השקעה במדדים
פשוט. שקוף. חכם.

תיקי מדדים

מחקרים רבים מצביעים על כך שהשקעה פאסיבית באמצעות מדדים מובילים בארץ ובעולם, עשויה להעניק לאורך זמן תשואה עדיפה ביחס לחלופות השקעה אחרות.
מחלקת תיקי המדדים של אקסלנס ניהול השקעות מציעה ללקוחות בעלי הון פנוי של 500,000 ש"ח ומעלה, מגוון תיקי השקעה הבנויים מתעודות הסל של קסם, בעלי חשיפה לאפיקי השקעה שונים לרבות חשיפה מנייתית שונה (מ- 0% מניות ועד 100%).

 

היתרונות שבהשקעה בסלי מדדים:

  1. עלויות נמוכות בגין ניהול התיק.*
  2. השקעה פאסיבית במדדים מובילים בארץ ובעולם - הן במניות והן באגרות חוב. 
  3. ניתוחים ועדכונים שוטפים של כל תיק מדדים – הניתוח נעשה על ידי מחלקת המחקר המובילה בענף.

 

היתרונות העיקריים בניהול השקעות באמצעות מדדים:

  1. שקיפות מלאה
  2. נזילות גבוהה
  3. תנודתיות קטנה

* האמור לעיל הנו למטרת מידע בלבד ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, ואינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
מובהר בזאת, כי האמור לעיל מתייחס לאפיק השקעה מסוים אשר אינו מתאים בהכרח לכל משקיע, הן לעניין השקעה פאסיבית והן לעניין השקעה אקטיבית, וכי אין לבצע כל החלטת השקעה על בסיס האמור לעיל ובטרם קבלת החלטה כאמור מומלץ לפנות לבעל מקצוע מורשה ולהתייעץ עמו.
אקסלנס השקעות בע"מ וחברות בשליטתה ("קבוצת אקסלנס") וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
לגילוי נאות אודות החברה וקבוצת אקסלנס, כמו גם לפרטים בדבר היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולפרטים בדבר זיקתה לגופים מוסדיים או למוצרים פיננסיים כלשהם, ראו אתר החברה ובמסמך גילוי נאות