בית השקעות אקסלנס
הדפסה

איך לקרוא את הדו"ח השנתי

החל משנת 2014 נכנסו לתוקפם שינויים בהסדרי הדיווח הרבעוניים והשנתיים לעמיתים, וזאת עפ"י הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. נקבע בין היתר כי החל משנת 2014 עמיתי קופת הגמל וקרנות ההשתלמות יקבלו דו"ח שנתי מקוצר, בנוסף לדו"ח המפורט אשר מצוי באזור האישי. הדו"ח המקוצר הינו פורמט מקוצר הכולל את המידע העיקרי ברמת חשבונך.
חשוב לדעת: הדו"ח המקוצר נסרק לאזור האישי שלך יחד עם הדו"ח המפורט.

להבנת הדו"ח השנתי המקוצר לחץ כאן לצפייה במצגת

 שאלות ותשובות בנושא הדוח השנתי


 • למה משמש אישור הפקדות לשנת המס?
  אישור הפקדות לשנת המס מציין את גובה ההפקדות העמית בשנת 2016 - שנת הדוח. באמצעות אישור זה זכאים עצמאים לקבל הטבות מס עם הגשת הספח "אישור הפקדות" למס הכנסה. הספח מופיע מתחת לסעיף "ריכוז תנועות ויתרות".
 • למה משמש אישור הצהרת הון?
  אישור הצהרת הון מציין את יתרת קרן העמית מתחילת וותק הקופה. סכום זה כולל את הפקדות חלק העמית בלבד, ללא הפקדות מעביד ורווחים. באמצעות אישור זה מצהירים העמיתים על ההון לצרכים שונים.
 • במהלך השנה עדכנתי מוטבים, האם אני רואה לכך ביטוי בדוח?
  במידה ועדכנת מוטבים בקופה הביטוי היחיד שיופיע לכך בדוח הוא ציון התאריך בו בוצע העדכון, ללא פרטי המוטבים עצמם, זאת עקב רגישות גבוהה למידע והוראות הדין. במידה ולא נקבעו מוטבים, הנושא יצוין מפורשת בדוח - את ציון השינוי ניתן לראות בדוח בחלקו העליון של הדוח המקוצר מתחת לטבלת "ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית".

  אם ברצונך לעדכן את המוטבים בקופה, עליך למלא את הטופס המצורף ולשלוח בדואר ל:
  אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  רחוב אפעל 25 קרית אריה
  פתח תקוה, 4951125
 • כיצד מחושבים דמי הניהול לקופה?
  דמי הניהול מחושבים על בסיס יומי ומוצגים ברמה החודשית אחרי חישוב הרווח/ההפסד בסוף כל חודש, כאשר אם במהלך השנה השתנו עבורך דמי הניהול, האחוז והסכום שתראה מחושבים באופן יחסי על פי השינוי.
 • מדוע הדוח מתחיל מהפקדות עבור חודש פברואר ולא עבור חודש ינואר? מדוע הדוח מסתיים בהפקדות מינואר 2017 ולא בהפקדות דצמבר 2016?
  בקופות של עמית שכיר המעסיק מדווח על החודש החולף. ההפקדה הראשונה שתוצג בדוח היא זו שבוצעה בפברואר 2016 בגין חודש ינואר 2016 (כמובן שבהתאמה ההפקדה של ינואר 2016 נכנסה לדוח של השנה הקודמת, 2015). לכן על אותו משקל, ההפקדה האחרונה שיראה עמית שכיר היא של חודש ינואר 2017 עבור חודש דצמבר 2016.
 • היכן ניתן לראות נתונים לגבי מיסוי רפורמות ותקרות?
  להלן הסבר בנושא לנוחיותך. את ההסבר ניתן לראות גם בגב הדוח שנשלח לביתך:

  קופות גמל: בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט 2009, אשר נכנס לתוקפו החל מה-01/07/2009, נקבע כי לא יוטל יותר מס על הרווחים הריאליים שנצברים בקופות הגמל לתגמולים בגין הפקדות.

