מהיום פותחים קופת גמל
לעצמאי בתהליך דיגיטלי 

להצטרפות לקופות הגמל שלנו

הצטרפות לקופת גמל לעצמאים

חדש בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל! מהיום פותחים קופת גמל לעצמאי בתהליך דיגיטלי ב-4 שלבים:

 • ממלאים פרטים אישיים
 • בוחרים מסלול השקעה
 • בוחרים סכום ואופן הפקדה לקופת הגמל (המחאה / העברה בנקאית / הוראת קבע)
 • מעלים צילום ת.ז.

לפתיחת קופה בתהליך דיגיטלי לחץ כאן הצטרפות באמצעות טופס

כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס ההצטרפות שלנו ולצרף צילום ת.ז
לאחר מילוי הטופס, העבר אלינו את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:

 • פקס: 03-5480304
 • דוא"ל: service@xnes.co.il
 • דואר: אפעל 25, פתח תקוה, מיקוד 4951125


העבר את כספיך לקופות הגמל של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

על מנת להעביר אלינו כספים מקופת גמל המנוהלת בגוף אחר, נא מלא והעבר אלינו "טופס הצטרפות והעברת חשבון".

חשוב לדעת!

 • על הכספים בקופה הנוכחית להיות רשומים על שמך.
 • המעבר לא כרוך בכל עלות, והכספים הצבורים עוברים במלואם.
 • העברה אלינו שומרת על זכויות הוותק והרווחים שנצברו לזכותך עד כה, ללא כל פגיעה במעמד החשבון ובזכויותך.
 • ניתן להעביר קופת גמל ולשמור על המשכיות בהפקדות שוטפות, רק צריך לצרף אישור הקמת הרשאה לחיוב מהבנק בו מתנהל חשבונך (ניתן לבצע גם באתר האינטרנט של הבנק). עם קבלת האישור אנו נדאג להמשך ביצוע הפקדות שוטפות בחשבונך החדש.

 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.