קרנות ההשתלמות שלנו

להצטרפות דיגיטלית לחץ כאן

קרן השתלמות

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מציעה לך, שכיר או עצמאי, מבחר קרנות השתלמות במגוון מסלולים 
תוך התאמה אישית לצרכיך, בניהולו המקצועי של אגף ההשקעות המוביל של הפניקס.

קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון לטווח הבינוני, המאפשר לך לצבור כספים לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן כסכום הוני (חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית) כבר לאחר 6 שנים. חיסכון זה מיועד הן ללקוחות עצמאים והן ללקוחות שכירים, כאשר באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך ממגוון המסלולים השונים הקיימים, בעלי רמות סיכון שונות.

תשואות קרנות ההשתלמות המובילות שלנו

אקסלנס קרן השתלמות כללי

מ"ה 964 

7.15%

                             

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות
(04/2018-03/2021)

אקסלנס קרן השתלמות מניות

מ"ה 968

10.92%  

 

תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות
04/2018-03/2021)

פתיחת קרן השתלמות:

במסגרת ההצטרפות לקרנות ההשתלמות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ בערוץ הדיגיטלי, ניתן להצטרף למגוון מסלולי השקעה וליהנות מהיתרונות הרבים של פתיחת קרן השתלמות:
העברה בין מסלולים ללא אירוע מס, ליהנות מחיסכון לטווח בינוני (6 שנים), אפשרות למשיכת הכספים במועד הפירעון, מגוון מסלולי השקעה רבים, ועוד.

להצטרפות דיגיטלית קלה ומהירה

מהי קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני המאפשר לחוסכים למשוך את הכספים הפטורים ממס לאחר שש שנים. אחד היתרונות בחיסכון הינו כי על כספי החיסכון הפנסיוני חלות הטבות מס שונות אשר לא חלות על אפיקי חיסכון אחרים.

המשך לקרוא
קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים

כשאתה פותח קרן השתלמות במעמד עצמאי, אתה יכול לבצע הפקדה עד ליום האחרון של השנה על מנת לקבל הטבות מס בגין שנת המס בה ביצעת את ההפקדה.

המשך לקרוא
תקרות הפקדה והטבות מס

תקרות הפקדה והטבות מס

קרנות ההשתלמות מיועדות הן לשכירים והן לעצמאים ומעניקות לחוסכים בהן הטבות מס על הפקדות, לצד פטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוטבת, לשימושכם ריכזנו את ההטבות ותקרות המס.

המשך לקרוא

שאלות ותשובות

קרן השתלמות במעמד שכיר:
מיועדת לעובדים שכירים כאשר העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות במעמד עצמאי:
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים - העמית יכול ליהנות מהטבת ניכוי ופטור ממס רווחי הון כמפורט להלן.

הינך יכול להעביר את קרן ההשתלמות שלך להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בכל עת (ובתנאי שאין על הכספים בקופה עיקול, שיעבוד או הלוואה). כל שעליך לעשות הוא למלא טופס ייעודי להעברת הכספים או לחילופין, ניתן להעביר את בקשת ההעברה באמצעות משווק / יועץ פנסיוני או באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני. לטופס העברה 

לא. ניתן לפצל את כספי החיסכון הפנסיוני בין מספר גופים מנהלים או להשקיעם במספר אפיקי חיסכון פנסיוני שונים בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל.

בהחלט. כל שעליך לעשות הוא למלא טופס העברה בין מסלולים ולהעבירו להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל באמצעות תהליך דיגיטלי, מייל, פקס או דואר ואנו נדאג לבצע את העברת הכספים תוך 3 ימי עסקים (על פי הוראות ההסדר התחיקתי).

למעבר בין מסלולים לחץ כאן

בהחלט אפשר להתחרט. ניתן לחתום על הודעה לביטול תוך 10 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה, ולהעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת. במקרה כזה תבוטל הבקשה להעברת הכספים.

דיווח שנתי - בשליש הראשון של כל שנת מס ובו יפורטו התנועות, היתרות, התשואות והזכויות של כל קופה לשנת מס שנסתיימה. הדיווח ישלח באמצעות הדואר האלקטרוני או במסרון לנייד האישי כקישור לאזור האישי ובו תוכל לצפות בדוח העמית.

דיווח רבעוני- יעשה אחת לרבעון, תוך חודשיים מתום הרבעון. לעמיתים שביצוע הפקדות לקופותיהם במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרתם בקופה מעל 50,000 ש"ח.הדיווח  ישלח באופן שתבקש בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או במסרון לנייד האישי כקישור לאזור האישי ובו תוכל לצפות בדוח.

באמצעות האזור האישי שבאתר האינטרנט של אקסלנס - ניתן לראות על בסיס חודשי את חשבונותיך ע"י קבלת קוד סודי.

בעת ההצטרפות לקופה העמית רשאי למלא "הוראת מינוי מוטבים" שבה הוא מורה לחברה למי להעביר את כספיו בפטירתו. אם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף ליורשיו על פי חוק. העמית רשאי בכל עת להודיע לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בכתב על שינוי במוטב.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.