  קרן השתלמות: בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי הרווחים הריאליים הנצברים בקרנות השתלמות על הפקדות חדשות שעברו את התקרה החל מה-01/01/2003 (ובקרן לעצמאיים החל מה-01/12/2002), יחוייבו בשיעור מס של 15% בעת משיכתן (להלן: מס רפורמה). כאשר לגבי הפקדות החל מה-01/01/2006 שיעור המס יהיה 20% . עבור הפקדות החל מה-01/01/2012 שיעור המס על הרווחים הינו 25%.

  בקרן השתלמות לשכירים:
  התקרה המוטבת החודשית בשנת 2016 הייתה 1,571.20 ש"ח (392.80 ש"ח עובד + 1,178.40 ש"ח מעביד) רווחים ריאליים על הפקדות מעל התקרה המוטבת יהיו חייבים במס רפורמה במשיכה (גובה התקרה המוטבת נשאר ללא שינוי בשנת 2017).

  בקרן השתלמות לעצמאיים:
  התקרה המוטבת השנתית בשנת 2016 הייתה 18,240 ש"ח (גובה התקרה המוטבת ב-2017 הוא 18,240 ש"ח). כך שבמידה וסך ההפקדות בשנת 2016 עלה על התקרה המוטבת יחויב הרווח הריאלי על ההפקדות מעל התקרה המוטבת בעת המשיכה במס רפורמה.
 • מדוע באישורי המס של דו"ח קרן ההשתלמות שלי יש הפקדות מוטבות?
  השנה, לראשונה, מוצגים באישורי המס בדוחות קרנות ההשתלמות של כל העמיתים בישראל, הפרדה בין הפקדות מוטבות להפקדות שאינן מוטבות. הפקדה מוטבת הינה הסכום השנתי המרבי אותו ניתן להפקיד בקרן השתלמות שבגינו הרווחים הריאליים פטורים ממס רווחי הון. במידה והקרן עצמאית - הסכום המוטב בשנת 2016 עמד על 18,240 ש"ח, במידה והקרן שכירה - הסכום המוטב עמד על 1,571 ש"ח לחודש (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).
 • מה המשמעות של הפקדות שאינן מוטבות שמופיעות לי באישורי המס של דו"ח קרן ההשתלמות?
   מטרת החיווי של הפקדות שאינן מוטבות באישורי המס של קרנות ההשתלמות היא בסך הכל לציין שברגע שתתבצע משיכת כספים מקרן ההשתלמות, הסכום שיימשך ואינו מוצג כמוטב, יחוייב במס רווחי הון.
  במידה והקרן עצמאית - הסכום שאינו מוטב בשנת 2016, הוא כל שקל שהופקד מעל 18,240 ש"ח
  במידה והקרן שכירה - הסכום שאינו מוטב הוא במידה והופרשו לך בחודש מעל 1,571 ש"ח (בחלוקה לפי עובד ומעסיק).
  חשוב לציין כי מדובר על מידע בלבד, רק בעת המשיכה הקרן תקזז מס מהרווח שהשיגו כספים שאינם מוטבים (מיום הפקדתם ועד יום משיכתם).
  לידיעה, החל מינואר 2012 ועדיין נכון להיום, מס רווח ההון בישראל הינו 25%.
 • לא מצליח לפתוח את הדו"ח השנתי באזור האישי?
   בחלק מהדפדפנים קיימת חסימה להורדת קבצים או להצגת מסכים קופצים (Pop up windows).
  במידה והינך מנסה ללחוץ על כפתור הצפיה בדו"ח והדו"ח לא נפתח, היכנס להגדרות הדפדפן במחשב או בטלפון הנייד ובטל את הסימון לחסימת חלונות קופצים.


כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:   03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט