קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך, הנהנה מהטבות מס (בהתאם לתקרות הנקבעות מדי שנה) ומאפשר לך לחסוך כספים לגיל הפרישה. חיסכון זה מיועד ללקוחות עצמאים וללקוחות שכירים, כאשר באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך ממגוון המסלולים השונים הקיימים, בעלי רמות סיכון שונות. את קופת הגמל ניתן למשוך בהגעה לגיל 60 כסכום הוני או כקצבה חודשית מוכרת ופטורה.

תשואות קופות הגמל המובילות שלנו

אקסלנס גמל
מסלול אג"ח ללא מניות

מ"ה 385


2.35%


תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (05/16-04/19)

 

אקסלנס גמל
מסלול לבני 60 ומעלה

מ"ה 401


4.17%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (05/16-04/19)

 

אקסלנס גמל
מסלול מניות

מ"ה 961

9.97%


תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (05/16-04/19)

החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

אתה בוחר את המסלול שלך בקופת הגמל. באפשרותך לבחור בקופת הגמל את רמת הסיכון הרצויה על פי פרופיל הרצוי מבחינתך - וזאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן, באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם למסלולים אחרים מבלי לאבד את זכויותייך. ובכל עת ניתן לעבור ממסלול אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.

לפירוט המסלולים של קופות הגמל של אקסלנס


מגיעות לך הטבות מס! עצמאים ושכירים המפקידים לקופת גמל במעמד עצמאי יכולים ליהנות מהטבות מס משמעותיות של זיכוי וניכוי. 

לפירוט הטבות המס לחץ כאן


שמירת זכויות כספי נפטר. יורשי העמית הנפטר יכולים להמשיך ולחסוך בקופת גמל עצמאית על שמם, וליהנות מחיסכון הוני ונזיל בכל עת (בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה).

למידע נוסף אודות תיקון 190 לחץ כאן


ניתן למשוך כספים מקופת גמל בהתאם לדין במועד המשיכה, כסכום הוני  או בחלקים או כקצבה חודשית לאחר הגעתך לגיל פרישה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

קרן השתלמות לעצמאים

תקרות הפקדה והטבות מס

  • ההפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי מבוצעת אך ורק על ידי העמית ללא תשלום מקביל של המעביד.
  • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
  • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16.5% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪). 
המשך לקרוא

מהי קופת גמל - שאלות ותשובות

קופות התגמולים הן מכשיר חיסכון לטווח ארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר האוצר, למעבר לאתר האוצר לחץ כאן.

המיוחד באפיקי החיסכון הפנסיוני (ובמקרה שלנו קופות גמל) זו האפשרות של החוסך לקבל הטבות מס כחלק ממדיניות ממשלתית לעידוד החסכון הפנסיוני.

באפשרותך להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלך לאקסלנס בכל עת (ובתנאי שאין על כספיך בקופה עיקול, שיעבוד או הלוואה). כל שעליך לעשות הוא לפנות לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ ולבקש טופס בקשת העברה. לחילופין, ניתן להעביר את בקשת ההעברה באמצעות יועץ פנסיוני או באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני.
להורדת טופס הצטרפות והעברה לחץ כאן.

החל מיום 1 בינואר 2016, ברירת המחדל הינה שעמית חדש יצטרף למודל תלוי גיל ככל שלא בחר אחרת. כמו כן, ניתן להצטרף למודל תלוי גיל על ידי סימון השדה הרלוונטי בטופס ההצטרפות או בטופס העברת מסלולים של החברה.
למסלולי מודל תלוי גיל לחץ כאן.

קופת גמל - באקסלנס, המסלולים הכלליים הוסבו למסלולי ברירת מחדל אשר פתוחים להצטרפות הן במסגרת הצטרפות למודל תלוי גיל והן כמסלול שלא במסגרת המודל.

עמית שהצטרף למודל הצ'יליאני והגיע לגיל בו קיים מסלול אחר המתאים לגילו במסגרת המודל,  יועבר באופן אוטומטי עד 7 ימי עסקים מיום הולדתו למסלול המתאים לגילו.

בהחלט. באפשרותך 2 אפשרויות לביצוע הפעולה:

  1. באמצעות האזור האישי באתר החברה.
  2. מילוי טופס העברה בין מסלולים ולהעבירו לאקסלנס באמצעות פקס, מייל או דואר ואנו נדאג לבצע את העברת הכספים תוך 3 ימי עסקים (על פי תקנות משרד האוצר).

להורדת טופס העברה בין מסלולים לחץ כאן.
לכניסה לאזור האישי לחץ כאן.

כן, אפשר להתחרט! ניתן לחתום על הודעה לביטול תוך 10 ימי עסקים לכל היותר מיום הגשת הבקשה, ולהעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת. במקרה זה תבוטל הבקשה להעברת הכספים.

בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. אם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין. העמית רשאי בכל עת להודיע לחברת אקסלנס בכתב על שינוי במוטב. מוטב שכספי הקופה הועברו אליו רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה וליהנות מיתרה הונית ונזילה למשיכה מיידית (בהתאם ובכפוף להוראות תיקון 190).

בקופה אישית לפיצויים:

  • לאחר פרישת העמית מהעבודה.
  • לאחר פטירת העמית - לזכאים לכך.

 

בקופה מרכזית לפיצויים:

  • בהתאם לבקשת המעסיק לאחר פרישת עובד משויך.
  • סגירת חברה/משיכה שלא כדין - בהתאם לתקנות.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור באתר הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור באתר, אם ייגרמו.