השקעה בסביבת ריבית נמוכה

לא מופרך כי בסביבת ריבית נמוכה חלק מסוים בציבור יעדיף לגוון את תיקי ההשקעות דרך השווקים
האלטרנטיביים, בעוד שחלק אחר דווקא יעדיף להשאר באפיקים הקלאסיים של תיקי ההשקעות. מהן האלטרנטיבות הקיימות בסביבת ריבית נמוכה, בסקירה הבאה

ריבית נמוכה? אלו הן האלטרנטיבות ההשקעה בניהול תיקי השקעות

כידוע, מאז משבר הסאב-פריים בשנים 2007-2009, מדיניות של ריבית נמוכה מהווה אבן פינה במדיניות המוניטארית של רוב המדינות המפותחות. ביפן, גרמניה ושוויץ תוכלו אף לחזות בריבית שלילית, כבר חודשים ארוכים, וזאת מבלי שעניין זה יזעזע כבעבר. וכבר ראינו מה קרה, כאשר בסיום שנת 2018, היה נדמה שהבנק המרכזי האמריקאי אכן מעוניין בנרמול גובה הריבית למשהו קצת יותר קרוב לממוצע ההיסטורי. בסביבה כזו, אין פלא שישנם משקיעים אשר ישאפו לאסטרטגיה אשר תנסה להניב תשואה קצת יותר גבוהה, רצוי ידועה מראש, וזאת מבלי להיכנס לחשיפת סיכון גדולה מדיי, כמו זו הקיימת בשוקי המניות, הסחורות, המטבע, וכל זאת מבלי להיות ממונפים דרך כלים אקזוטיים השייכים ליוניברס הנגזרים.

ישנו בוודאי חלק מסוים בציבור אשר יחליט לגוון את תיק השקעותיו דרך השווקים האלטרנטיביים, כאשר הנדל"ן עשוי להיות עבורו מקור עיקרי במטרה להניב את התשואה הרצויה. חלק אחר דווקא ירצה להישאר בשוקי ההון הקלאסיים, וליתר דיוק, בחלק של אגרות החוב הקונצרניות, כדי לבצע את אותה משימה.

לפני שנתאר את הפתרון שהם מעוניינים בו, הבה נתאר שוב את העקרונות המנחים שלו:

  • נזילות מיידית ולא תקופתית, כפי שמקבלים בפיקדון בנקאי
  • רמה גבוהה של בטחון על הקרן, ועל הגעתה בזמן של התשואה הצפויה
  • ידיעה מראש על גובהה של אותה תשואה
  • קלות ניהול ביצוע המשימה.

ובכן, איך נראה אחד מן הפתרונות אפשריים של אותה משימה? אחזקת אגרות חוב קונצרניות לפדיון, על פי מח"מ מדורג.

הבה נפרט כל עיקרון שהעלינו לעיל ביחס לאותו פתרון אפשרי:

נתחיל בנושא הנזילות - מכיוון שהאחזקה הזו בנויה מאגרות הנסחרות בבורסה, קיימת כאן נזילות מוחלטת, וזאת במידה והמשקיע חייב לממש חלק, או את הכול. אמנם, מטרת התרגיל היא להחזיק את האגרות לפדיון אבל עניין הנזילות חשוב פסיכולוגית כאלמנט של חופש נוסף. כמו כן, יכולת המשקיע לנצל הזדמנויות בלתי צפויות קיימת אך ורק עקב אותה נזילות תמידית וזה מוסיף ללקוח האסטרטגיה דרגת בטחון עצמי.

על פי גובה אהבת הסיכון, ומחקר פונדמנטלי מעמיק, שוקלים באילו אגרות חוב להשקיע, כאשר דירוג האג"ח יכול לשמש קנה מידה ראשוני לביטחון היחסי כלפי יכולתה של החברה המנפיקה להישאר בחיים ולשלם את הקופונים המובטחים למשקיעיה. מטבע הדברים, גובה התשואה הינו פונקציה ישירה של טיב האיגרת (גובה הדירוג), ולכן, על הלקוח להבין היטב את הפשרה בין הסיכון שבאחזקת האגרות והסיכוי להכנסה מתשואה גבוהה יותר. מכיוון שכל ההשקעות האלו הינן לפדיון, דהיינו עד סיומה הטבעי של האיגרת, ידועה התשואה מראש, וזאת ברגע קנייתה של אותה איגרת.

