פניות הציבור

על מנת לשפר את השירות לקהל לקוחותינו, אקסלנס ניהול השקעות בע"מ הקימה את המחלקה לפניות הציבור. מחלקה זו עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בכל נושא בו לא הצלחת לקבל מענה לשביעות רצונך משירות הלקוחות.

ניתן להגיש את הפנייה / תלונה לפניות הציבור בכתב בלבד לממונה על פניות הציבור:

שם: סיגלית מירזייבה
דוא"ל: Sigalit.Mirzayeva@xnes.co.il
טלפון: 03-7533132
דואר: אקסלנס ניהול השקעות בע"מ: רחוב אפעל 25, פתח תקווה, 4951125

המשרד יעשה ככל יכולתו לשוב עם תשובה בכתב בהקדם האפשרי, אולם במקרים שבהם הטיפול בפנייה/תלונה מורכב ודורש התייחסות של גורמים שונים במשרד, ישלח לפונה מכתב ביניים שבו מובא לידיעתו כי הנושא נמצא בטיפול ובתום הבדיקה יקבל מענה.

ככלל, התשובה אשר נשלחת לפונה כוללת את אופן הטיפול בפנייה / תלונה, את ממצאי הבדיקה והבירור, הסברים, עמדת הגורם אשר בדק את התלונה או עמדת החוק בנושא.

אין בסמכות הממונה על פניות הציבור לברר תלונה בעניין התלוי ועומד בדיון בבית המשפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

לפניות הציבור עבור לקוחות אקסלנס גמל והשתלמות לחץ כאן.

האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.