קרנות נאמנות – מהי קרן נאמנות, הגדרה, יתרונות וחסרונות

קרנות הנאמנות מהוות כלי השקעה קל ומגוון מאוד עבור המשקיע הפרטי ועד זה המוסדי.

השקעה בקרן נאמנות

במאמר קצר זה ננסה להאיר על סוג נכסים פיננסיים ופופולארי מאוד בשוק ההון הישראלי והן קרנות הנאמנות. לפני שנרחיב על מהותן ותכונותיהן, נציין כי עולם קרנות הנאמנות התרחב פלאים, ולמעשה, מורכב משני מוצרים עיקריים: קרנות הנאמנות הרגילות וקרנות הסל, כאשר ההבדל המהותי ביניהן הוא אופי המסחר בהן: את יחידות הקרנות הרגילות נוכל לרכוש פעם ביום, על פי מחיר שנקבע יומית, וזאת על בסיס ערך נכסי הקרן בסוף אותו יום. לעומת זאת, את יחידות קרנות הסל אנו יכולים לקנות, ולמכור, במשך כל יום המסחר בבורסה, עם השפעה מסוימת על המחיר מן ההיצע והביקוש הרגעי לאותן יחידות קרן. מכאן ואילך אתייחס רק לקרנות הנאמנות הרגילות, כאשר לקרנות הסל מגיע מאמר משלהן בהחלט.

הגדרות מאפייני קרן נאמנות

קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת, על ידי החזקת יחידות בקרן, בניירות ערך שונים, להפקת רווחים. אוסף ניירות הערך יכול להיות מתוך מגוון רחב מאוד, הן סקטוריאלית (למשל: טכנולוגיה או אנרגיה, או צמוד מדד מול צמוד מט"ח ועוד) והן על פי הסיווג שלהם (למשל: מניות, אגרות חוב, פיקדונות ועוד). זה המקום לומר שעל פי הנתונים הקיימים בסוף חודש אפריל מנוהלים תחת המטריה של קרנות נאמנות (כולל קרנות סל) קרוב ל-358 מיליארד שקלים, בעזרת קצת יותר מ-50 מנהלי השקעות שונים. בסה"כ מדובר בכ-1560 קרנות שונות, המחולקות ב-16 קטגוריות שונות וכ-45 תתי קטגוריות.

הן מסווגות על פי שני מאפייני על: קרנות המדמות, באופן מדויק ככל האפשר, נכס בסיס כלשהו (קרנות אלו ייקראו קרנות מחקות), וכל הקרנות האחרות, אשר נמצאות תחת ניהול אקטיבי מצד מנהלי הכספים שבקרן. ברור מאליו שבקרנות מסוג זה, תהיה השפעה גדולה על ביצועי הקרן מן הבחירה הספציפית שמנהל ההשקעות ייעשה, תחת המגבלות של מנדט הקרן. קרן נאמנות תהיה מנוהלת רגולטורית על ידי מנהל הקרן, ופועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף, וזאת כאשר הכספים נשמרים בנאמנות אצל הנאמן, השונה מן המנהל. הכספים בה יושקעו לפי מדיניות השקעה הנקבעת מראש, וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. את מדיניות ההשקעה מיישם מנהל ההשקעות של הקרן, שאינו בהכרח מנהל הקרן. הקרן מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן.

ישנן קרנות סגורות, אשר כמות היחידות מוגבלת אך רוב רובן של הקרנות פתוחות, כאשר מספר היחידות גדל או קטן על פי הכסף המגיע מן הגיוסים או הנפדה בפדיונות. ישנם חלקים רבים נוספים בהגדרה של קרן נאמנות, ביניהם עניין המיסוי: קרן נאמנות פטורה תהיה פטורה ממס, ולכן המשקיעים בה ישלמו מס ביציאה מיחידותיה על הרווחים שהם עשו. לעומת זאת, קרן חייבת תשלם מס בעצמה, ולכן, משקיעיה יהיו פטורים מתשלום מס מן הרווחים עליה.

