היחידה לפניות הציבור

היחידה לפניות הציבור

על מנת לשפר את השירות לקהל לקוחותינו, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל הקימה את היחידה לפניות הציבור.

יחידה זו עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בכל נושא בו לא הצלחת לקבל מענה לשביעות רצונך.

ניתן להגיש את הפנייה/תלונה לפניות הציבור בכתב בלבד לממונה על פניות הציבור:
שם: אפרת שגיא- מלכי, עו"ד
דוא"לPniyot.Gemel@xnes.co.il

דואר: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ: רחוב אפעל 25, פתח תקווה, 4951125


החברה תעשה ככל יכולתה לשוב עם תשובה בכתב בהקדם האפשרי, אולם במקרים שבהם הטיפול בפנייה/תלונה מורכב ודורש התייחסות של גורמים שונים במשרד, ישלח לפונה מכתב ביניים שבו מובא לידיעתו כי הנושא נמצא בטיפול ובתום הבדיקה יקבל מענה.
ככלל, התשובה אשר נשלחת לפונה כוללת את אופן הטיפול בפנייה/תלונה, את ממצאי הבדיקה והבירור, הסברים, עמדת הגורם
אשר בדק את התלונה או עמדת החוק בנושא.
אין בסמכות הממונה על פניות הציבור לברר תלונה בעניין התלוי ועומד בדיון בבית המשפט או בבית דין,
או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.