בית השקעות אקסלנס
הדפסה

מסלולי חיסכון לכל ילד - הרכב השקעות 


נכון ל: 01/2021
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11310
3.71%37.27%47.71%0.16%6.05%5.09%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
11311
22.32%0.00%0.00%77.68%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
11312
13.51%20.11%26.05%31.07%5.61%3.65%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה
11335
13.90%23.97%26.07%36.06%0.00%0.00%
Chart.