כל מה שרצית לדעת
על קרן השתלמות

להצטרפות לקרנות ההשתלמות שלנו

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינה ערוץ חיסכון המאפשר לך לצבור כספים לטווח בינוני לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן
כסכום הוני (חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית) כבר לאחר 6 שנים. 

קרן השתלמות לשכירים - הכספים מופקדים באופן שוטף על ידי העובד ועל ידי המעסיק. חלקך כעובד הוא עד 2.5% מהשכר ברוטו כאשר מעסיקך מפריש לך לקרן במקביל עד 7.5% (היחס בהפרשות מהווה 1/3 לפחות מהפרשת המעסיק לקרן, עד לסך הכל של 10% משכר הברוטו). היתרה שתצבור בקרן תהיה נזילה עבורך למשיכה בתום שש שנים ללא תלות במשך זמן עבודתך וגם אם המעסיק ממשיך ומפריש לך כספים. 

קרן השתלמות לעצמאים - ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית והנך זכאי להטבת מס ומבחינת רשויות המס, ההוצאה המוכרת הינה 4.5% שהעובד הפריש לקרן.

כל המידע על קרנות השתלמות


אתה בוחר את המסלול שלך

באפשרותך לבחור בקרן ההשתלמות את רמת הסיכון הרצויה על פי פרופיל הרצוי מבחינתך. זאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן, באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם לאפיקים אחרים מבלי לאבד את זכויותיך. בכל עת ניתן לעבור מאפיק אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.


מועד משיכת הכספים

לאחר 6 שנות וותק הנך רשאי לממש רק חלק מהסכום, לשמור על יתרת הסכום בקרן ולהמשיך וליהנות כמובן מתשואות המאפשרות לבצע משיכות חלקיות נוספות מהקרן בכל עת. (יש לזכור כי ברגע שתבצע משיכה חלקית מהקרן – היא תיחסם להפקדות נוספות כך שתוכל לפתוח קרן חדשה).

מימוש הכספים לצורך השתלמות או בגיל פרישה - כעמית שכיר יש באפשרותך לאחר 3 שנות וותק בקרן לממש את הסכומים בקרן ההשתלמות למטרת השתלמות מקצועית (על פי המוגדר בתקנון הקופה). אם הגעתם לגיל הפרישה, תוכלו למשוך את הכספים בפטור ממס לאחר 3 שנים בלבד. 

יש לך יותר מקרן השתלמות אחת? ברגע שצברת וותק של לפחות 6 שנים בקרן שכירה אחת הרשומה על שמך, הנך זכאי למשוך את הכספים גם מקרן נוספת הרשומה על שמך, מבלי הצורך להמתין שגם היא תצבור 6 שנות וותק.

 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.