כל מה שחשוב לדעת
על הפקדות והטבות

להצטרפות דיגיטלית לחץ כאן

תקרות הפקדה והטבות מס לקרן השתלמות

הפקד לקרן השתלמות ותהנה מהטבות מס - כל המידע אודות הפרשה ותקרת הפקדה לקרן השתלמות

קרנות השתלמות מיועדות הן לשכירים והן לעצמאים ומעניקות לחוסכים הטבות מס על הפקדות לצד פטור ממס על הרווחים עד לתקרה המוטבת. אחוזי ההפרשה מתשנים בין שכיר לעצמאי כפי שנפרט להלן. 

לקראת סוף שנת המס זהו המועד האחרון להפקדה השנתית וזכאות להטבות המס בהתאם לחוק. לפירוט לגבי הנחיות ההפקדה לחץ כאן.

הפרשה לקרן השתלמות - תקרת הפקדה והטבות מס לעצמאים לשנת 2021

על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5%  מהכנסתו השנתית, בשנת המס 2021 תקרת ההכנסה השנתית הינה 263,000 ₪.

כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 11,925 ₪.  

תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2021 עומדת על 18,480 ₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

הטבות מס בקרנות השתלמות ובקופות גמל

הפרשות לקרן השתלמות ותקרת הפקדה לשכירים לשנת 2021

עמית שכיר לא נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיו עבור קרן השתלמות.

אך ראוי לציין כי הפקדת מעסיק עד תקרת המשכורת הקובעת, אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד.

על מנת ליהנות מפטור מלא על רווחי הון, המשכורת החודשית המקסימאלית בקרן השתלמות שכירה הינה 15,712 ₪.
מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווחים הריאליים.

שיעורי ההפקדה לקרן השתלמות הינם עפ" החלוקה הבאה:

עד 2.5% על חשבון העובד סה"כ הפרשה מקסימאלית 392.80 ₪

עד 7.5% על חשבון המעביד סה"כ הפרשה מקסימאלית 1,178.40 ₪

סה"כ הפרשה חודשית מקסימאלית לעובד שכיר 1,571.20


סה"כ הפרשה חודשית מקסימאלית לעובד שכיר

1,571.20 ₪
שיעורי ההפקדה לקרן השתלמות הינם עפ" החלוקה הבאה (נכון לשנת 2021)
עד 2.5% על חשבון העובד סה"כ הפרשה מקסימאלית 392.80 ₪
עד 7.5% על חשבון המעביד סה"כ הפרשה מקסימאלית

1,178.40 ₪

 

סוף שנת המס - הנחיות להפקדת כספים וזכאות להטבות

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.