינם שנתיים והריבית תחושב באופן חודשי. ככל שנקבעו שיעורים שונים בהסכם בכתב מול הלקוח, או בהודעה ללקוח בהתאם להסכם חשבון הלקוח ו/או כל הסכם אחר מול הלקוח, יחולו השיעורים שנקבעו כאמור.

ניכוי מס רווח הון

מידי חודש, במהלך החודש, מצטברים רווחים או הפסדים כתוצאה ממימוש ני"ע, ומתבצע קיזוז שלהם, כאשר בסוף החודש תוצג במערכת המסחר השורה הסופית למס. במידה ונוצר "מס לשלם", התשלום יועבר למס הכנסה.
אם ובמהלך אותה שנה קלנדרית יבוצעו מימושים בהפסד יבוצע זיכוי לחשבון עד גובה המס ששולם. אם נוצר "מגן מס", שורת המגן תישאר בחשבון עד למכירת ני"ע ברווח לצורך קיזוז הפסד.
במידה ונותר מגן מס בחשבון עם סיום השנה הקלנדרית, על מנת לבצע קיזוז מס נדרש למלא טופס 867 (הטופס יהיה זמין להורדה בסוף השנה במערכת המסחר שלך) ולפנות אל רשות המסים.
בעסקאות בניירות ערך, באמצעות מערכת המסחר יבוצע ניכוי מס במקור על ידי החברה, אלא אם הלקוח הודיע לחברה על פטור או הסדר אחר ובכפוף להסכם ההתקשרות.
כמשקיעים בשוק ההון ייתכן ומגיעים לכם אלפי שקלים ממס הכנסה. בדקו אם גם אתם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה ו/או אם מגיעים לכם כספים.
חשוב לציין שאין מדובר בייעוץ מס מסוג כלשהו או בטיפול אחר למעט ניכוי מס במקור.

למידע נוסף 

החזקת נכסי לקוחות במשמורת אצל ברוקרים / קסטודיאנים

לתמצית המדיניות

 

נוהל הגשת פקודות מתואמות:

הגדרות:
• "פקודה תואמת" – פקודה שהוגשה לביצוע במסחר בבורסה ואשר פרטי הפקודה, לרבות פרטי ני"ע, כמות ני"ע, כמות ני"ע לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, סוכמו לפני הגשתה לביצוע בבורסה, בין הלקוח שהגיש את הפקודה לביצוע, לבין לקוח אחר.
• "פקודה נגדית" – פקודה העומדת מנגד לפקודה שהועברה ע"י הלקוח. לפקודת מכירה – תהיה פקודת קניה, לפקודת קניה – תהיה פקודת מכירה.
• "עסקה תואמת" – עסקה בבורסה שבוצעה על בסיס דו צדדי בדרך של הפגשת פקודת תואמת עם פקודת תואמת נגדית.


אופן הגשת פקודה תואמת 

1. ניתן להגיש פקודות תואמות רק בשלב המסחר הרציף .
2. בתוך 14 הדקות האחרונות של הפסקת מסחר קצובה, המסתיימת במהלך המסחר הרציף ובמהלך מסחר למיתון תנודות , אין להגיש פקודות תואמות.
3. לקוחות החברה יגישו פקודות תואמות במערכות המסחר כפקודת שער בלבד (LMT). 
4. לפני ביצוע עסקה תואמת, יש לוודא כי פרטיה של כל פקודה תואמת, לרבות פרטי ני"ע, כמות ני"ע לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, יהיו זהים לפרטיה של הפקודה התואמת הנגדית שמגיש הלקוח האחר מולו סוכמה העסקה.
5. לקוח, המבצע את העסקה יסמן אותה כפקודה תואמת ויגישה לביצוע במסחר בבורסה כפקודה תואמת.


מסחר בנייד

אפליקציית "אקסלנס טרייד" מאפשרת לכם להתעדכן בכל עת במצב חשבונכם, לקבל נתוני שוק בזמן אמת וכמובן לבצע רכישות ומכירות של כל סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה הישראלית.
האפליקציה ניתנת להורדה תחת השם "אקסלנס טרייד". השימוש באפליקציה מותנה בקבלת הרשאה מתאימה. 

להורדה מ- App store    להורדה מ-Google Play