כל מה שחשוב לדעת
על קופות הגמל של היום

המדריך לקופת גמל ולדמי ניהול הוגנים

זוכרים את קופות הגמל שההורים פתחו לנו כדי להבטיח את חיסכון בר המצווה והלימודים? הן כבר מזמן לא אותו מוצר שמזוהה עם המערכת הבנקאית. הן לבשו צורה חדשה - הכספים שבהן מנוהלים על ידי בתי ההשקעות.

מהי קופת גמל?

מדובר במכשיר חיסכון לטווח ארוך. בשוק הגמל בארץ מנוהלים נכון להיום כ-190 מיליארד שקל. בעבר, קופת גמל הייתה הופכת להיות נזילה (קופת גמל עצמאית) אחרי 15 שנה. היום, ניתן לפדות את הכספים שמופקדים בקופה רק החל מגיל 60 ואילך, וגם זאת בדרך של קבלת פנסיה חודשית או בדרך של היוון (הקדמת תשלומי הפנסיה וקבלת סכום חד - פעמי בכפוף לתנאים מסויימים).

מהם דמי ניהול בקופת גמל?

אחד מהיתרונות של קופת הגמל הוא הפטור ממס רווח הון הניתן על התשואה של הקופה.
מדובר בהטבה שעשויה להיות משמעותית, במיוחד לאור התשואה שהשיאו קופות הגמל בארץ בעשור האחרון. על פי נתונים המפורסמים באתר "גמל נט", בתקופה שבין חודש מרץ 2005 לחודש מרץ 2015, קופות הגמל האישיות לתגמולים ופיצויים בארץ הניבו בממוצע תשואה מצטברת ממוצעת של 90.14% ברוטו. כך למשל, מי שהיו לו בקופה 200,000 ש"ח במרץ 2005, בהתאם לנתונים כפי שפורסמו באתר "גמל נט" כאמור, מחזיק היום בכ-380,000 ש"ח (ללא ניכוי דמי ניהול קופת גמל). 

לעומת זאת, אם אותו כסף היה מושקע במערכת הבנקאית, הוא היה שווה כיום רק כ-335,000 ש"ח עקב התשואה שהיתה חייבת בניכוי מס רווח הון (בהנחת מס על הרווח הריאלי בסך 25%, ההנחה היא שכל התשואה ריאלית).

יתרון חשוב זה אינו תמיד ברור לחוסך, שלעיתים ממהר לפדות את הכסף ברגע שהוא יכול על מנת להפקידו בתוכנית חיסכון אחרת, וזה, כמובן, לא בהכרח נכון מבחינה מיסויית.

חשוב לדעת שבקופת גמל, כמו בקרן השתלמות, ההחלטה היכן לנהל את הכסף היא שלכם.

אז אם ההחלטה היא שלכם, מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים היכן לנהל את קופת הגמל?
חשוב להגדיר לעצמכם את רמת הסיכון של ההשקעה בה אתם מעוניינים להשקיע. חלקנו, לעיתים מבלי להבין עד הסוף, בודקים את התשואה אותה עשתה קופת הגמל מבלי לבדוק את רמת הסיכון אליה היתה חשופה הקופה. מובן שככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, ההסתברות לקבלת תשואה גבוהה יותר עולה, אך זה עובד גם לצד השני - ההסתברות לירידה בתשואה אף היא עולה עם רמת הסיכון (נתונים אלו אפשר לבדוק באתר "הגמל נט").

בשוק ההון קיימות שתי גישות לניהול השקעות:

הגישה האקטיבית - גישה הדוגלת בהשקעה בעיקר במניות ובני"ע ספציפיים תוך כדי קנייה ומכירה בהתאם למגמות החזויות בשוק.

הגישה הפאסיבית - דוגלת בכך שבהשקעה לטווח ארוך הסיכוי להכות את השוק לאורך זמן קטן ועל כן מתרכזת בקניית מדדים שונים ומובילים ובמעקב אחרי תשואת המדד.

הסתכלות נכונה על קופת הגמל כחלק ממאגר הנכסים הפיננסיים שעומדים לרשותכם, ולא כחיסכון נפרד, תאפשר לכם לבנות את התפלגות הסיכון ההשקעתי שלנו בצורה נכונה יותר, כאשר לעיתים, עקב שיקולי מס שונים, יתכן וקיימת העדפה שנכסים ברמת סיכון גבוהה יותר ינוהלו בקופת הגמל, בעוד שנכסים סולידיים ינוהלו באמצעות תיקים מנוהלים ובחשבונות הבנק על מנת להפחית את עלות מס רווח ההון.

ומה לגבי דמי ניהול בקופת גמל?

דמי ניהול הם עמלה אותה גובה גוף מוסדי בעבור ניהול חשבון כגון: תיק השקעות, קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים. דמי הניהול נגבים עבור קבלת ההחלטות והניהול השוטף בפועל בכל המכשירים הפיננסיים.

לרוב המוצרים הפיננסים קיים סוג אחד של דמי ניהול על סכום ההשקעה – דמי ניהול על צבירה. עם זאת, למכשירים פנסיונים יש שני סוגים של דמי ניהול: דמי ניהול מהפקדות הנגבים בעבור כל הפקדה חדשה המתבצעת ודמי ניהול מצבירה הנגבים באופן תקופתי כאחוז קבוע מכלל החיסכון שהצטבר באותה קופה.

לגובה דמי הניהול יש משמעות גדולה לאורך זמן, ועל כן חשוב לוודא שדמי הניהול סבירים והוגנים. כמו כן, מומלץ לבדוק את ממוצע דמי הניהול שגובה הקופה מכלל העמיתים כדי לדעת האם דמי הניהול הנגבים ממך גבוהים/נמוכים ביחס לכלל. (ניתן לבדוק זאת בדו"ח השנתי)

עם זאת, חשוב לזכור כי דמי הניהול אינם מהות הכל. שילוב נכון של הדברים שציינו כאן - קביעת רמת הסיכון הנדרשת, השוואת התשואה בהתאם לה ודמי ניהול סבירים, יתנו לנו את היכולת לבצע השוואה נכונה ובעקבותיה לבחור נכון היכן לנהל את קופת הגמל שלנו.

נשמע לכם מסובך? זה לא! התייעצות ובדיקה יכולה לעזור לכם לבחור את קופת הגמל המתאימה לצרכים שלכם ואנחנו נשמח לעזור לכם באמצעות בעל רישיון.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.