בית השקעות אקסלנס
הדפסה

חברי ההנהלה של אקסלנס נשואה


משה עמית
יו"ר אקסלנס נשואה

חנה הולנדר
מנכ"לית אקסלנס נשואה

בועז נגר
יו"ר קסם תעודות סל

אבנר חדד
מנכ"ל קסם תעודות סל

אלעד בנבגי'
מנכ"ל אקסלנס נשואה שירותי בורסה

עידו לניר
מנכ"ל אקסלנס ניהול תיקי השקעות

שרון ייגר
יו"ר ומנכ"ל אקסלנס נשואה חיתום

אודליה פולק
מנכ"ל אקסלנס ESOP

יפעת פוגל
סמנכ"ל רגולציה ויועצת משפטית אקסלנס נשואה

 
הנהלת אקסלנס גמל


מאיר פילוס
מנכ"ל

אורי קיסוס
מנהל עסקים ראשי