בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות - קופות מרכזיות לפיצויים


נכון ל: 02/2020
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
384
4.76%47.07%17.43%11.52%12.40%6.82%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים
242
6.70%24.44%19.41%29.21%14.43%5.80%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
801
0.66%77.59%21.75%0.00%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
806
2.45%70.82%11.00%0.08%12.20%3.46%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
804
19.75%0.00%0.00%77.42%2.83%0.00%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
8765
15.22%17.63%36.19%29.49%1.47%0.00%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח
8766
12.97%34.79%52.09%0.00%0.00%0.15%
Chart.
אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים
9418
7.09%24.39%33.26%29.47%4.30%1.48%
Chart.
אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר
9475אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות ו/או בקרנות הפנסיה הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות ו/או הקרנות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.