אופציות מעוף

מהן אופציות?

אופציות, או בשמם הרשמי נגזרים, הינם מכשיר פיננסי הנגזר מנכס בסיס כגון: מניות מדד ת"א 25, מניות ת"א 100, שקל - דולר, מניות חברות הנסחרות בבורסה כגון אבנר יהש, טבע וכדומה.

בבורסה נסחרות: אופציות מסוג Call (רכש) ואופציות Put (מכר)

קונה האופציה מקבל זכות לקנות את נכס הבסיס בעוד שמוכר האופציות, או בשמו הרשמי כותב האופציה מתחייב לשלם לקונה האופציה את ההפרש בין שווי נכס הבסיס במועד המימוש לבין מחיר מימוש האופציה.

ניתן להשוות את מכשיר האופציות לרכישת ביטוח רכב:
בדומה לביטוח רכב גם האופציות משמשות מעין ביטוח ("גידור") לתיק ניירות ערך. עלות/מחיר הביטוח/האופציה הינה "הפרמיה" הנדרשת לצורך רכישת הפוליסה/הגידור של תיק ניירות הערך.

במקרה של "תאונה", כלומר ירידת ערך של תיק ניירות הערך, נוכל להפעיל את הביטוח ולשלם השתתפות עצמית ("תוספת מימוש") וזאת בהנחה והנזק שנגרם לתיק ניירות הערך גבוה מההשתתפות העצמית ("אופציה בתוך הכסף").

במידה והנזק שנגרם לתיק ניירות הערך אינו גדול ("האופציה מחוץ לכסף") או שגובה הנזק שווה ערך לגובה ההשתתפות העצמית שאני נדרש לשלם לצורך מימוש האופציה/הביטוח ("האופציה בכסף") אין לי טעם להפעיל ("לממש") את האופציה.

לכל אופציה יש תאריך פקיעה. במידה ורוצים לחדש את תקופת הביטוח יש צורך ברכישת אופציה חדשה ("גלגול אופציה"). מכשיר האופציות הוא מכשיר ממונף. כלומר, בהשקעות כסף לא גבוהה אני מגן על ערך תיק ניירות ערך ("מכפיל") בהתאם למפתח הבא (מספר דוגמאות):

  • אופציות מעוף (על מדד ת"א 25) - יחס של 1:100
  • אופציות שקל/דולר - יחס של 1:10,000
  • אופציות על מניית כיל - יחס של 1:250

ביטחונות

כשם שחברת ביטוח יכולה להפסיד כסף, כאשר היא נתבעת ונדרשת לשלם את תיקון או החלפת הרכב המבוטח, כך גם "כותב אופציה" מתחייב לשלם כסף (ההפרש בין מחיר נכס הבסיס לבין תוספת המימוש) לקונה האופציה במידה והוא ניצל את זכותו ומימש את האופציה. בשל העובדה שכותב האופציה נדרש לעיתים להתחייבות כספית ללא מגבלה בסכום הוא נדרש להפקיד ביטחונות לפעילות.

כלל האצבע קובע שכותב אופציה יידרש לביטחונות בגובה ההפסד המקסימאלי ובכל מקרה לא יותר מ-12% ממחירו הנוכחי של נכס הבסיס.

חשוב לציין שבמקרים בהם גובה ההפסד המקסימאלי עשוי להשתנות בשל תנודות שוק, כך גם גובה הביטחונות ישתנה בהתאם תוך כדי יום המסחר או במעבר מיום מסחר אחד ליום הבא.

לתשומת ליבכם, כותב אופציה עלול לאבד את כל כספו ואף מעבר לכך, במקרים בהם לקח על עצמו לבטח נזק ללא מגבלת סכום.


דוגמאות לשימושים באופציות:

  • משקיע החושש מכניסה לשוק, כיוון שמרגיש שהוא מתומחר גבוה מדי ומנגד אינו רוצה לפספס המשך עליות במידה ואלו יימשכו, ייבחר לקנות אופציות מסוג Call.
  • משקיע החושש ממשבר, ירידות בשווקים ומנגד אינו רוצה "להנזיל את התיק" (למכור את הנכסים, להפוך אותם למזומן, לנכסים נזילים) ייבחר לגדר/לבטח אותו באמצעות רכישת אופציות מסוג Put.
  • כותב אופציה שמעריך שהשוק אינו צפוי לרדת, ייבחר לכתוב אופציות מסוג Put ובכך לשמש בתור ה-"מבטח" לאותם משקיעים החוששים ממעבר לירידות בשווקים. בגין הכתיבה הוא יקבל כסף/פרמיה וזהו למעשה הרווח המקסימאלי שלו מתוך ההנחה שהאופציה לא תמומש בסופו של דבר על ידי המשקיע.
  • הימורים - משקיעים רבים מנצלים את המינוף (המכפיל) באופציה ואת התנודתיות מתוך כוונה לייצר רווח מהיר על סכום קטן של כסף. סטטיסטית, משקיעים רבים הפועלים בדרך זו יפסידו במקרה הטוב את כל כספם ובמקרה הרע אף מעבר לכך.