דסק מט"ח
הפניקס בית השקעות

המרת מט"ח בשער אטרקטיבי

המרות מטבע עם דסק מט"ח של הפניקס בית השקעות

המרות מטבע בשערים אטרקטיביים עם ציטוט בזמן אמת
החל מסכום של 40,000 ₪ וללא עמלת חליפין! 

תהליך המרת מטח לשקלים או שקלים למטח 

אנו מציעים שירותי המרת מט"ח בהפניקס בית השקעות ללקוחות כל הבנקים, פעולה מהירה ללא חובת פתיחת חשבון אצלנו וללא עמלות.

שירות זה יכול להתאים ל:

  • חברות שפעילותן השוטפת תלויה בשימוש במט"ח כמו יבואנים/יצואנים וחברות שמרבית פעילותן עוסקת בשווקים זרים.
  • משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות.
  • לקוחות פרטיים בעלי צורך של רכישות מט"ח עקב נסיעות עסקים תכופות לחו"ל, רכישות נדל"ן בחו"ל ועוד.

 

דברו איתנו:


בטלפון 03-7536564

במייל fx@xnes.co.il

 

האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום בלבד ובנוסף, המידע המפורסם עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע ש/הובא לעיל. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. כל התקשרות בין אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ (להלן: "החברה") לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם ו/או טופס ייעודי אחר בהתאם לדין ותנאי ההסכם ו/או הטפסים עליהם יחתום הלקוח הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. התקשרות עם כל חברה אחרת בקבוצת הפניקס בית השקעות תעשה באמצעות הסכם ו/או כל פרוצדורה אחרת בהתאם לדרישת החברה הרלוונטית, ותנאי ההתקשרות עם אותה חברה הם אלו אשר יחייבו בהתקשרות עם אותה חברה. החברה, והפניקס בית השקעות בע"מ עובדיהן, ונושאי המשרה בהן לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול לעיל, מהשמטת מידע, וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת הפרסום ו/או בהכנת המידע המפורסם או הנתונים עליהם הוא מבוסס. לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת הפניקס בית השקעות, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות. לגילוי נאות אודות היותה של החברה משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.