יש לציין כי גם לעניין המח"מ חשיבות, דהיינו אורך חייה של האיגרת. וכאן גם נכנס המושג של "סולם" אגרות. בבניה של פתרון מסוג זה, ישנה פריסה בזמן של המח"מים כך שניתן לדמיין זאת כמשטח מתגלגל שבו כל שנה ישנה פקיעה אחת או יותר, יחד עם כניסה חדשה לאגרות חדשות בצורה שיתקיים רצף תשואתי בגובה הרצוי על ידי הלקוח. כדוגמה פשטנית: בהתחלה, קנייה של אגרות עם תשואה של 2% לשנה, שנתיים, ושלוש שנים. ואז, כאשר בעוד שנה תפקע האיגרת של השנה, נקנה איגרת חדשה של שלוש שנים קדימה, גם היא סביב ה- 2% תשואה שנתית. אם יגיע הרגע ויתחיל מחזור עלייה בריביות המדינתיות להתהוות מחדש, מנגנון כזה של פדיון, והשקעה מחדש, יגרום לעלייה טבעית של התשואה קדימה.

ומה בנוגע לקלות הביצוע? אין ספק שניהול סולם אג"ח מתגלגל כזה, דורש ידע מעמיק במהות הנכסים ובטכניקות היישום שלו. לכן, יהיו לקוחות פרטיים בודדים אשר ירצו ליישם זאת בעצמם במקום להשתמש בשירותי הייעוץ, ההכוונה, והעזרה שניתן לקבל ממומחים בתחום כמו אלו הקיימים בבתי ההשקעות השונים.

לסיכום

ניתן לומר - שאחזקת אגרות חוב לפדיון, עשויה להשיג תשואה גבוהה מזו שניתן לקבל היום בהשקעות הסולידיות ביותר של השוק, ליהנות מנזילות מוחלטת, וגמישות גבוהה וגם אפשרות טובה לתשואה, כאשר הבנקים המרכזיים יהיו חייבים, בצורה זו או אחרת, להחזיר פעם עטרה ליושנה בזירת הריביות המדינתיות.
תזכרו: תשואה לפדיון עשויה להיות קיימת גם כאשר שוק המניות יורד, ואת זה, מאפשר לנו המחקר הטוב והדירוג האובייקטיבי יחד עם המיומנות של המבצעים בפועל.

האמור בכתבה מובא כשירות ונועד למטרת אינפורמציה כללית בלבד.
האמור אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכן בטרם ביצוע השקעה יש להיוועץ עם גורמים בעלי מומחיות בכל ההיבטים הקשורים בביצוע ההשקעה.
יובהר כי השקעה בתיק מנוהל כרוכה בהליך אפיון צרכים על ידי בעל רישיון מתאים המוסמך לכך, וכן קביעת מדיניות השקעה מתאימה.
אין לראות באמור בכתבה כהמלצה ו/או חוות דעת לביצוע השקעה במוצר כזה או אחר או התייחסות לאופן ניהול תיק ניירות ערך. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי השקעה במוצרים אלטרנטיביים, בין כהשקעה פרטית ובין באמצעות תיק מנוהל, הינה השקעה מורכבת הדורשת ידע והיכרות עם שוק ההון. מוצרים אלו מתאפיינים לרוב בנזילות נמוכה, בעלי מאפיינים משתנים, ולכן ישנה חשיבות רבה בעיון במסמכים הרלוונטים לכל מוצר בטרם ביצוע ההשקעה בו.
המסתמך על האמור בכתבה זו עושה כן על אחריותו בלבד ואקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ו/או החברות בקבוצת אקסלנס השקעות לא יישאו בכל צורה שהיא בנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה מכך. קבוצת אקסלנס השקעות, היא חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. לגילוי נאות אודות אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ראו לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.