כל מה שרצית לדעת
על קופת גמל

להצטרפות לקופות הגמל שלנו

החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

אתה בוחר את המסלול שלך בקופת הגמל. באפשרותך לבחור בקופת הגמל את רמת הסיכון הרצויה על פי פרופיל הרצוי מבחינתך - וזאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן, באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם למסלולים אחרים מבלי לאבד את זכויותייך. ובכל עת ניתן לעבור ממסלול אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.

לפירוט המסלולים של קופות הגמל של אקסלנס


מגיעות לך הטבות מס! עצמאים ושכירים המפקידים לקופת גמל במעמד עצמאי יכולים ליהנות מהטבות מס משמעותיות של זיכוי וניכוי. 

לפירוט הטבות המס לחץ כאן


שמירת זכויות כספי נפטר. יורשי העמית הנפטר יכולים להמשיך ולחסוך בקופת גמל עצמאית על שמם, וליהנות מחיסכון הוני ונזיל בכל עת (בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה).

למידע נוסף אודות תיקון 190 לחץ כאן


ניתן למשוך כספים מקופת גמל בהתאם לדין במועד המשיכה, כסכום הוני  או בחלקים או כקצבה חודשית לאחר הגעתך לגיל פרישה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.