בית השקעות אקסלנס
הדפסה

איך לקרוא את הדו"ח השנתי

החל משנת 2015 נכנסו לתוקפם שינויים בהסדרי הדיווח הרבעוניים והשנתיים לעמיתים, וזאת עפ"י הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. נקבע בין היתר כי החל משנת 2015 עמיתי קופת הגמל וקרנות ההשתלמות יקבלו דו"ח שנתי מקוצר, בנוסף לדו"ח המפורט אשר מצוי באזור האישי. הדו"ח המקוצר הינו פורמט מקוצר הכולל את המידע העיקרי ברמת חשבונך.
חשוב לדעת: הדו"ח המקוצר נסרק לאזור האישי שלך יחד עם הדו"ח המפורט.

להבנת הדו"ח השנתי המקוצר לחץ כאן לצפייה במצגת

 שאלות ותשובות בנושא הדוח השנתי


 • למה משמש אישור הפקדות לשנת המס?
  אישור הפקדות לשנת המס מציין את גובה ההפקדות העמית בשנת 2015 - שנת הדוח. באמצעות אישור זה זכאים עצמאים לקבל הטבות מס עם הגשת הספח "אישור הפקדות" למס הכנסה. הספח מופיע מתחת לסעיף "ריכוז תנועות ויתרות".
 • למה משמש אישור הצהרת הון?
  אישור הצהרת הון מציין את יתרת קרן העמית מתחילת וותק הקופה. סכום זה כולל את הפקדות חלק העמית בלבד, ללא הפקדות מעביד ורווחים. באמצעות אישור זה מצהירים העמיתים על ההון לצרכים שונים.
 • במהלך השנה עדכנתי מוטבים, האם אני רואה לכך ביטוי בדוח?
  במידה ועדכנת מוטבים בקופה הביטוי היחיד שיופיע לכך בדוח הוא ציון התאריך בו בוצע העדכון, ללא פרטי המוטבים עצמם, זאת עקב רגישות גבוהה למידע והוראות הדין. במידה ולא נקבעו מוטבים, הנושא יצוין מפורשת בדוח - את ציון השינוי ניתן לראות בדוח בחלקו העליון של הדוח המקוצר מתחת לטבלת "ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית".

  אם ברצונך לעדכן את המוטבים בקופה, עליך למלא את הטופס המצורף ולשלוח בדואר ל:
  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
  רחוב אפעל 25 קרית אריה
  פתח תקוה, 4951125
 • כיצד מחושבים דמי הניהול לקופה?
  דמי הניהול מחושבים על בסיס יומי ומוצגים ברמה החודשית אחרי חישוב הרווח/ההפסד בסוף כל חודש, כאשר אם במהלך השנה השתנו עבורך דמי הניהול, האחוז והסכום שתראה מחושבים באופן יחסי על פי השינוי.
 • מדוע הדוח מתחיל מהפקדות עבור חודש פברואר ולא עבור חודש ינואר? מדוע הדוח מסתיים בהפקדות מינואר 2016 ולא בהפקדות דצמבר 2015?
  בקופות של עמית שכיר המעסיק מדווח על החודש החולף. ההפקדה הראשונה שתוצג בדוח היא זו שבוצעה בפברואר 2015 בגין חודש ינואר 2015 (כמובן שבהתאמה ההפקדה של ינואר 2015 נכנסה לדוח של השנה הקודמת, 2014). לכן על אותו משקל, ההפקדה האחרונה שיראה עמית שכיר היא של חודש ינואר 2016 עבור חודש דצמבר 2015.
 • כיצד מחושבת תשואה אישית לעמית?
  תשואה שהניבה הקרן לעמית בתקופת הדו"ח. אסור לבלבל בינה לבין תשואת הקרן או הקופה, כפי שמתפרסמת באתר הגמל נט של האוצר וגם לא אל נתוני הגב בדו"ח השנתי (חלק ב').

  תשואה אישית לעמית היא למעשה התשואה באחוזים אותה צבר העמית בפועל במהלך שנת הדוח הרלוונטי, לאחר ניכוי אחוז דמי ניהול. את נתון התשואה האישית ניתן למצוא במרכזו של הדף הראשון של הדוח. חישוב התשואה האישית מבוצע באופן הבא:

              סה"כ הפקדות - יתרת פתיחה - סה"כ יתרת סגירה
   100*  -------------------------------------------------------------------------       
                              סה"כ הפקדות + יתרת פתיחה

