טפסים ותהליכים דיגיטליים

טפסי הצטרפות​

תהליך

טפסים להורדה

קישור לתהליך דיגיטלי

הצטרפות לקופת גמל להשקעה טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקופת גמל לעצמאים הורדה  קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקופת גמל לשכירים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות קמ"פ הורדה  

 

טפסי משיכה

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

בקשה למשיכת קרן השתלמות טפסים להורדה משיכה קרן השתלמות
בקשה למשיכת קופת גמל במעמד עצמאי טפסים להורדה  

בקשה למשיכת קופת גמל במעמד שכיר

טפסים להורדה  

בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל   

טפסים להורדה  

בקשת משיכה חיסכון לכל ילד

  קישור לתהליך דיגיטלי 

בקשה למשיכת כספי נפטר - תגמולים והשתלמות

טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי נפטר - פיצויים טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי קטין טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית טפסים להורדה  
בקשה למשיכת פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד טפסים להורדה  
בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק  טפסים להורדה  
בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים הורדה  
 בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים הורדה  

 

טפסי העברה

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות
העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה  העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה
העברה בין מסלולים- חיסכון לכל ילד  העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה קישור לתהליך דיגיטלי
העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים  העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים
בקשת העברה בין קופות בקשת העברה בין קופות בקשת העברה בין קופות
בקשת העברה חיסכון לכל ילד  בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים קישור לתהליך דיגיטלי
בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים   בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים

 

טפסים כלליים

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

טופס עדכון פרטים אישיים  טופס עדכון פרטים אישיים טופס עדכון פרטים אישיים
טופס מינוי מוטבים  טופס למינוי מוטבים  
טופס הוראה לחיוב חשבון  טופס הוראת קבע - לקופה במעמד עצמאי  
שאלון הכר את הלקוח טופס הכרות עם הלקוח  
שאלון איש ציבור שאלון איש ציבור
 
טופס הצהרת עמית הורדה
 
טופס הצהרת מוטב טפסים להורדה   
 טופס W9- דיווח מס אזרח ארה"ב טפסים להורדה   
 טופס Fatca טפסים להורדה  

 

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.