בית השקעות אקסלנס
הדפסה

מהי קופת גמל לשכירים?

                                                                                 בסימן קריאה
 מיועד ל...  שכירים
 הסבר קצר  קופת גמל הינה ערוץ חיסכון לגיל פרישה הנהנה מהטבות מס.
 למי זה כדאי  לכל עובד שכיר המעוניין לחסוך במגוון אפיקי השקעה, על פי בחירתו.
 איך מצטרפים?  ניתן לנייד קופת גמל קיימת עם הוותק שלה מבית השקעות אחר, או לפתוח קופה
 חדשה באקסלנס בלינק הבא.
 עוד משהו...  קופות גמל במעמד שכיר כוללות גם את רכיב הפיצויים

מהי קופת גמל לשכירים? מסלול חיסכון לטווח ארוך הנהנה מהטבות מס, אליה מפקידים בכל חודש, העובד והמעסיק, הפקדות קבועות בשיעורים הקבועים בתקנות: העובד - עד 7% מהשכר, והמעסיק - עד 7.5% משכרו החודשי של העובד.

אתה בוחר את המסלול שלך בקופת הגמל. באפשרותך לבחור בקופת הגמל את רמת הסיכון הרצויה על פי הפרופיל הרצוי מבחינתך - וזאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן, באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם לאפיקים אחרים מבלי לאבד את זכויותייך. ובכל עת ניתן לעבור מאפיק אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.

מגיעות לך הטבות מס! עמיתים שכירים המפקידים כספים בקופת הגמל, נהנים מהטבות מס הן בעת ההפקדה והן בעת משיכת הכספים.
בעת ההפקדה - זיכוי מס (הקטנת המס לתשלום) בשיעור של 35% מההפקדה עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.
בעת המשיכה - ייהנה השכיר מפטור ממס וממס רווחי הון, במגבלות ובתנאים הקבועים בתקנות.

ניתן למשוך כספים מקופת גמל בהתאם לדין במועד המשיכה, כסכום הוני  או בחלקים או כקצבה חודשית לאחר הגעתך לגיל פרישה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

קופת גמל גם לפיצויים. כל עובד זכאי למענק פיצויים פטוס ממס עבור כל שנת עבודה בהתאם לתקרה המעודכנת. כיום הפטור עומד על 11,950 ש"ח לכל שנת עבודה, ומעבר לסכום זה העובד אמור לשלם מס על הפיצויים העודפים.
עם סיום עבודתך, באפשרותך לבחור מה לעשות עם כספי הפיצויים:
1. לבצע התחשבנות מס ולהעביר את הכספים לחשבון במעמד עצמאי הוני ונזיל למשיכה בכל עת.
2. למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס.
3. לבצע רצף פיצויים או רצף קצבה, בהתאם לאישור מפקיד שומה.

שמירת זכויות כספי נפטר. יורשי העמית הנפטר יכולים להמשיך ולחסוך בקופת גמל עצמאית על שמם, וליהנות מחיסכון הוני ונזיל בכל עת (בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה).

הלוואות בתנאים אטרקטיביים מקופות גמל. כחוסך בקופת הגמל של אקסלנס נשואה, הינך זכאי להלוואה לכל מטרה בתנאים אטרקטיביים מכספי החיסכון שצברת בקופה וזאת מבלי לפגוע ביתרתה.
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
באזור האישי החדש שלך
היכנס לאזור האישי החדש של אקסלנס ללא סיסמא וללא קוד משתמש. תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות, דוחות תקופתיים ועוד..


 
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.