בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות - קופות מרכזיות לפיצויים


נכון ל: 10/2020
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
384
7.91%44.62%19.81%9.75%12.05%5.86%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים
242
12.01%20.79%25.04%24.42%11.10%6.63%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
801
1.72%75.04%22.98%0.00%0.00%0.26%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
806
2.79%73.74%9.14%0.05%10.70%3.58%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
804
22.93%0.00%0.00%77.07%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
8765
15.30%14.85%39.36%27.78%2.70%0.00%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח
8766
9.12%35.04%52.66%0.00%3.00%0.17%
Chart.
אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים
9418
12.31%20.28%38.75%25.24%0.74%2.68%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר
9475אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות ו/או בקרנות הפנסיה הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות ו/או הקרנות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.