ניתן להוסיף כי ישנו יתרון מוסווה ומשמעותי בהחזקה של קרן פטורה, והוא עניין דחיית המס בפועל. מנהל הקרן מורשה לבצע קנייה ומכירה מספר רב של פעמים, כאשר הפעולות האלו פטורות ממס. כך, ככל שהלקוח הסופי מחזיק זמן רב בקרן, והרווחים מצטברים בה עקב אותן פעולות, הוא למעשה דוחה את המס האפקטיבי על אותן פעולות שנעשו עבורו עד מועד פדיון הקרן. האלטרנטיבה היא, כמובן, שהלקוח היה עושה את אותן פעולות בעצמו, אך היה צריך לשלם מס באופן מידי עליהן. כאמור, זו תכונה יפה ולעיתים נשכחת בהחלט.

תכונות טובות ופחות טובות של קרן נאמנות

מדוע תחום זה תפס תאוצה כה גדולה והיצע הקרנות התרחב משמעותית? יש לכך מספר סיבות טובות, והנה כמה מהן: אוסף עצום של קטגוריות השקעה, נזילות מוחלטת בזמן קניה ומכירה של היחידות, מבנה של נאמנות על הכסף, עלות קטנה יחסית, גמישות בסוגים שונים של ניהול, יכולת שימוש בכישרון מנהל ההשקעות, ולבסוף, אין כמעט מגבלה על כמות מינימאלית או מקסימאלית להשקעה.

באילו מקרים קרנות נאמנות אינן מתאימות למשקיעים? ככלל, כאשר המשקיעים מעוניינים בשליטה מוחלטת ברמה של מניה או אג"ח ספציפי, בתזמון הכניסות והיציאות באותם נכסים פיננסיים, ובקביעה של יחס הסיכון בין אותם נכסים ספציפיים בתיק ההשקעות שלהם. במילים אחרות, כאשר המשקיעים ירצו לנהל בעצמם, על בסיס נכסים ספציפיים, את התיק שלהם.

התכונות הטובות של קרנות נאמנות

  • אוסף קטגוריות - מניסיון לחקות במדויק תשואה של נכס בסיס כמו מדד זה או אחר, ועד הדמיה של תיק השקעות על פי אחוזים של מניות, אג"ח וכו', מהכוונה לסקטורים תעשייתיים או גיאוגרפיים, ועד קביעה שהנכסים יהיו צמודים למדד המחירים או למט"ח שהם יהיו בארץ או בחו"ל, כל הבחירות האלו מהוות את המגוון הקיים עבור המשקיעים בקרנות.

  • נזילות מוחלטת - רכישה ומכירה של יחידות הקרנות נעשית דרך מסלקת הבורסה אבל איננה תלויה בהיצע ובביקוש בהן. למעשה, מנהל הקרן מחויב לכבד, על פי המנדט שלו, את כל הבקשות, ובכך ישנה ודאות כי כל בקשה לביצוע תכובד במחיר האחיד שיקבע באותו יום עבור הקרן, וזאת בכל כמות שנבקש לרכוש או שברשותנו למכור.

  • מבנה הנאמנות - היות והכסף שלנו נמצא אצל נאמן, קיים ביטחון על הכסף, ועל ידי כך קיימת היכולת שלנו לקחת החלטות ללא חשש מחדלות פירעון מצד מנהל ההשקעות. למעשה, ההפרדה בין מנהל הקרן ונאמן הקרן מהווה חלק חשוב ברגולציה המבטיחה תהליך חלק ותקין של הפלח הזה של שוק ההון.

