מהפיכת החיסכון כבר כאן.
אקסלנס גמל להשקעה.

להצטרפות דיגיטלית לחץ כאן

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מאפשרת בשנת 2020 הפקדת כספים עד לתקרה שנתית של 71,337 ש"ח,
משיכת כספים בכל עת וכן הטבות מס בגיל הפרישה

קופת גמל להשקעה מתאימה לכל חוסך, בכל גיל ולכל מטרה, כך שהיא מתאימה הן לחסכונות עבור ילדים, הן לאנשים בוגרים והן לגילאי פרישה. הקופה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל עת שתרצו. אין תנאים כדוגמת גיל או וותק, אין קנסות משיכה או יציאה, אלא רק תשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה. 
בנוסף, במידה ותחליטו למשוך את הכספים שצברתם בקופה לאחר הפרישה, תוכלו ליהנות מהטבת פטור מלא ממס רווחי הון ומקצבה שתהיה פטורה לחלוטין.
כל זאת ועוד, הופכים את הקופה לאחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים הקיימים כיום בישראל.
נכון לשנת 2020, בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 71,337 שקלים בשנה קלנדרית לאדם (לפי ת.ז) ואין מגבלה לתא משפחתי.

הפקדות

במסגרת קופה זו תוכלו לבחור בין שני סוגי הפקדה או לשלב ביניהם:
הפקדה שוטפת באמצעות הוראת קבע: בעת פתיחת התוכנית תוכלו לבחור סכום חודשי קבוע להפקדה באמצעות הוראת קבע (בכל שלב תוכלו לשנות את הסכום או להפסיקו).
הפקדות חד פעמיות: במהלך החיסכון ניתן לבצע העברות בנקאיות מחשבון העו"ש בבנק או להפקיד באמצעות המחאה (צ'ק).

יתרונות ודגשים

קופת הגמל להשקעה מספקת מספר יתרונות משמעותיים מאוד לחוסכים לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

יתרונות? לא חסר
הקופה כוללת מגוון יתרונות עבור ציבור החוסכים הנהנים מאפיק חיסכון משודרג.

לכמה זמן? אין התחייבות
גמישות מלאה, הכספים נזילים בכל עת ואין הגבלה על מועדי משיכת הכספים.

במה משקיעים? הבחירה שלכם
בוחרים מסלול השקעה בעת ההצטרפות ולבחירתכם. ניתן לנהל את הכספים במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות.

תשלום מס?
קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים ליהנות מהטבת מס - פטור ממס רווחי הון החל מגיל 60 ומשיכת הכספים כקצבה חודשית.

ביצועים? בדקו אותנו
ניתן לצפות בתשואות קופות הגמל שלנו כאן וכן להשוות באופן אובייקטיבי באמצעות אתר רשמי של משרד האוצר.

מעוניין להצטרף? אפשר גם בדיגיטל!

שאלות ותשובות

מדובר בקופת גמל הנועדה לחיסכון המאפשרת להפקיד בה כל סכום ועד לתקרה של כ- 71,121 ₪* לאדם נכון לשנת 2019. את הכספים שהופקדו ניתן למשוך בצורה הונית (סכום חלקי או מלא) ממנו ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. בנוסף, **ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60 ללא תשלום מס.

הקופה מתאימה לכל אחד, בכל גיל ובכל סכום (עד כ- 71,121 ש"ח נכון לשנת 2019).

קופת גמל להשקעה היא מוצר נזיל המיועד לחיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך, בעוד שקופת הגמל המסורתית ("קופת גמל לחיסכון") היא מוצר חיסכון פנסיוני ארוך טווח.
הכספים המופקדים בקופות נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת (בכפוף לניכוי מס ריווחי הון), ואילו הכספים המופקדים כיום בקופת גמל רגילה אינם נזילים.

כן. ניתן להפקיד עד 71,337 ש"ח לאדם בכל שנת מס (התקרה המעודכנת לשנת 2020 – התקרה צמודה למדד ומשתנה אחת לשנה בהתאם).

כן. העברת כספים בין מסלולי השקעה כאמור אינה מהווה אירוע מס. ניתן לבחור מסלול השקעה מבין מגוון מסלולי השקעה בקופה, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם. פירוט של מסלולי ההשקעה ניתן לראות בקישור הבא.

ניתן למשוך את הכספים בכל רגע נתון, כסכום חד פעמי (חלקי או מלא) בכפוף לניכוי מס בגובה 25% על הרווחים. החל מגיל 60 ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה.

 

בעת משיכה הונית (סכום חלקי או מלא) ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים,*במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60 תיהנו מפטור ממס.

רוצה לדעת יותר?

גמל השקעה

מהפיכת החיסכון בגמל להשקעה כבר כאן!

להתחייב לתקופה ארוכה? רק בחופה...

זה הזמן להפקיד לקופת גמל להשקעה וליהנות מיתרונות רבים

המשך לקרוא

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

 

* סכום תקרת ההפקדה יעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
**בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה.
אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר.
הפרסום הינו תמצית בלבד וזכויות העמית בקופת הגמל להשקעה יקבע בהתאם לתקנון הקופה ו/או הוראות הדין