מסחר במניות הינו אפיק ההשקעה הפופולארי במסחר בבורסה. הוא מאפשר השגת תשואה על ההון ובמקרים מסוימים מאפשר תוספת להכנסה או אף עיסוק מרכזי. מסחר בבורסה קוסם למשקיעים רבים כיוון שהוא נתפס כעשיית רווח פשוטה יחסית, הכרוכה במאמץ קטן של זיהוי הזדמנויות לפעולה של מכירה או קניה.


מהן מניות?

מניה היא למעשה נייר ערך, המקנה למחזיק בו חלק בבעלות על חברה (תאגיד) ובין זכויותיו נמנות זכות הצבעה והשפעה, זכות לקבלה מרווחי החברה המחולקים (דיבידנד) וזכויות במקרה של פירוק החברה.

הנפקת מניות הוא חלק מתהליך ייסוד של חברה. המניות מהוות מעין שטרי בעלות בחברה, המחולקות בין בעלי השליטה בחברה כפי שהוחלט ביניהם. שיעור ההשפעה של כל אחד מהם על קבלת החלטות בחברה נקבע על פי אחזקתו היחסית במניות. כמות המניות המונפקות ואופן החלוקה שלהן נתונות להחלטתם של אותם מייסדים.

שאיפה מרכזית של חברה עסקית היא השגת רווח לבעליה. על מנת לממש מטרה זו, החברה לעיתים נדרשת להשיג הון נוסף בכדי לגדול ולהתפתח, ואחת הדרכים לעשות זאת היא הנפקת המניות לציבור. מהלך זה משמש לגיוס כסף מהציבור ובאמצעותו החברה הפרטית שמניותיה מוחזקות על ידי מספר מצומצם של בעלים הופכת לחברה ציבורית, שמניותיה מוצעות למכירה לציבור ולאחר מכן מתבצע בהן מסחר שוטף.

מסחר במניות באקסלנס ברוקראז


אחזקה במניות

המסחר במניות מתבצע באמצעות שוק מוסדר, היא הבורסה לניירות ערך. למעשה, הבורסה היא הגוף המתווך והמפקח על המסחר בניירות הערך השונים, ביניהם כמובן המניות. חברה אשר מעוניינת ברישום מניותיה למסחר בבורסה חייבת לעמוד בתנאים רגולטוריים שונים המוטלים על ידי הבורסה ועל ידי הרשויות הממשלתיות. חלק גדול מרגולציה זו נועד כדי להגן על הציבור עקב רמת הידע הבסיסית שלו או חוסר ההבנה שלו בתהליכים בשוק ההון.

בבורסה מתקיימים שני שווקים: השוק הראשוני, הרלוונטי להנפקת המניות, בו החברה פוגשת ברוכשי המניות, והשוק המשני שבו נפגשים הקונים והמוכרים, הסוחרים במניות זה עם זה שהחברה המנפיקה לרוב איננה חלק ממנו.
חשוב לציין שמסחר בניירות ערך חייב להתבצע באמצעות חברי בורסה, גופים פיננסים אשר עמדו בתנאים המחמירים שקבעה הבורסה והוסמכו לבצע עבור לקוחותיהם את פעולות הקנייה והמכירה. הבנקים הם חברי הבורסה המוכרים ביותר. פרט להם ישנם גם בתי השקעות המשמשים כחברי בורסה ולמעשה, אין הבדל בין חברי הבורסה הבנקאיים לאלו שאינם בנקים.

עיקר עניינו של הציבור וגופים אחרים המחזיקים במניות החברה ואינם בעלי שליטה או בעלי עניין (המחזיקים חלקים עיקריים בבעלות על החברה, למעלה מ- 50% ממניות החברה ולמעלה מ- 5% ממניות החברה, בהתאמה) הוא השגת תשואה כתוצאה מקניה ומכירה של המניות ופחות בניהול ענייני החברה. כלומר, האחזקה במניות היא למטרת השקעה - הפקת רווח מקניה של המניה במחיר מסוים ומכירתה במחיר גבוה יותר.


ההשפעה של שווי המניות

בדומה לנעשה בשווקים אחרים, גם בבורסה מחיר המניה מושפע מהיצע וביקוש, כאשר אלו נגזרים ממגוון גורמים מסביבת המקרו והמיקרו של החברה. בסביבת המיקרו נוכל למנות את ההשפעה של משתנים כגון לקוחות, מתחרים, ספקים ועוד, ובסביבת המקרו נוכל למנות את ההשפעה של משתנים כגון טכנולוגיה, כלכלה, המערכת המדינית וכו'. 

שווי שוק של חברה אמור להשתקף בשער (מחיר) המניה ולבטא את הערך הכלכלי שלה. אז לכאורה, שווי החברה בשוק אמור להיות שווה או דומה לשווי החברה בדוחות הכספיים, הנערכים ע"פ תקינה חשבונאית ומציגים את מצבה הכלכלי של החברה לתקופת הדוח ובהשוואה לתקופות מקבילות.

מכאן, שהיכולת להעריך שווי חברה הינה חיונית למשקיעים במניות. הערכה זו איננה מדע מדויק כיוון שהיא נסמכת בין היתר על פרמטרים רבים (גורמי המיקרו והמקרו שהוזכרו לעיל) שיכולים לייצר טווח נרחב של תוצאות, ועל כן התנודתיות במחיר המניה הוא גבוה. למרות זאת, אין לבטל כלל את הניסיון הנצבר בשוק ההון, ומשקיעים ותיקים יודעים לעיתים לזהות מתי יש סטייה ניכרת במחיר המניה שאינו משקף נכונה את שווי השוק הסביר של החברה כתוצאה ממשתנים אלו. זאת כמובן על מנת לדעת כיצד לדעת מתי מניית החברה נסחרת מתחת לערכה הכלכלי ולייצר רווח ממכירתה כאשר זה יעלה.


לסיכום

המסחר במניות עשוי להיות אטרקטיבי עבור משקיעים המעוניינים בניצול הזדמנויות ליצירת רווחים, אך כאלו שמעוניינים להשקיע במניות ושאינם מנוסים, עבורם הוא טומן בחובו סיכון לא מבוטל והם עלולים שלא להצליח בבחירתן. כלומר, המשקיע עשוי להפסיד את סכום ההשקעה ואף למעלה מכך ועל כן היא מיועדת בעיקר למשקיעים מתוחכמים. על כן, כדאי שינהגו בזהירות, ולא ישקיעו במניה אחת או במניות בודדות אלא ידאגו לגיוון נרחב שלהן. גם במקרה זה התשואה איננה מובטחת אלא פיזור טוב יותר של הסיכון.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

תוכנת מסחר בבורסה

סוחרים? כך תבחרו תוכנת מסחר שתייעל את המסחר

מערכת מסחר המציעה אפשרויות מתקדמות במיוחד, לצד מהירות תגובה גבוהה - יכולה לעשות את ההבדל עבורכם.

המשך לקרוא
אופציות מעוף

מסחר באופציות מעוף למתחילים

מהן אופציות? כיצד משקיעים בהן? מדוע נדרשים ביטחונות להשקעה? בואו להכיר מכשיר פיננסי בסיכון מיוחד.

המשך לקרוא