מסחר במט"ח

שוק המט"ח הינו השוק הפיננסי הגדול ביותר בעולם מבחינה כספית. הצורך במטבעות של מדינות זרות נובע מהיקף המסחר הבינלאומי של סחורות ושירותים בכלכלות המודרניות, תשלומים של תאגידים בינלאומיים עבור עובדים וספקים במדינות שונות, תיירות חוץ ותנועות הון ממדינה למדינה בעידן הגלובליזציה.

ההשפעה של שווי המט"ח

ערכו של המטבע הוא פונקציה של גורמים שונים. מצב מקרו כלכלי של המשק הינו גורם המשפיע מאד על חוזקו היחסי של המטבע, התלוי ביכולת של כלכלת המדינה לעמוד בהתחייבויות שלה. כמו כן, עוצמתו של המטבע נגזרת מגובה הריבית במשק, כאשר ריבית גבוהה "מחזקת" את המטבע.
מצב גיאו-פוליטי, שהינו מצבה הפוליטי/מדיני/בטחוני של מדינה המשפיע על חוזק המטבע שלה, בעיקר עם יש לו השפעה כלכלית ארוכת טווח.
פיתוח טכנולוגי ו/או משאב טבע משפיעים גם הם באופן ארוך טווח על המשק, מגדילים את הייצוא ובכך מחזקים את המטבע המקומי.

נוסף על הגורמים המשפיעים על המטבע שנסקרו מעלה, ישנם כאלו בעלי השפעה מיידית על שער המטבע: שינוי בדירוג האשראי של המדינה, נתון מקרו כלכלי משמעותי או אירוע אקסוגני. חברות דירוג בינלאומיות מעניקות אחת לשנה דירוג למצבה הכלכלי של מדינה, הכולל סקירת המצב ותחזית. שינוי ביחס לדירוג הקודם יביא לתנודה בשער המטבע של המדינה המסוקרת. פרסום נתון מקרו כלכלי חשוב (אינפלציה, צמיחה, גרעון, אבטלה וכו') שיש בו שינוי משמעותי ישפיע גם הוא על שער החליפין. אירוע אקסוגני כגון, הסלמה ביטחונית פתאומית (מתקפת טרור או מבצע צבאי) או לחלופין הודעה על התפתחות מדינית חיובית או אסון טבע גם הם בעלי השפעה על המטבע המקומי.

היחס בין מטבע חוץ (זר) למטבע מקומי במונחי המטבע המקומי נקרא שער חליפין. לדוגמא, שקל-דולר, שקל-אירו, הינם שערי חליפין של השקל מול מטבעות זרים. פיחות מבטא היחלשות של המטבע המקומי ביחס למטבע חוץ, ותיסוף מבטא התחזקות של המטבע המקומי ביחס למטבע חוץ.

מאפייני המסחר במט"ח

שוק המסחר במט"ח נהנה מיתרונות רבים. המסחר במט"ח מתקיים 24/7 סביב השעון. כמו כן, הוא נהנה מנזילות גבוהה הודות להיקפי המסחר הגדולים המבטיחים תמיד אפשרות לעסקאות, כך שהמחיר (שער המטבע) כמעט תמיד מייצג שיווי משקל אמיתי בין קונים למוכרים. המסחר במט"ח כולל מרווח בין מחיר הקניה למכירה ואין בו עמלת קניה/מכירה, וככל שהמרווח צר יותר עלות העסקה נמוכה יותר, ולהיפך.
המט"ח יוצא דופן כיוון שהוא מהווה בו זמנית כסף וסחורה. למעשה, הסחר במט"ח הוא עסקת חליפין כיוון שהקונה מטבע הוא באותו זמן גם הקונה. עוד מיוחד במט"ח הוא מגוון האסטרטגיות למסחר שהוא מאפשר- ניתן לכסות מספר מצבי שוק, וליהנות גם מעליות (לונג), מירידות (שורט) ואפילו מדשדוש.

נוסף על המאפיינים שהוזכרו לעיל במסחר במט"ח ישנה אפשרות למינוף המבטא סכום ההשקעה קטן יחסית לגודל העסקה. כלומר, פרופיל סיכוי/סיכון גבוה שמשמעותו אפשרות לרווחים מהירים לצד מחיקה מהירה של ההון שהושקע.
בדומה למסחר בניירות ערך אחרים בשוק ההון, גם המשקיעים במט"ח שואפים לנצל עיוותי מחיר במטבע ליצירת רווח. כלומר, רכישתו בשער מסוים ומכירתו בשער גבוה יותר. השקעה מסוג זה שאיננה לצרכי סחר חוץ, נקראת ספקולציה.