  יש לשיב לב כי במידה ובוצעו העברות אל הקופה, הן יחשבו בנוסחה כהפקדות.
  התשואה משתנה לפי ההפקדות החודשיות של העמית, והיא איננה זהה בכל חודש, כך שלכל עמית שיעור התשואה האישית שלו. הנתון המתקבל הינו למעשה מדד לשינוי בהיקף הנכסים של הלקוח.
  את סך הרווחים לשנת המס (ביטוי התשואה האישית בסכום ולא באחוז) ניתן למצוא בשורת "סה"כ רווחים לשנת 2015" שבאזור "ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית".
 • מדוע באישורי המס של קופת הגמל שלי רשום כי הפקדתי לקצבה מזכה?
   השנה, לראשונה, מוצגים באישורי המס בדוחות קופות הגמל של כל העמיתים בישראל, הפרדה בין הפקדות לקצבה מזכה לבין הפקדות לקצבה מוכרת.
  במילים פשוטות ומאד כלליות, קצבה מזכה זה הסכום שהופקד החל מינואר 2008 לקופת הגמל (באמצעות העמית או המעסיק, עד לתקרה שנתית שהוגדרה מדי שנה).
  אין זה המקום להרחיב על הנושא מעבר לנדרש ברמה התיאורטית, מומלץ לקרוא על הנושא באתרי אינטרנט מקצועיים הקיימים במקביל ברשת, אך כן חשוב לציין שהמדינה מעניקה פטורים והטבות מגוונות מהקצבה המזכה לגברים ונשים לגיל פרישה או למי שסובל מנכות בשיעור של 75% ומעלה.
 • מה המשמעות של הפקדות לקצבה מוכרת שמופיעות לי באישורי המס של דו"ח קופת הגמל?
  בניגוד לסכומים המוגדרים כקצבה מזכה ומעניקים כאמור הטבות מס עד לתקרות המוגדרות בחוק ובהתאם לתנאים נקודתיים, נקבע כי סכומי ההפקדות שבגינן העמית לא קיבל הטבות מס בעת הפקדותיו יעניקו לו קצבה פטורה ממס, ובנוסף - במקביל יהיה ניתן להוון אותם הונית בתנאים מסוימים.
  ובמילים פשוטות, אם בחרת להפריש לקופת הגמל שלך סכומים נוספים על חשבון משכורתך, או אם הפקדת לקופת הגמל העצמאית שלך סכומים העוברים את התקרה שהגודרה.
  אין זה המקום להרחיב על הנושא מעבר לנדרש ברמה התיאורטית, מומלץ לקרוא על הנושא באתרי אינטרנט מקצועיים הקיימים במקביל ברשת, אך כן חשוב להדגיש שהמדינה מעניקה פטורים והטבות מגוונות מהקצבה המזכה לגברים או נשים שהגיעו לגיל פרישה או למי שסובל מנכות בשיעור של 75% ומעלה.
 • מדוע באישורי המס של דו"ח קרן ההשתלמות שלי יש הפקדות מוטבות?
  השנה, לראשונה, מוצגים באישורי המס בדוחות קרנות ההשתלמות של כל העמיתים בישראל, הפרדה בין הפקדות מוטבות להפקדות שאינן מוטבות.
  הפקדה מוטבת הינה הסכום השנתי המרבי אותו ניתן להפקיד בקרן השתלמות שבגינו הרווחים הריאליים פטורים ממס רווחי הון.
  במידה והקרן עצמאית - הסכום המוטב בשנת 2015 עמד על 18,480 ש"ח
  במידה והקרן שכירה - הסכום המוטב עמד על 1,571 ש"ח לחודש (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).
 • מה המשמעות של הפקדות שאינן מוטבות שמופיעות לי באישורי המס של דו"ח קרן ההשתלמות?
   מטרת החיווי של הפקדות שאינן מוטבות באישורי המס של קרנות ההשתלמות היא בסך הכל לציין שברגע שתתבצע משיכת כספים מקרן ההשתלמות, הסכום שיימשך ואינו מוצג כמוטב, יחוייב במס רווחי הון.
  במידה והקרן עצמאית - הסכום שאינו מוטב בשנת 2015, הוא כל שקל שהופקד מעל 18,480 ש"ח
  במידה והקרן שכירה - הסכום שאינו מוטב הוא במידה והופרשו לך בחודש מעל 1,571 ש"ח (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).
  חשוב לציין כי מדובר על מידע בלבד, רק בעת המשיכה הקרן תקזז מס מהרווח שהשיגו כספים שאינם מוטבים (מיום הפקדתם ועד יום משיכתם).
  לידיעה, החל מינואר 2012 ועדיין נכון להיום, מס רווח ההון בישראל הינו 25%.
 • מדוע יש הבדל בין התשואה הממוצעת המפורסמת בגב הדוח לבין התשואה האישית שלי?