  • עלות נמוכה יחסית - רוב עלות הקרן נובעת מדמי הניהול השנתיים שמנהל הקרן גובה ממחזיקי היחידות. דמי הניהול יהיו גבוהים יותר כאשר נדרש ניהול אקטיבי יותר, וכאשר הנכסים בעלי סיכון ותשואה פוטנציאלית גבוהים יותר. לכן, כדוגמה, נראה שקרנות מחקות, הצמודות לנכס בסיס, ואינן דורשות ניהול רב, ייגבו דמי ניהול נמוכים מאוד ביחס לקרנות בעלות אופי של בחירה אינטנסיבית של מניות או אג"ח. יצוין כי העמלות שמנהל הכספים משלם לשוק, עבור ביצוע העסקאות שהוא עושה, נמוכות עד מאוד ועומדות על שיעור של כ- 0.01% לעיתים. לכן, עניין העלות הנמוכה מאפשר לו לקחת החלטות מהירות, תוך ביצוע פעולות ללא קשר לעלותן, ולהיות מרוכז ביתרונות הטכניים והפונדמנטליים בלבד של הנכסים. לעומתו, לקוח רגיל, היה צריך לשלם סכום גבוה עבור אותן עמלות וכתוצאה מכך היה מאבד מהרווחיות.

  • גמישות בסוגי ניהול - כפי שצוין לעיל, נמצא קרנות הבוחרות מניות מסקטור, כאלו שמדמות תיק המחולק 20% מניות מקומיות ו-80% אג"ח קונצרני, וכאלו ממונפות הפועלות על בסיס חוזים עתידיים בחו"ל. ניכר כי הגיוון אינו רק בנכסים עצמם אלא גם באופן ניהול תיק ההשקעות.

  • ניצול כשרון מנהל ההשקעות - במידה וקיימת הכרות בין המשקיע ומנהל ההשקעות, כך שהמשקיע סומך על עצותיו של מנהל ההשקעות לצורך הגדלת הרווחים, קנייה של קרן תחת ניהולו תהיה רצון המשקיע לנצל את כישוריו של מנהל הכסף הזה, כאשר ניתן לעשות זאת בצורה מקסימאלית (בקרן גמישה), או בצורה מוגבלת (קרנות סקטוריאליות או על בסיס אחוזים, וכו').

  • כמות בלתי מוגבלת - כמות הרכישה המינימלית תהיה של יחידת קרן אחת והכמות המכסימלית תהיה גבוהה מאוד, כך שאין ממש מגבלה על היכולת שלנו לחלק את הסיכונים בין הקרנות שאנו מעוניינים בהן. זוהי תכונה חשובה במיוחד למי שמנהל את הסיכונים ברמה פרטנית ומדויקת.

 

לסיכום:

עבור כל המעוניין להיחשף לקטגוריה זו או אחרת של נכסים, יחד עם ניצול כישרון מנהל כספים שהוא מעריך ומוקיר, קרנות הנאמנות הן כלי מתאים לכך. תכונות הקרנות מאפשרות לייצר גיוון ופיזור רחב ולייצר מבנה ניהול סיכונים פשוט או מורכב. הדרך לרכוש או למכור יחידות בקרנות פשוטה יחסית וברוב רובן של הקרנות, העלויות קטנות מאוד ביחס לניהול עצמי על בסיס קנייה ומכירה של הנכסים הספציפיים הנמצאים בתיק הקרן. בסה"כ, לא סתם מנוהל סכום עצום של קרוב ל-360 מיליארדי שקלים תחת המטריה של קרנות הנאמנות, וזאת מן המשקיע הפרטי ועד המשקיע המוסדי.

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

השפעת ההגרעון התקציבי ויחס החוב-תוצר לעתיד שלנו?

מצב גירעון תקציבי נדרש, כמנוע לעתיד טוב יותר

הפניקס ניהול תיקים מנתחים מהו גרעון תקציבי, ומהו מצב הגירעוני הנדרש כמנוע לצמיחה ולעתיד טוב יותר. כל המידע בכתבה הבאה.

קרא עוד
מניות הבנקים: האם הבנק שלך ישרוד את המשבר?

תודה לאל! הבנקים ישרדו את המשבר אבל מה בקשר לרווחיות שלהם?

מדד הבנקים ומניות הבנקים יורדים בעקבות משבר הקורונה. הבנקים ישרדו את המשבר? מה לגבי הרווחיות שלהם בתקופה זו ולאן מועדות פניהם של הבנקים בשנת 2020 בכתבה הבאה.

