בית השקעות אקסלנס
הדפסה

 הרכב השקעות - קופות גמל להשקעה


נכון ל: 04/2019
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
7905
4.20%44.62%47.90%0.45%0.66%2.16%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
7906
8.81%33.15%41.76%11.29%2.23%2.75%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות
7907
8.56%0.00%0.00%91.44%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה כללי
7908
12.86%24.44%28.89%27.88%3.04%2.90%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי
7909
13.34%18.14%33.39%34.93%0.00%0.19%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.