  לשאלה זו מספר תשובות, בהתאם למקרים הבאים:
  • הינך נמצא בקופה עם יתרת פתיחה בתחילת שנת 2015 ולא בוצעו הפקדות בשנת המס 2015: במקרה כזה הפער נובע מניכוי דמי הניהול על הקופה. לדוגמא, קופת הגמל אקסלנס גמל פלטינום מניות הניבה תשואה חיובית של 14.28% במהלך שנת המס 2015 כולה, ומנתון זה יש להפחית את אחוז דמי הניהול השנתי.
  • הינך נמצא בקופה אליה העברת את כספיך במהלך שנת המס 2015: במקרה כזה הפער נובע מחישוב התשואה עבור הקופה רק מתאריך העברת הכסף לקופה, ולא מתחילת השנה (זאת בניגוד לתשואה הממוצעת לקופה המחושבת על כל שנת המס 2015). התשואה היא יומית - מה שאומר שהתשואות החיוביות של חודשים ינואר, פברואר, מרץ וחצי מחודש אפריל - לא יבואו לידי ביטוי במקרה הזה.
  • הינך נמצא בקופה בה ביצעת הפקדות שוטפות (עצמאי עם הוראת קבע חודשית או שכיר עם הפקדות שוטפות): יש לקחת בחשבון שבכל חודש המשקל המצטבר של התשואה החודשית משפיע על רווחי הקופה בשל הגידול בגובה הקרן. כלומר, ככל שעובר הזמן וסכום היתרה שלך גדל או קטן - יש השפעה גדולה או קטנה יותר בהתאמה לאחוז התשואה של אותו חודש. ככל שעובר הזמן - אתה תיהנה יותר מעליות, אך גם צריך לקחת בחשבון שאחוזים שליליים ישפיעו בהתאמה.
 • מדוע בדוח השנתי שלי לא מופיע נתון של תשואה אישית לעמית?
  נתון התשואה האישית לעמית מחושב בדוח רק במידה והעמית היה באותה קופה החל מתחילת השנה ועד סופה, וזאת על פי הוראות משרד האוצר (חוזר 2004/6).
 • היכן ניתן לראות נתונים לגבי מיסוי רפורמות ותקרות?
  להלן הסבר בנושא לנוחיותך. את ההסבר ניתן לראות גם בגב הדוח שנשלח לביתך:

  קופות גמל: בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט 2009, אשר נכנס לתוקפו החל מה-01/07/2009, נקבע כי לא יוטל יותר מס על הרווחים הריאליים שנצברים בקופות הגמל לתגמולים בגין הפקדות.

  קרן השתלמות: בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי הרווחים הריאליים הנצברים בקרנות השתלמות על הפקדות חדשות שעברו את התקרה החל מה-01/01/2003 (ובקרן לעצמאיים החל מה-01/12/2002), יחוייבו בשיעור מס של 15% בעת משיכתן (להלן: מס רפורמה). כאשר לגבי הפקדות החל מה-01/01/2006 שיעור המס יהיה 20% . עבור הפקדות החל מה-01/01/2012 שיעור המס על הרווחים הינו 25%.

  בקרן השתלמות לשכירים:
  התקרה המוטבת החודשית בשנת 2015 הייתה 1,571.20 ש"ח (392.80 ש"ח עובד + 1,178.40 ש"ח מעביד) רווחים ריאליים על הפקדות מעל התקרה המוטבת יהיו חייבים במס רפורמה במשיכה (גובה התקרה המוטבת נשאר ללא שינוי בשנת 2016).

  בקרן השתלמות לעצמאיים:
  התקרה המוטבת השנתית בשנת 2015 הייתה 18,480 ש"ח (גובה התקרה המוטבת ב-2015 הוא 18,480 ש"ח). כך שבמידה וסך ההפקדות בשנת 2015 עלה על התקרה המוטבת יחויב הרווח הריאלי על ההפקדות מעל התקרה המוטבת בעת המשיכה במס רפורמה.


כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-7536650
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

רוצה לדעת את היתרה בחשבון שלך? לחץ כאן והירשם לאזור האישי
ממשלתי מדד 10- 5 שנים
339.55
-0.11
%
מדד תל בונד שקלי
355.84
-0.04
%
מדד תל בונד צמודות-יתר
325.13
0.01
%
דולר ארה ב
3.71
-0.24
%
אירו
3.94
-0.44
%
ממשלתי שקלי
400.00
-0.05
%
ת א 125
1294.97
 
0.00
%
מדד ת א 35
1458.06
-0.04
%
מדד ת א 90
965.44
0.19
%