בית השקעות אקסלנס
הדפסה

תקרות הפקדה לקופת גמל והטבות מס לעצמאים

עצמאי, נצל את הטבות המס המגיעות לך לשנת 2018!

הידעת כי ההפרשה השנתית המקסימאלית לקבלת הטבות מס הינה 34,452 ₪.

  • ההפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי מבוצעת אך ורק על ידי העמית ללא תשלום מקביל של המעביד.
  • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
  • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16.5% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪).

לנוחיותך סיכום הטבות המס להן הינך זכאי בעת הפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי
סוג ההטבה הגדרה שיעור ההטבה שווי ההטבה
זיכוי

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה
הקטנת סכום המס אותו ישלם החוסך למס הכנסה               
לכל היותר 5.5% מתקרת ההכנסה המזכה (208,800):

₪11,484
החזר מס של 35% מהסכום שהופקד לקופה בכפוף לתקרה
ניכוי

סעיף 47ב לפקודת מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי 
לכל היותר 11% מתקרת ההכנסה המזכה (208,800):

₪22,968

שווי ההטבה תלוי במדרגות המס בה נמצא החוסך 
תקרת ההפקדה לעצמאי עבור ניצול מרבי של הטבות המס במסגרת קופות הגמל: ₪34,452

מעניין אותי גם:

 
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד.. 
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.