בית השקעות אקסלנס
אקסלנס


ברוכים הבאים לשירות אקסלנס On-Line
כאן תוכל לראות מה מצב הפוליסות והחסכונות שלך בכל זמן שתרצה
כניסה לאיזור האישי

כניסה למשתמשים רשומים

קוד משתמש
ח.פ. חברה
סיסמה


שכחתי סיסמה ונחסמתי
הירשם עוד היום
לשירות המקוון
של אקסלנס
להצטרפות


ממשק זה מיועד למעסיקים בלבד, והוא אינו מיועד לגורמים מתפעלים מטעם מעסיק כהגדרתם בחוזר 2015-9-30 "ביצוע פעולות על-ידי גוף מוסדי עבור מעסיק". החברה לא תהא אחראית בשום צורה לפעולות שיבוצעו על-ידי גורם מתפעל באמצעות הממשק ולהשלכותיה. החברה לא תישא באחריות לכל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו עקב שימוש בממשק, ומשתמשי הממשק מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם השימוש בממשק ותנאי השימוש בו. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש בממשק בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.