בית השקעות אקסלנס
הדפסה

שכיר! גם לך מגיעות הטבות מס לשנת 2018

  • הכנסה מבוטחת - הכנסה לגביה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעביד.
    התקרה: המעסיק יכול להפקיד לעובד עד 7.5% מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק = 2,971.8 .
  • הכנסה לא מבוטחת - הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכדומה.
    התקרה: לא יותר מההפרש שבין 8,700 ₪ לבין ההכנסה המבוטחת.
  • עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע לשנת 2018 במשק (9,906) - דהיינו, 1,585 ש"ח לחודש , 19,020 ש"ח לשנה.
    * מדובר בהפקדות העובד והן בהפקדות המעביד לתגמולים ולפיצויים והן הפקדות אישיות שהשכיר יוזם עצמאית.

לנוחיותך להלן 2 טבלאות המרכזות את המידע המקצועי בחלוקה לפי סוגי עמית שכיר

שכיר שהוא לא "עמית מוטב"
פרמיה לזיכוי
סעיף 45א(ה) לפקודה
פרמיה לניכוי 
סעיף 47(ב)(2) לפקודה
שיעור הזיכוי הינו 35% ומתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:
לגבי משכורת מבוטחת


לגבי משכורת לא מבוטחת
7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,700 .

5% מהמשכורת ברוטו עד 8,700 , בניכוי הסכומים שהופקדו כשכיר.
לא קיים ניכוי


עד 5% מההכנסה הלא מבוטחת ולא יותר מ 8,700 .
שכיר שהוא "עמית מוטב" פרמיה לזיכוי
סעיף 45א(ה) לפקודה
פרמיה לניכוי
סעיף 47(ב)(2) לפקודה
שיעור הזיכוי הינו 35% ומתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:
לגבי משכורת מבוטחת


לגבי משכורת לא מבוטחת
7% מההכנסה המבוטחת, עד למשכורת של 8,700 .

5% מהכנסה לא מבוטחת ועד הכנסה ברוטו של 17,400
בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת.
לא קיים ניכוי


עד 11% משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך מבין:
1. סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש.
2. תקרת הכנסה בגובה 34,800 לשנה, בניכוי הגבוה מבין: ההכנסה המבוטחת או 8,700 .


תקרות הפקדה והטבות מס לעמית במעמד שכיר תלויות בלא מעט פרמטרים אישיים שדורשים התייחסות פרטנית. לכן יובהר כי הנתונים שיובאו לעיל אינם מתיימרים לתת פיתרון מעשי, ולשם כך מומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע מוסמך.
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד..
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.