בית השקעות אקסלנס
הדפסה

 הרכב השקעות - קופות גמל להשקעה


נכון ל: 07/2019
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
7905
5.95%42.38%47.27%0.37%2.13%1.92%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
7906
9.77%34.91%38.84%12.12%2.10%2.26%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות
7907
13.98%0.00%0.00%85.75%0.00%0.27%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה כללי
7908
13.50%24.30%28.50%28.50%2.79%2.42%
Chart.
אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי
7909
14.16%18.65%33.75%33.05%0.00%0.38%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.