זה לא הגיל, זה התמהיל.

השילוב המנצח לחיסכון בגילאי 60+

תיקון 190 קופות גמל – להפיק יותר מהחיסכון שלכם

משתבחים עם השנים: אם אתם בני 60 מגיעות לכם הטבות מהמדינה! 60 זה ה-40 החדש! זה הזמן ליהנות מכל העולמות: להיות צעירים ולהרוויח מההטבות שהמדינה מעניקה לכם. הכירו את תיקון 190.

זה לא הגיל, זה התמהיל: השילוב המנצח לחיסכון בגילאי 60 פלוס. היתרונות של קופות הגמל, ההטבות שמעניק תיקון 190 וכיצד השילוב המנצח הזה יסייע ללקוחותיך להפיק יותר מהחיסכון בגילאי 60 פלוס:
רצונם של החוסכים המצויים לקראת גיל הפרישה להפיק את המרב מהחסכונות עליהם הם עמלו במשך בשנים רבות, מוביל לפריחה מחודשת של קופות הגמל. לפריחה זו אחראים בין היתר תיקון 190 והטבות ייחודיות נוספת, מהם תוכלו ליהנות.

קופת הגמל נחשבת לאפיק השקעה אטרקטיבי בזכות מספר יתרונות מרכזיים: 

 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות- כמו כן המעבר אינו אירוע מס.
 • דמי ניהול אטרקטיביים- ללא עלויות נוספות (עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת וכדומה)
 • תשואות- שקיפות מלאה ואובייקטיביות מוחלטת בעת השוואת אפיקי השקעה פנסיוניים.
 • מיצוי הזדמנויות - מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון רחב של השקעות, דוגמת נכסים לא סחירים, נייירות ערך בארץ ובחו"ל ועוד.
 • דחיית תשלום מס - תשלום המס מתבצע רק בעת משיכת הכספים: מעבר בין מסלולים אינו כרוך בתשלום מס רווחי הון.
 • הלוואה- בתנאים אטרקטיביים עד 5 שנים גרייס או שפיצר (לא ניתן לקבל הלוואה במידה והקופה מנוהלת במסלול מנייתי).
 • העברה בין דורית- כפי שיפורט בהמשך.
החל מחודש ינואר 2008 על יתרונות אלו העיבה העובדה שניתן היה למשוך את הכספים רק כקצבה בגיל הפרישה. 
תיקון 190 שינה את התמונה, וכיום בהתאם להוראות קיימת אפשרות לחוסכים בגילאי 60 ומעלה ליהנות משורה של הטבות ייחודיות.

הטבות שמעניק תיקון 190 בקופות גמל

כיצד תיקון 190 מיטיב עם חוסכים בגילאי 60 ומעלה?

 • קבלת פטור ממס בעת משיכת כספים כקצבה בגיל הפרישה.
 • נזילות מלאה - אפשרות למשיכה הונית כסכום חד פעמי מגיל 60 ומעלה ובתנאי כי החוסך הינו בגיל פרישה ובקופה תישאר יתרה מינימאלית בגין הפקדה (עפ"י הקבוע בתקנות) שעשויה לאפשר הטבות מס בכפוף לאישור פקיד שומה.
 • תשלום מס מופחת - חוסכים בגילאי 60 ומעלה, המקבלים קצבה מזערית (לפחות 4,512 ש"ח נכון לשנת המס 2019), יכולים לבצע משיכה הונית ולשלם 15% מס נומינאלי בלבד (לעומת תשלום מס רווחי הון ריאלי בגובה 25% בתכניות השקעה נזילות).
 • הטבות מס- ניתן להשיג בקשה להטבות מס (זיכוי/ניכוי) בהתאם לתקנות מס הכנסה.
 • העברה בין דורית - חיסכון בקופת גמל מניק הטבות מס גם כאשר מדובר בהעברה בין דורית למוטבים לה האוכלוסייה הבוגרת מייחסת חשיבות רבה:
 1. במקרה של פטירת מבוטח שלא משך קצבה לפני גיל 75, המוטבים יקבלו את הכסף כסכום חד פעמי פטור ממס!
 2. במקרה של פטירת מבוטח שלא משך קצבה אחרי גיל 75, ישלמו המוטבים רק 15% מס רווח הון על הרווח הנומינאלי.

מחפשים אפיק השקעה נוסף?

לסיכום, גם בגילאים מתקדמים ניתן וחשוב לבדוק כיצד ניתן למקסם את תנאי החיסכון שלך.
הפקדות כספים במסגרת תיקון 190 הינה האלטרנטיבה שלכם לניהול כספים פנויים באמצעות הפקדה לקופת גמל ללא הגבלת סכום.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.