אקסלנס חיתום – הגשר שלך לשוק ההון

החברה מתמחה בגיוס הון ממשקיעים מוסדיים בשוק ההון בישראל ובניהול וחיתום של הנפקות לציבור ובהנפקות פרטיות. 

שירותי אקסלנס נשואה חיתום

שירותי אקסלנס נשואה חיתום:

  • ייעוץ וליווי הלקוח בתהליך ההנפקה
  • חיתום ושיווק ניירות הערך
  • גיוסי הון פרטיים
  • הנפקת ניירות ערך מסחריים
  • עסקאות הפצה בניירות ערך
  • גיוסי הון עבור קרנות השקעה
  • מיזוגים ורכישות
  • עסקאות מימון פרויקטים

למה אקסלנס?

מקצועיות וניסיון בהובלת הנפקות: אקסלנס חיתום הינה בעלת ידע וניסיון ניכרים בניהול הנפקות הון ואג"ח על שלל ההיבטים הכרוכים בהובלת עסקאות, לרבות תכנון הנפקות תוך התאמת מבנה ההנפקה ואסטרטגיית השיווק להעדפותיו של הלקוח ולסביבה המשתנה של שוק ההון היבטי תמחור, עריכת המסמכים הרלוונטיים, ניהול קשרי עבודה שוטפים עם משקיעים מסווגים, ניהול ROAD SHOW וריכוז מכרז הצעות ני"ע.

One Stop Shop: אקסלנס חיתום הינה חלק מבית השקעות אשר מעניק מכלול שירותים שונים בקשר עם ההנפקה ופעילותה העתידית של החברה המנפיקה כמו - שירותי ריכוז הנפקה, מחקר, שירותי נאמנות למניות חסומות, ניהול תכניות אופציות לעובדים, שירותי עשיית שוק, פלטפורמת מסחר בני"ע בישראל ובחו"ל, שירותי ברוקראז' למשקיעים מקומיים וזרים ומתן אשראי עסקי.

גב פיננסי חזק: כפועל יוצא מהשתייכותה לקבוצת הפניקס, אקסלנס חיתום הינה בעלת עומק פיננסי משמעותי והמשאבים הנדרשים לליווי וביצוע עסקאות IPO.

הצלחה מוכחת: מאז היווסדה שימשה אקסלנס חיתום כחתם ראשי וחתם מנהל במספר רב של הנפקות לרבות בהנפקות ראשונות לציבור של מניות ובהיקף גיוס כולל של עשרות מיליארדי שקלים.

קשרים עסקיים ולקוחות חוזרים: הרשימה הענפה של לקוחות החברה כוללת חברות ציבוריות ופרטיות, קרנות השקעה, גופים מוסדיים ואנשי עסקים פרטיים (בעלי שליטה ובעלי הון).