בית השקעות אקסלנס
הדפסה

מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות

במסגרת יישום הוראות הממונה על שוק ההון בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל", ביום 31 בדצמבר 2015, ובכפוף לאישור הממונה, בוצע מיזוג מסלולי השקעה בקופות הגמל: אקסלנס גמל ואקסלנס השתלמות.

סוג קופה: קופות גמל - מסלולי ברירת מחדל

מסלולים ישנים עד 31/12/2015      
מסלולים חדשים החל מ 01/01/2016
מ"ה מסלול ישן מ"ה מסלול חדש קוד קופה
685 אקסלנס גמל 9916  
      אקסלנס גמל לבני 50 ומטה               
     
513026484-00000000000102-9916-000
8625 אקסלנס גמל מחקה
מדדים
9917        
    אקסלנס גמל לבני 50 עד 60            
    
513026484-00000000000102-9917-000
- - 9918
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה       
    
513026484-00000000000102-9918-000

סוג קופה: קופות גמל - מסלולים מתמחים


מסלולים ישנים עד 31/12/2015   
                                         מסלולים חדשים החל מ 01/01/2016
מ"ה מסלול ישן מ"ה מסלול חדש קוד קופה

385  
אקסלנס יסודות
385
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
   513026484-00000000000102-0385-000                        

1042  
אקסלנס גמל שקלי
211 אקסלנס גמל עד 15% מניות 211 אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
   513026484-00000000000102-0211-000            
2089 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
513026484-00000000000102-2089-000 
  

401  
אקסלנס גמל עד 50% מניות 401 אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות
513026484-00000000000102-0401-000
1040
אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות
  
792 אקסלנס גמל צמוד מדד 792 אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד
513026484-00000000000102-0792-000
  
- - 9906 אקסלנס גמל שקלי טווח קצר
513026484-00000000000102-9906-000
  
- - 9905 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי חו"ל
513026484-00000000000102-9905-000
  

8626  
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות.
8626
אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות 513026484-00000000000102-8626-000

789  
אקסלנס גמל מט"ח

1103  
אקסלנס גמל מניות
8627 אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח 8627 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח
513026484-00000000000102-8627-000
  
8624 אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 8624 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
513026484-00000000000102-8624-000
  


סוג קופה: קרנות השתלמות - מסלולים כלליים

 
        מסלולים ישנים עד  31/12/2015 
                           מסלולים חדשים החל מ 01/01/2016
מ"ה מסלול ישן מ"ה  מסלול חדש קוד קופה
686 אקסלנס השתלמות 686     אקסלנס השתלמות כללי             
513026484-00000000000399-0686-000  
 
8629 אקסלנס קסם השתלמות
מחקה מדדים
8629 
       אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי      
                           
513026484-00000000000399-8629-000  


סוג קופה: קרנות השתלמות - מסלולים מתמחים

         מסלולים ישנים עד 31/12/2015   
                                מסלולים חדשים החל מ 01/01/2016
מ"ה מסלול ישן מ"ה מסלול חדש קוד קופה
- - 9882 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות
513026484-00000000000399-9882-000                              

716  
אקסלנס השתלמות ללא מניות 716 אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 513026484-00000000000399-0716-000

799  
אקסלנס השתלמות צמוד מדד

1100  
אקסלנס השתלמות עד 15% מניות     1100 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 513026484-00000000000399-1100-000

2091  
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 2091 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 513026484-00000000000399-2091-000

2088  
אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות      
1190 אקסלנס השתלמות עד 50% מניות 1190 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 513026484-00000000000399-1190-000
715 אקסלנס השתלמות שקלי 715 אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 513026484-00000000000399-0715-000
- - 9919 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי חו"ל 513026484-00000000000399-9919-000

8630  
אקסלנס השתלמות מחקה מדדי מניות 8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות 513026484-00000000000399-8630-000

796
אקסלנס השתלמות מט"ח

797 
אקסלנס השתלמות מניות
8631 אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח 8631 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח 513026484-00000000000399-8631-000
8628 אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 8628 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% בממדי מניות 513026484-00000000000399-8628-000
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו