בית השקעות אקסלנס
הדפסה

פיצויי פיטורים

                                                                                 בסימן קריאה
 מיועד ל...  שכירים
 הסבר קצר   פיצויים המשולמים לעובד עם פיטוריו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו.
 למי זה כדאי  בהתאם לחוק פנסיית חובה, כל שכיר זכאי ליהנות מהפרשות של כספי פיצויים בנוסף לכספי
 התגמולים.
 איך מצטרפים?  ניתן לנייד קופת גמל קיימת עם הוותק שלה מבית השקעות אחר, או לפתוח קופת פיצויים
 חדשה באקסלנס בלינק הבא.
 עוד משהו...  ניתן להעביר את כספי הפיצויים לקופת גמל הונית

מהי קופה לפיצויים? קופה אליה המעסיק מעביר במהלך תקופת העבודה את כספי הפיצויים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או לקופת גמל על שם העובד. בעת סיום יחסי העבודה, הכספים המופקדים בקופות אלו יועברו לעובד ישירות מהקופה על שמו רק לאחר שביקש בפועל את משיכתם. כמו כן, בהתאם לחוק פנסית חובה, על המעסיק חלה החובה לעדכן את התשלומים השוטפים לקופת הגמל במהלך תקופת העבודה בהתאם לעדכון השכר של העובד.

מס או פטור? על פי סעיף 9 (7)(א) לפקודת מס הכנסה נקבע כי כל עובד זכאי למענק פיצויים פטור ממס עבור כל שנת עבודה בהתאם לתקרה המעודכנת. נכון לשנת 2013 הפטור עומד על 12,120 ש"ח לכל שנת עבודה. מעבר לסכום זה על העובד לשלם מס על הפיצויים העודפים אשר מתווספים להכנסת העבודה של העובד באותה שנה בה הוא עזב והוא משלם מס שולי בהתאם להכנסה זו.

סעיף 14 מהו? סעיף 14 מאפשר להגדיר מחדש את טיב היחסים בין המעסיק לעובד העוזב את מקום העבודה או מועזב ממנו, בכל הקשור לזכות העובד לפיצויים. הפעלת סעיף זה עשויה להשפיע בצורה מהותית על רמת הפיצוי לה זוכה העובד, זכויותיו הסוציאליות וזכויותיו לקבל את הכסף במעבר לעבודה חדשה.
מצד אחד היתרון לעובד: 
סעיף זה מאפשר לעובד ליהנות בכל מקרה מהפיצויים לאחר סיום העבודה אף אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים (למעט במקרה של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד.(
מצד שני היתרון למעסיק:
הסעיף פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה.

כספי הפיצויים אמנם נועדו לשמש למחייתו של עובד שפוטר מהעבודה, והאינסטינקט הראשוני הוא לנצל זאת בהווה, אך יחד עם זאת חשוב להבין שהם מהווים כ- 40% מהחיסכון הפנסיוני ומגדילים משמעותית את הקיצבה שניתן לקבל בעתיד. על כן את כספי הפיצויים מומלץ לראות ככסף לשעת חירום ולא כבונוס על מעבר עבודה.

עזבת מקום עבודה? פוטרת? מה עכשיו.

במסגרת "טופס הטיולים" המלווה את הליך סיום יחסי העבודה, חשוב לקבל את כל המסמכים הדרושים לשם מימוש מלא של זכויותיך ולהקפיד על מילוי תקין של טפסים אלו.

מה ניתן לעשות עם כספי הפיצויים?

רגע לפני/אחרי שעוזבים את מקום העבודה, הינך נדרש לקבל מספר החלטות מכריעות מה לעשות עם כספי הפיצויים שממתינים לך. קרא אילו אפשרויות עומדות בפניך לפני קבלת החלטה.
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד..
 
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.