בית השקעות הפניקס
הדפסה

 הרכב השקעות - קופות גמל להשקעה


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
7905
6.02%36.87%47.88%0.45%4.60%4.17%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
7906
6.77%31.34%42.34%10.25%5.50%3.80%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
7907
62.22%0.00%0.00%37.77%0.00%0.00%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה כללי
7908
15.35%17.75%19.96%30.76%10.13%6.03%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
7909
36.57%13.81%31.23%18.38%0.00%0.00%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה שקלי טווח קצר
13209
20.66%52.28%0.15%0.00%21.43%5.49%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
13250
63.13%0.00%0.00%36.75%0.12%0.00%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה מניות
7975
29.76%0.00%1.66%65.26%0.90%2.42%
Chart.
הפניקס גמל להשקעה
8004
80.58%10.33%9.09%0.00%0.00%0.00%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.