קרנות הפנסיה שלנו

קרן פנסיה

קרנות הפנסיה של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מעניקות לך פתרונות פנסיוניים כוללים, המותאמים על-פי צרכיך ובכך מבטיחות את עתידך ועתיד משפחתך. בקרנות הפנסיה של הפניקס ניהול השקעות איכותי, ע"י אגף ההשקעות מהמובילים בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל, בשילוב עם שירות מקצועי ויעיל.

קרן פנסיה מקיפה הינה תוכנית חיסכון פנסיונית אשר מהווה נכס חשוב לעתידו הכלכלי של כל אדם ומשפחתו – הן לשכירים והן לעצמאיים וזאת בזכות היותה מכשיר המעניק מענה לשלושה מצבים בחיים:

 1. קצבת זקנה חודשית
  סכום חודשי שוטף, החל ממועד הפרישה ולכל חיי המבוטח/ת.
  גובה קצבת הזקנה נקבע בהתאם לגיל (ניתן לבקש קצבה החל מגיל 60) ,מין (זכר/נקבה), הסכום הצבור בקרן הפנסיה בעת בקשת הקצבה ובהתאם למסלול הפרישה הנבחר.
  כלל האצבע: חוסכים יותר היום - מקבלים יותר בעתיד.
  אי לכך חשוב מאוד להקפיד על מיקסום מספר שנות ההפקדה, רציפות החיסכון, בחירת מסלול ההשקעה והביטוח התואמים למאפיינך.
 2. קצבת נכות חודשית
  פנסיית נכות משולמת לעמית הקרן במקרה של נכות או אבדן כושר עבודה מסיבות שונות. פנסיית הנכות המרבית הינה בשיעור של 75% מהשכר המבוטח, אשר תחושב על פי הגבוה מבין: השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לאירוע או השכר הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לאירוע או השכר הממוצע ב 12 חודשים לקדמו ל 12 חודשים שלפני קרות האירוע.
  במקביל לתשלום הפיצוי בגין מקרה נכות, תשלם קרן הפנסיה שחרור מתשלום פרמיות, כלומר הקרן תפקיד מדי חודש לטובת החסכון של העמית בקרן, את התשלום אשר הופקד בגינו לקרן ערב מקרה הנכות.
   
 3. קצבת שארים חודשית
  החל ממועד הצטרפותך לקרן פנסיה מקיפה, ובהנחה שלא ויתרת על כיסוי זה (באם אין לך שארים ובקשתך אושרה על ידי החברה המנהלת), אתה מבוטח בביטוח למקרה פטירה שמטרתו לתמוך בשאירייך (בני המשפחה - אלמן/ה לכל חייו/ה, יתומים עד גיל 21 , בן מוגבל לכל חייו).
  ***בחמש השנים הראשונות של הביטוח, ככל שמקרה ביטוח נובע ממחלה קודמת להצטרפות (על פי הגדרתה בתקנון הקרן), אזי במקרה זה אין כיסוי לנכות ושארים.

כמה מפקידים לקרן הפנסיה?

שכיר - החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד מגיל 21 בביטוח פנסיוני באמצעות תשלום חודשי שמתבצע באמצעות מעסיקך. ההפקדה לקרן הפנסיה תלויה בשכרך המובטח והיא מורכבת מדי חודש מתגמולי עובד (6%), מתגמולי מעסיק (6.5%) וממרכיב הפיצויים (6% עד 8.33%)

עצמאי - החל מינואר 2017 ובזכות חוק ההתייעלות הכלכלית נקבעה פנסיית חובה גם לציבור העצמאיים בישראל כך שכל עצמאי החל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת חייב לוודא פתיחת קרן פנסיה על שמו הכוללת הפקדות שוטפות או חד פעמיות, בהתאם להכנסתו - החוק מחייב שיעור מינימאלי להפקדה אך ניתן להגדיל את ההפקדה ולקבל בעדה הטבות מס.

כמו כן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק נקבע כי חלק מהכסף ניתן למשיכה במקרה של סגירת עסק ובנוסף הופחתו דמי הביטוח הלאומי בצורה דיפרנציאלית.

יתרונות עיקריים של קרן הפנסיה

 • פתרון מלא לשכירים ולעצמאים, בכפוף לתקרת הפקדה מותרת.
 • דמי הניהול אטרקטיביים
 • הטבות מס לחוסכים בקרן פנסיה
 • מגוון רחב של מסלולי ביטוח וכן מסלולי השקעות בהתאם לצרכים האישיים של העמית        

עצמאיים ושכירים - מה לעשות? לעשות!

כמו בכל החלטה בחיים - חשוב לקחת אחריות ולא לעצום עיניים - הבחירה בקרן פנסיה היא אך ורק בידיים שלכם! כדי לדאוג הן לעתידך הפיננסי והן לביטחון משפחתך בהווה חשוב לבחור בקרן פנסיה יציבה, גדולה, בעלת ניסיון מצטבר, שהוכיחה את יכולתה לעמוד בתשלומים למבוטחים בעת נכות ופטירה ומרמת שירות זמינה שהיא מעניקה ללקוחותיה


לקריאה מורחבת לחץ כאן 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.