קרנות נאמנות זה קסם!

קסם קרנות נאמנות

החזון שלנו הוא להפוך את עולם קרנות הנאמנות של קסם למקום טוב יותר, מקצועי יותר, שקוף יותר ופשוט יותר³


איך אנחנו מתכוונים לעשות את זה³?

  • מקצוענות בהשקעות: צמצום הדרגתי במספר קרנות הנאמנות האקטיביות והתמקדות של מחלקת ההשקעות בניהולן.
  • ניהול השקעות עם ראיה לטווח ארוך שבבסיסו עומדת השאיפה להציג ביצועים טובים לאורך זמן³
  • שקיפות מלאה ברמת ניהול נכסי הקרן ובניית אסטרטגיות השקעה.

איך רוכשים יחידות של קרן נאמנות?

  • ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל המפיצים: שהם כל הבנקים (דרך אתר הבנק או באמצעות יועץ ההשקעות שלך) וכן באמצעות חברי בורסה שאינם בנקים.

טעימה קטנה מסל המוצרים שלנו

קסם אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות

מס' ני"ע 5116470

 1.35%

תשואת הקרן 12 חודשים אחרונים (1.8.17-31.7.18)²

0.55%
דמי ניהול בקרן1

קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש

מס' ני"ע 5103643

 26.75%

תשואת הקרן מתחילת 2018 (1.1.18-31.7.18)²

2.00%
דמי ניהול בקרן1

קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש

קסם אקסלנס (4D) מניות עולם

מס' ני"ע 5106349

 14.89%

תשואת הקרן 12 חודשים אחרונים (1.8.17-31.7.18)²

1.50%
דמי ניהול בקרן1

קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021

מס' ני"ע 5121231

 1.40%

תשואת הקרן 12 חודשים אחרונים (1.8.17-31.7.18)²

0.40%
דמי ניהול בקרן1

קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021

בתאריך 30.11.2017 חל שינוי בשמות הקרנות שלעיל באופן שנוספה המילה "קסם" לתחילת שמות הקרנות. (1) כל עוד לא יוחלט אחרת, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 29.2.2016.
(מס' אסמכתא: 2016-03-037312).(2) ע"פ נתוני פרדיקטה. (3) להערכת מנהל הקרן. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. מנהל הקרנות הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (00) ללא חשיפה למניות ולמט"ח. (0B) ללא חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט"ח. (4D) עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח.