כל מה שחשוב לדעת
על הפקדות והטבות

להצטרפות לקרנות ההשתלמות שלנו

הפקד לקרן השתלמות ותיהנה מהטבות מס - כל המידע שרצית לדעת אודות תקרות והטבות מס.


תקרות הפקדה והטבות מס לעצמאים  לשנת 2018

על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5%  מהכנסתו השנתית, בשנת המס 2018 תקרת ההכנסה השנתית הינה 261,000 ₪.

כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 11,745 ₪.  

תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2018 עומדת על 18,240 ₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

תקרות הפקדה לשכירים  לשנת 2018

עמית שכיר לא נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיו עבור קרן השתלמות.

אך ראוי לציין כי הפקדת מעסיק עד תקרת המשכורת הקובעת, אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד.

על מנת ליהנות מפטור מלא על רווחי הון, המשכורת החודשית המקסימאלית בקרן השתלמות שכירה הינה 15,712 ₪.
מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווחים הריאליים.

שיעורי ההפקדה לקרן השתלמות הינם עפ" החלוקה הבאה (נכון לשנת 2015)

עד 2.5% על חשבון העובד סה"כ הפרשה מקסימאלית 392.80 ₪

עד 7.5% על חשבון המעביד סה"כ הפרשה מקסימאלית 1,178.40 ₪

סה"כ הפרשה חודשית מקסימאלית לעובד שכיר 1,571.20


סה"כ הפרשה חודשית מקסימאלית לעובד שכיר

1,571.20 ₪
שיעורי ההפקדה לקרן השתלמות הינם עפ" החלוקה הבאה (נכון לשנת 2018)
עד 2.5% על חשבון העובד סה"כ הפרשה מקסימאלית 392.80 ₪
עד 7.5% על חשבון המעביד סה"כ הפרשה מקסימאלית

1,178.40 ₪

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.