בית השקעות אקסלנס
הדפסה

חוזר מסלולי השקעה - קופות גמל וקרנות השתלמות

ביום 1 בינואר 2016, נכנס לתוקף חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 "מסלולי השקעה בקופות גמל" (המכונה החוזר הצ'יליאני). מטרות החוזר הינן לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל מותאמים לגילאי העמיתים בקופות הגמל, וכן להסדיר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה למסלולי ההשקעה השונים הן בקופות הגמל והן בקרנות ההשתלמות.

תמונת המצב ביום שלאחר כניסת החוזר לתוקף

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל "אקסלנס גמל":
 • 3 מסלולי ברירת מחדל - המרכיבים את מודל ההשקעה תלוי הגיל (מודל הצ'יליאני)
 • 10 מסלולי השקעה מתמחים
מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות "אקסלנס השתלמות":
 • 2 מסלולי השקעה כלליים - בניהול אקטיבי ובניהול פאסיבי (מחקה מדדים).
 • 10 מסלולי השקעה מתמחים

מודל מסלולי השקעה המותאם לגיל העמית

מודל זה רלוונטי אך ורק לקופות הגמל, ובו ינוהלו 3 מסלולי השקעה שמדיניות ההשקעה בהם הינה בהתאם לטווחי הגילאים כמפורט להלן:

 • אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
 • אקסלנס גמל לבני 50 עד 60
 • אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

ובאופן מעשי החל מיום 1 בינואר 2016
 • מסלולי "ברירת מחדל" משתנים והופכים להיות מסלולי ברירת מחדל תלויי גיל 
 • כל עמית חדש יצטרף למודל הצ'יליאני - אלא אם ביקש אחרת
 • כל עמית במודל הצ'יליאני שהגיע לגיל בו קיים מסלול אחר המתאים לגילו בהתאם למודל, יועבר באופן אוטומטי עד 7 ימי עסקים מיום הולדתו למסלול המתאים לגילו
 • כל עמית שנמצא במודל הצ'יליאני ומבקש לעבור מסלול - יראו בזאת כבקשה לצאת מהמודל
 • כל עמית יכול להצטרף לאחד ממסלולי ברירת המחדל ולבחור לא להיות במודל תלוי גיל
 • עמית שיבחר במסלול שאינו במסגרת המודל יצטרך אישור מעסיק על מנת שכספי הפיצויים שלו ינוהלו במסלול שבחר, אחרת כספי הפיצויים ינוהלו במסלול ברירת מחדל במסגרת מודל תלוי גיל

מסלולים כלליים בהשתלמות

החל מיום 1 בינואר 2016, ינוהלו במסגרת קרנות ההשתלמות 2 מסלולים כלליים בלבד:

 • מסלול בשיטת ניהול אקטיבית
 • מסלול בשיטת ניהול פאסיבית (מחקה מדדים)


מסלולי השקעה מתמחים (בגמל ובהשתלמות)

החל מיום 1 בינואר 2016, ינוהלו בקופות הגמל (בנוסף למסלולי ברירת המחדל) ובקרנות ההשתלמות 10 מסלולי השקעה מתמחים, בהתאם לכללים הבאים:

 • כל המסלולים מוגדרים כקופות מתמחות בלבד (מינימום של 75% השקעה באפיק/תחום מוגדר וכד')
 • מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלולים המתמחים תותאם לדרישות משרד האוצר
 • שמות המסלולים יותאמו לאופי ההשקעה בהן - כל מסלול לפי אפיק ההתמחות שלו

ובאופן מעשי....
כחלק מדרישות החוזר, יתבצעו מספר שינויים כמפורט להלן:

 • מספר מסלולים ישנו את שמם, מספר מ"ה וקוד הקופה
 • מספר מסלולים ימוזגו לתוך מסלולים אחרים
 • מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלולים תותאם לדרישות האוצר

כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד..

 אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה"), עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. האמור במידעון זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. יובהר כי מידעון זה אינו מחליף את הוראות חוזר מסלולי השקעה בקופות הגמל.