בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות של קופות הגמל


ביום 01.01.2018 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע''מ לפירוט אודות המיזוג לחץ כאן

נכון ל: 10/2020
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
211
5.59%31.55%27.53%7.90%14.00%13.43%
Chart.
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
401
7.63%25.45%29.96%15.10%11.35%10.51%
Chart.
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
385
2.38%41.53%38.43%0.16%12.19%5.31%
Chart.
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
2089
7.24%37.25%25.49%13.27%11.33%5.41%
Chart.
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
528
0.49%0.00%2.40%0.20%91.82%5.09%
Chart.
אקסלנס גמל בניהול אישי
1541
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
8624
12.33%18.01%46.03%21.02%2.61%0.00%
Chart.
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
9917
14.73%19.09%34.27%29.79%2.11%0.00%
Chart.
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9916
12.24%9.42%16.73%27.56%13.79%20.25%
Chart.
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר
9906
25.87%50.71%4.25%0.00%19.16%0.00%
Chart.
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9905
17.25%6.07%32.27%41.50%2.91%0.00%
Chart.
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60
9529
11.62%25.70%22.99%26.54%8.11%5.03%
Chart.
אקסלנס גמל מסלול מניות
961
26.02%0.00%1.21%69.53%1.94%1.31%
Chart.
אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500
13263
45.51%0.00%0.00%48.58%5.91%0.00%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.