קרא עוד
סקירת מאקרו ינואר 2021 - קורונה וחיסונים

סקירת מאקרו ינואר 2021 – הפניקס ניהול תיקים

הכלכלן הראשי של הפניקס בית השקעות סיקר עבורכם את ינואר 2021- בחירות, התחסנות האוכלוסייה, ציפיות האינפלציה הגלומות, השתוללות השקל והעלאת הערכת הצמיחה של בנק ישראל.

קרא עוד
סיכום שנת הקורונה - 2020

סיכום שנת הקורונה - 2020

2020 הייתה שנה של פתיחת הברזים המונטארים והפיסקאליים. ברגע שזה התוודע לשווקים הפיננסיים, הדרך הייתה מעלה בנכסי ה-Risk On ומטה בנכסי ה-Risk Off. 

קרא עוד
דולרים על רקע דגל ארצות הברית

מדדי המניות בארה"ב וראסל 2000 – חלון לציפיות מהכלכלה האמיתית

מדד ראסל (Russell 2000): הסבר על המדד האמריקאי החשוב להבנה בין גודל החברות (market cap) לבין השפעתן על הכלכלה האמריקאית.

קרא עוד
ניתוח מצב שוק ההון בשנת 2021 – הפניקס ניהול תיקים

השפעת נתוני המאקרו האחרונים על שוקי המניות

ניתוח נתוני מאקרו - מה הגורם המשפיע ביותר על השוק ההון? האם חדשות טובות בהכרח מובילות למגמה חיובית? הפניקס ניהול תיקים על השפעת נתוני המאקרו בשוק ההון.

קרא עוד
סין וארצות הברית לא מורידות את כפפות האגרוף. המאבק בין המעצמות נמשך

כלכלה ופוליטיקה בסין – התנגשות קשה ביניהן

התערבות ממשלתית בכלכלת סין: בדרך כלל, אנו רגילים לכך שהתערבות ממשלתית נעשית לטובת השווקים אבל במקרה הסיני, הדברים ממש אחרים.

קרא עוד
דולר אמריקאי ודגל ארצות הברית

מה עומד מאחורי הירידות האחרונות בשוק האמריקאי

איך יודעים מראש מתי שוקי מניות יתהפכו לרעה? האם ניתן לחזות מראש? ומה לדוגמא עומד מאחורי הירידות האחרונות בשוק האמריקאי? ההסבר באתר הפניקס ניהול תיקים.

קרא עוד
עונת הדוחות בוול סטריט

עונת הדוחות של הרבעון השלישי בארה"ב

עונת הדוחות בוול סטריט כבר כאן. לכן סקרנו עבורכם קצת מהרבעון ה-3 בארצות הברית.

קרא עוד
איש עסקים מחזיק ביד שטרות דולרים מזומנים, על רקע דגל ישראל

איך מרגיש השקל אל מול הדולר? כסופר גיבור!

צוות הפניקס ניהול תיקים מנסה להסביר את התופעה של איך זה ששער הדולר עולה בעולם, אך ערכו יורד בישראל, מה הגורמים לכך? בכתבה הבאה של ניהול תיקים

קרא עוד
השפעת כלכלת רוסיה

איך שינוי בכלכלת רוסיה יכול להשפיע על השווקים הגלובאליים?

מה השפעתה הכלכלית של רוסיה על העולם? מה חלקה המשמעותי של רוסיה ביחס לשוק הגלובלי? ואילו סקטורים מושפעים? הפניקס ניהול תיקים מסבירים הכל.

קרא עוד
איך המשקיעים מתנהלים בזמני מפולת בשוק ההון

איך המשקיעים מתנהלים בזמני מפולת בבורסה?

מהי מפולת בבורסה? איך מפולות בבורסה מתפתחות? איך המשקיעים מתנהלים בזמני מפולת בשוק ההון? למענה על כל השאלות במאמר הבא.

