מהפיכת החיסכון כבר כאן.
אקסלנס גמל להשקעה.

להצטרפות לקופת גמל להשקעה

תשואות הקופות המובילות של גמל להשקעה

אקסלנס גמל להשקעה כללי

מ"ה 7908

5.10%

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים

 (08/2017-07/2018)

אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות

מ"ה 7907

9.08%

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים
 (08/2017-07/2018)

קופת הגמל להשקעה מתאימה לכל חוסך, בכל גיל ולכל מטרה, כך שהיא מתאימה הן לחסכונות עבור ילדים, הן לאנשים בוגרים והן לגילאי פרישה. הקופה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל עת שתרצו. אין תנאים כדוגמת גיל או וותק, אין קנסות משיכה או יציאה, אלא רק תשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה. 
בנוסף, במידה ותחליטו למשוך את הכספים שצברתם בקופת הגמל להשקעה לאחר הפרישה, תוכלו ליהנות מהטבת פטור מלא ממס רווחי הון ומקצבה שתהיה פטורה לחלוטין.
כל זאת ועוד, הופכים את קופת הגמל להשקעה לאחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים הקיימים כיום בישראל.
בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70,000 שקלים בשנה קלנדרית לאדם (לפי ת.ז) ואין מגבלה לתא משפחתי.

הפקדות

בקופת גמל להשקעה תוכלו לבחור בין שני סוגי הפקדה או לשלב ביניהם:
הפקדה שוטפת באמצעות הוראת קבע: בעת פתיחת התוכנית תוכלו לבחור סכום חודשי קבוע להפקדה באמצעות הוראת קבע (בכל שלב תוכלו לשנות את הסכום או להפסיקו).
הפקדות חד פעמיות: במהלך החיסכון בקופת הגמל להשקעה ניתן לבצע העברות בנקאיות מחשבון העו"ש בבנק או להפקיד באמצעות המחאה (צ'ק).

יתרונות ודגשים

קופת הגמל להשקעה מספקת מספר יתרונות משמעותיים מאוד לחוסכים לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

יתרונות? לא חסר
קופת הגמל להשקעה כוללת מגוון יתרונות עבור ציבור החוסכים הנהנים מאפיק חיסכון משודרג.

לכמה זמן? אין התחייבות
הגמישות מלאה - בקופת גמל להשקעה הכספים נזילים בכל עת ואין הגבלה על מועדי משיכת הכספים.

במה משקיעים? הבחירה שלכם
בוחרים מסלול השקעה בעת ההצטרפות ולבחירתכם. ניתן לנהל את הכספים במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות.

תשלום מס?
קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים ליהנות מהטבת מס - פטור ממס רווחי הון החל מגיל 60 ומשיכת הכספים כקצבה חודשית.

ביצועים? בדקו אותנו
ניתן לצפות בתשואות קופות הגמל שלנו כאן וכן להשוות באופן אובייקטיבי באמצעות אתר רשמי של משרד האוצר.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.