בית השקעות אקסלנס
הדפסה

מסלולי חיסכון לכל ילד - הרכב השקעות 


נכון ל: 01/2020
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11310
4.38%43.24%45.13%1.21%3.25%2.79%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
11311
13.89%0.00%0.00%86.11%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
11312
10.69%25.82%28.06%30.87%2.43%2.12%
Chart.
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה
11335
11.73%30.07%23.23%34.78%0.00%0.19%
Chart.