היחידה לפניות הציבור

יחידה זו עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בכל נושא בו לא הצלחת לקבל מענה לשביעות רצונך.

ניתן להגיש את הפנייה/תלונה לפניות הציבור בכתב בלבד לממונה על פניות הציבור:
שם: אפרת שגיא- מלכי, עו"ד
דוא"לPniyot.Gemel@xnes.co.il

דואר: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ: רחוב אפעל 25, פתח תקווה, 4951125


החברה תעשה ככל יכולתה לשוב עם תשובה בכתב בהקדם האפשרי, אולם במקרים שבהם הטיפול בפנייה/תלונה מורכב ודורש התייחסות של גורמים שונים במשרד, ישלח לפונה מכתב ביניים שבו מובא לידיעתו כי הנושא נמצא בטיפול ובתום הבדיקה יקבל מענה.
ככלל, התשובה אשר נשלחת לפונה כוללת את אופן הטיפול בפנייה/תלונה, את ממצאי הבדיקה והבירור, הסברים, עמדת הגורם
אשר בדק את התלונה או עמדת החוק בנושא.
אין בסמכות הממונה על פניות הציבור לברר תלונה בעניין התלוי ועומד בדיון בבית המשפט או בבית דין,
או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.