קופות הגמל שלנו

להצטרפות לקופות הגמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך, הנהנה מהטבות מס (בהתאם לתקרות הנקבעות מדי שנה) ומאפשר לך לחסוך כספים לגיל הפרישה. חיסכון זה מיועד ללקוחות עצמאים וללקוחות שכירים, כאשר באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך ממגוון המסלולים השונים הקיימים, בעלי רמות סיכון שונות. את קופת הגמל ניתן למשוך בהגעה לגיל 60 כסכום הוני או כקצבה חודשית מוכרת ופטורה.

תשואות קופות הגמל המובילות שלנו

אקסלנס גמל להשקעה
פאסיבי - מדדי מניות

מ"ה 7907

7.48%

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים (07/2017-06/2018)

אקסלנס גמל מסלול 
לבני 50 עד 60

מ"ה 9529

4.69%

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים (07/2017-06/2018)

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה


מ"ה 9916

6.02%

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים (07/2017-06/2018)

מהי קרן השתלמות

כל מה שרצית לדעת על קופת גמל

קופת גמל משמשת כאפיק חיסכון לטווח ארוך, אשר החוסך בה נהנה מהטבות מס (בהתאם לתקרות הנקבעות מדי שנה) ומיועדת הן לעצמאי המעוניין ליהנות מהטבות זיכוי וניכוי והן לשכיר המעוניין להפקיד סכומים נוספים. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

המשך לקרוא
קרן השתלמות לעצמאים

תקרות הפקדה והטבות מס

  • ההפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי מבוצעת אך ורק על ידי העמית ללא תשלום מקביל של המעביד.
  • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
  • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מירבי של 16.5% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 17,400 ₪ כך שהתקרה השנתית הינה 208,800 ₪). 
המשך לקרוא

מידע נוסף אודות קופות גמל

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור באתר הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור באתר, אם ייגרמו.