בית השקעות אקסלנס
הדפסה
חיסכון לכל ילד באקסלנס גמל 

חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד - מהו?

במסגרת התוכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, החל מחודש ינואר 2017, תיפתח ע"י ביטוח לאומי תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופדו 50 ש"ח לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18 וכל זה בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
באפשרותכם ההורים להגדיל את סכום החיסכון ב-50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון המירבי יגדל ל-100 ש"ח בכל חודש.
עד גיל 21 המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון בקופת הגמל, לאחר מכן דמי הניהול ישולמו ע"י עמית קופת הגמל.

אז איך בוחרים את החיסכון לילדים?

את החיסכון ניתן לנהל בחיסכון ארוך טווח לילד (קופת הגמל) או בבנק.
אקסלנס גמל נבחרה יחד עם חברות נוספות, במסגרת הליך מכרזי שנוהל על ידי המדינה, לנהל את הכספים המופקדים במסגרת חיסכון לכל ילד. כדי לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם יהיה עליכם לפנות לביטוח הלאומי ולעדכן את בחירתכם.

במידה ולא תבחרו בחברה מנהלת או בבנק באופן עצמאי, יפעיל ביטוח לאומי מנגנון ברירת מחדל לפיו, בין היתר, עבור ילדים מתחת לגיל 15 ברירת המחדל תהיה קופת גמל, ועבור ילדים מעל גיל 15 ברירת המחדל תהיה פיקדון בנקאי.

לחצו כאן למעבר לאתר ביטוח לאומי להצטרפות ועדכון בחירתכם

חיסכון בקופת גמל - מה זה אומר?

הכסף ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, והכספים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול ואשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול:
חשוב לזכור שבכל עת במהלך תקופת החיסכון, תוכלו לבקש להעביר את החיסכון לניהולה של חברה מנהלת אחרת מתוך הרשימה שנבחרה על ידי המדינה, או שלנות את מסלול ההשקעה שבחרתם למסלול השקעה אחר.
שימו לב !  לא יהיה ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק או להיפך.


כבר בחרת בבית השקעות אחר לניהול החיסכון וברצונך לעבור לאקסלנס גמל?

מהיום תוכל לעבור לאקסלנס גמל גם אם בחרת בבית השקעות אחר בתהליך קל ובמספר צעדים פשוטים:
מיד בסיום התהליך תקבל העתק מטופס ההודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד ובקשתך תועבר לטיפולנו.


מתי ואיך מושכים את הכסף?

משיכת הכספים מקופת הגמל תתאפשר החל מהגיעו של הילד לגיל 18, למעט במקרים חריגים. המשיכה תתבצע בכפוף לתשלום מס כדין.

כדאי שתעשו את הבדיקות והבירורים כמה שיותר מוקדם, על מנת שלילדכם יהיה את החיסכון הנכון ביותר עבורם.

למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד לחץ כאן.

למידע נוסף אודות תוכנית חיסכון ארוך טווח לילד ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר.
 
אקסלנס נשואה גמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.