סוגי עסקאות מבוססי מט"ח

עסקת SPOT במט"ח היא עסקת חליפין רגילה בין המטבעות בשער ובסכום ידוע, שאינה כוללת ריבית ומתבצעת תוך שני ימי עסקים.
עסקת Forward במט"ח היא עסקת חליפין עתידית בשער, בסכום ובתאריך ידועים מראש, שאיננה תלויה בשערי החליפין שיהיו במועד הביצוע, אך כיוון שהיא עסקה עתידית נלקחים בחשבון הפרשי הריביות על המטבע. סוג עסקה זה מאפשר הגנה מפני תנודות מטבע.

סוגי עסקאות נוספים במט"ח הם עסקת הפרשים (NDF) הזהה לעסקת Forward אך ללא סליקה כספית במועד הפירעון אלא התחשבנות בין שער ביצוע העסקה לשער היציג ביום הפירעון, ועסקת החלף (SWAP) המהווה חוזה החלפה בו קיימת התחייבות הדדית להחלפת זרמי תשלומים של מטבע או של נכס בסיס מסוים תמורת מטבע או נכס בסיס אחר, במועד הפירעון של חוזה ההחלפה אשר נקבע מראש.

מכשירים פיננסיים מבוססי מט"ח

מכשיר פיננסי למסחר במט"ח הינו אופציות מט"ח (OTC). אופציה הינה חוזה לפיו רוכש האופציה קונה את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מטבע מסוים תמורת מטבע אחר במועד מסוים. תמורת זכות זו, רוכש האופציה משלם לכותב האופציה פרמיה בעת קשירת העסקה. בחוזה נקבע שער המרה מסוים שנקרא מחיר המימוש, ורוכש האופציה מממש את האופציה רק במידה והיא משתלמת לו. בצורה הזו, רוכש האופציה קונה "ביטוח שער". כלומר, שער המרה מינימום כשיש סכנה של פיחות, ושער המרה מקסימום כשיש סכנה של תיסוף.

ישנן אפשרויות מגוונות אחרות להשקעה במט"ח. ניתן כמובן לקנות או למכור מט"ח וניתן להשקיע בניירות ערך צמודי מט"ח כגון, אג"ח, תעודות סל, קרנות נאמנות ואופציות. לרשות המשקיע עומדים גם פיקדונות צמודי מט"ח. כל צורות ההשקעה מגוונות הן ברמות הסיכון שלהם והן בסיכוי שלהם לעשיית רווח. מעבר לרווח שעשויים להשיג מההשקעה במט"ח, ניתן להשתמש בו לגידור סיכונים בהשקעה בחו"ל הנובעים משינויים בשער המטבע. כלומר, להגן על ההשקעה מפני ירידה או עלייה עתידית בשער המטבע.

 

ההשקעה במט"ח

חשוב להדגיש, שהשקעה במט"ח טומנת בחובה סיכון לא מבוטל עקב היותה ממונפת כפי שהוזכר לעיל. כלומר, המשקיע עשוי להפסיד את סכום ההשקעה ואף למעלה מכך ועל כן היא מיועדת בעיקר למשקיעים מתוחכמים.

לסיכום, לשוק המט"ח השפעה גדולה על הכלכלה, ומכאן השפעתו גם על שוק ההון, והחשיפה למט"ח היא לעיתים קרובות חלק אינטגרלי מתיק השקעות, בין אם זו חשיפה ישירה למט"ח או חשיפה עקיפה, המתרחשת בהשקעה במכשירים פיננסיים בחו"ל.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

מסחר עצמאי בשוק ההון

מסחר עצמאי בשוק ההון

מסחר בשוק ההון: 5 טיפים לסוחר העצמאי המתחיל

המשך לקרוא
מסחר בנפט

הנפט עולה או יורד? בכל מקרה, אפשר להרוויח

הנפט הוא אחד הנכסים התנודתיים ביותר שבהם ניתן לסחור, וכדאי להבין לעומק את הגורמים שמורידים ומעלים את המחיר שלו.

המשך לקרוא