בית השקעות אקסלנס
הדפסה

תקרות הפקדה לקופת גמל והטבות מס לעצמאים

עצמאי, נצל את הטבות המס המגיעות לך לשנת 2016!

הידעת כי ההפרשה השנתית המקסימאלית לקבלת הטבות מס הינה 33,408 ₪.

  • ההפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי מבוצעת אך ורק על ידי העמית ללא תשלום מקביל של המעביד.
  • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
  • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪).

לנוחיותך סיכום הטבות המס להן הינך זכאי בעת הפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי
הטבת ניכוי הטבת זיכוי הטבת ניכוי נוספת
כמה ניתן להפקיד?
עצמאי רשאי להפקיד עבור קופת גמל עד 7% מתקרת הכנסה מזכה חודשית.                     
כמה ניתן להפקיד?
עבור הטבת זיכוי של 35%, עצמאי רשאי להפקיד עבור קופת גמל עד 5%מתקרת הכנסה מזכה חודשית.            
כמה ניתן להפקיד?
עצמאי שהפקיד 7% לניכוי ו-5% לזיכוי זכאי להפקיד עוד 4% מתקרת ההכנסה המזכה חודשית.
חישוב שנתי: 
208,800 * 7%=14,616 ₪ 
חישוב שנתי:
208,800 * 5% = 10,440 ₪

חישוב שנתי:
208,800 * 4% = 8,352 ₪

שווי הטבת המס:
תלוי במדרגת המס השולי בה נמצא העצמאי.
שווי הטבת המס:
שיעור הזיכוי הינו 35% כך שהשווי המקסימאלי השנתי של הטבת המס הינו 10,440*35% = 3,654 ₪.

שווי הטבת המס:
סה"כ הפקדה מקסימאלית שנתית אותה יכול לבצע עצמאי על מנת לקבל הטבות מס: 14,616 + 8,352 + 10,440 = 33,408 ₪.

מעניין אותי גם:

 
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד.. 
אקסלנס נשואה גמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס נשואה גמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.