בית השקעות אקסלנס
הדפסה
 

אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי

אז מה הן קופות מדדיות?
קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות מדדים עוקבות אחר הרכב ידוע של מדדים מובילים בארץ ובעולם.

קופות אלה נקראות קופות פאסיביות, זאת בניגוד לקופות אקטיביות בהן מנהל ההשקעות מפעיל שיקול דעת לגבי בחירת ניירות ערך והרכב ההשקעות.
 
יתרונות מסלולי הקופות המדדיות:
  • חיסכון שקוף ונגיש - קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מחקות המדדים בנויות מהרכב של מספר מדדים מובילים בארץ ובעולם.
    כלומר, ניתן לתמצת את מדיניות ההשקעות למספר מצומצם של מדדים.
    לדוגמא: אם יש לנו קרן השתלמות שכוללת את מדד ת"א 100 ושמענו בחדשות שמדד ת"א 100 עלה, אנחנו יודעים שזה משפיע לחיוב על תשואת קרן ההשתלמות שלנו. ההרכב של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל מחקות המדדים הוא גלוי, קל להבנה ונגיש לכל.
  • פיזור סיכונים - הרכב ההשקעות של קופות גמל וקרנות ההשתלמות מחקות המדדים, מכיל מספר מדדים, כאשר כל מדד יכול לייצג מאות ניירות ערך.
    לדוגמא: מאחורי מדד S&P500 עומדים 500 ניירות ערך, מאחורי מדד ת"א 100 עומדים 100 ניירות ערך וכן הלאה.
    היתרון בכך הוא שהחיסכון הפנסיוני שלנו נהנה מחשיפה רחבה לבורסות, חברות ומדינות שונות ואינו מושפע באופן משמעותי מנייר ערך אחד.

סוד ההצלחה של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מחקות המדדים של אקסלנס הוא בניית תמהיל מדדים נכון שלהערכתינו הוא הטוב ביותר לאורך זמן.

הצטרפו ותיהנו מיתרונות של בית השקעות מנצח
שם מלא *
טלפון נייד *
מספר ת.ז
submit


*מבין קרנות ההשתלמות המנהלות מעל 10 מיליון ₪ במסלול הכללי. קוד מסלול 513026484-00000000000399-8629-000 . אקסלנס נשואה גמל בע"מ החברה המנהלת, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד ואינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך ע"י עורכי הסקירה ומידע הנובע ממקורות אחרים הנחזה כמידע מהימן וזאת מבלי שעורכי הסקירה ו/או החברה המנהלת ביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. מדיניות ההשקעות הינה בהתאם לתקנון הקופות ובהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה כפי שמפורסם באתר .www.xnes.co.il