קרא עוד
עקום תשואות

עקום תשואות אגרות החוב – סקירה מקיפה

סקירה מקיפה - עקום תשואות אגרות החוב, עוצמתו נמצאת בעובדה שלכל מיתון גדול קדם שינוי העקומה למצב שונה מהרגיל, בהפניקס ניהול תיקים מסבירים, היכנסו לכתבה לקבלת כל המידע

קרא עוד
מסחר בבורסה

ההיסטוריה של התנהגות שוק ההון: כלי אדיר ללמוד ממנו

ההיסטוריה של התנהגות שוק ההון הינה כלי אדיר מימדים ללמוד ממנו. בכתבה זו סקרנו כלים חינמיים ושווים להערכת מצב שוק ההון של היום כולל תובנות לעתיד.

קרא עוד
מדד הנזילות יכול להשפיע האם השוק יהיה שוק דובי או שורי

הנזילות כגורם מרכזי במגמות שוקי המניות

נזילות השווקים לבחינת היציבות הפיננסית: במאמר זה באתר הפניקס ניהול תיקים אנו נבחן את מידת ההשפעה של הנזילות, כגורם מרכזי במגמות שוקי המניות.

קרא עוד
שער הדולר-ין על רקע דגל יפן

יפן – קיצוניות בפרמטרים שונים של המקרו

ליפן יש צרות כלכליות משלה ולמרות השקט התקשורתי היחסי, כנראה שכדאי לנו לשים לב למתרחש בזירה הזו יותר. האם לפנינו פצצה מתקתקת או שנראה הצלחה חוזרת לדחות את הקץ?

קרא עוד
משבר בורסת הקריפטו - FTX

קריסת FTX – האם מדובר באירוע קריפטו בלבד או משהו גדול יותר?

קריסת בורסת FTX, הבורסה השנייה בגודלה בתחומה, היא אירוע מכונן בדפי ההיסטוריה של הקריפטו. מה הסיבות להתרחשותה ומה המשמעות עבור העולם הפיננסי?

קרא עוד
מדד הבורסה

סרגל תיקוני Fibonacci – כלי שכדאי להכירו

מה זה מתנד פיבונאצ'י. ואיך ניתן להשתמש בכלי פיבונאצ'י לניתוח טכני במסחר. כולל דוגמאות מעניינות. כל המידע במאמר המלא באתר הפניקס ניהול תיקים.

קרא עוד
מטבעות זהב, על רקע גרפים עולים ויורדים

עקומת התשואות ההפוכה – סמן ברור לעתיד

ללמוד מההיסטוריה על מה צופן לנו העתיד? זה בהחלט אפשרי. באמצעות ניתוח עקומת התשואות ההפוכה לדוגמא נוכל להעריך. ניתוח המצב הנוכחי (אפר' 23) באתר הפניקס ניהול תיקים.

קרא עוד
גרף המציג שוק תנודתי בתקופה של חוסר ודאות

השקעות בזמני כאוס

להשקיע בתקופת משבר: איפה לשים את הכסף בזמן שהשווקים רועדים וחוסר הוודאות כשברקע יש מלחמות, אינפלציה, עליית ריבית ואירועים פוליטיים שונים?

קרא עוד
מטבעות ודגל ישראל

מה ההיסטוריה אומרת על שוקי הון בזמני מלחמה?

שוקי ההון שהגיבו עד כה ל"מבצעים" מוגבלים, מתחילים להבין שהפעם המצב שונה, והשוק עלול להגיב בצורה אחרת. לחצו להמשך קריאה.

קרא עוד

האמור מובא כשירות ונועד למטרת אינפורמציה כללית בלבד. האמור אינו מהווה בשום צורה שהיא ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכן בטרם ביצוע השקעה יש להיוועץ עם גורמים בעלי מומחיות בכל ההיבטים הקשורים בביצוע ההשקעה. אין לראות באמור בסקירה כהמלצה ו/או חוות דעת לביצוע השקעה במוצר כזה או אחר או התייחסות לאופן ניהול תיק ניירות ערך. המסתמך על האמור בסקירה זו עושה כן על אחריותו בלבד ואקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ו/או החברות בקבוצת אקסלנס השקעות לא יישאו בכל צורה שהיא בנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך. קבוצת אקסלנס השקעות, היא חלק מקבוצת הפניקס, העוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. לגילוי נאות אודות אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ראו לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.