בית השקעות הפניקס
הדפסה

מסלולי חיסכון לכל ילד - הרכב השקעות 


נכון ל: 05/2022
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11310
3.24%37.73%48.27%0.45%5.36%4.95%
Chart.
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
11311
61.58%0.00%0.01%38.41%0.00%0.00%
Chart.
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
11312
15.03%14.69%28.44%32.00%5.69%4.14%
Chart.
הפניקס חיסכון לילד - הלכה
11335
17.46%18.33%26.56%37.65%0.00%0.00%
Chart.
הפניקס חיסכון לילד - שריעה
11352
15.55%0.71%41.39%42.33%0.00%0.02%
Chart.