בית השקעות אקסלנס
הדפסה

חברי ההנהלה של אקסלנס נשואה


משה עמית
יו"ר אקסלנס נשואה

עוזיאל דנינו
מנכ"ל אקסלנס נשואה

מעיין כהן
משנה למנכ"ל אקסלנס נשואה

בועז נגר
יו"ר קסם תעודות סל

אבנר חדד
מנכ"ל קסם תעודות סל

אמיר גיל
מנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות

אלעד בנבגי'
מנכ"ל אקסלנס נשואה שירותי בורסה

שרון ייגר
יו"ר ומנכ"ל אקסלנס נשואה חיתום

אודליה פולק
מנכ"ל אקסלנס ESOP

יפעת פוגל
סמנכ"ל רגולציה ויועצת משפטית אקסלנס נשואה

 הנהלת אקסלנס נשואה גמל


מאיר פילוס
מנכ"ל משותף אקסלנס גמל בע"מ

ערן אורן
מנכ"ל משותף אקסלנס גמל בע"מ