טפסים ותהליכים דיגיטליים

טפסים לשירותך

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים לכל הפעולות שתרצו לבצע וכן את התהליכים הדיגיטליים הקיימים כיום לרשותכם.

*לאיתור טפסים בנושא פנסיה יש לפנות לאתר הפניקס

דיווח על הפקדת כספים

תהליך

טפסים להורדה

קישור לתהליך דיגיטלי

דיווח על הפקדת כספים   קישור לתהליך דיגיטלי

 

טפסי הצטרפות​

תהליך

טפסים להורדה

קישור לתהליך דיגיטלי

הצטרפות לקופת גמל להשקעה טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקופת גמל לעצמאים הורדה  קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקופת גמל לשכירים הורדה קישור לתהליך דיגיטלי
 הצטרפות לקופה בניהול אישי הורדה  
הצטרפות קמ"פ הורדה  

 

טפסי משיכה

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

בקשה למשיכת קרן השתלמות טפסים להורדה משיכה קרן השתלמות
בקשה למשיכת קופת גמל במעמד עצמאי / גמל להשקעה טפסים להורדה  

בקשה למשיכת קופת גמל במעמד שכיר

טפסים להורדה  

בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל   

טפסים להורדה  

בקשת משיכה חיסכון לכל ילד

  קישור לתהליך דיגיטלי 

בקשה למשיכת כספי נפטר - תגמולים והשתלמות

טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי נפטר - פיצויים טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי קטין טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית טפסים להורדה  
בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית טפסים להורדה  
בקשה למשיכת פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד טפסים להורדה  
בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק  טפסים להורדה  
בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים הורדה  
 בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים הורדה  
 כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8,000 ש"ח הורדה  
נספח פדיון והעברה  לקופת גמל על פי תיקון 190 הורדה  

 

טפסי העברה

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות
העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה  העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה
העברה בין מסלולים- חיסכון לכל ילד  העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה קישור לתהליך דיגיטלי
העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים  העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים
בקשת העברה בין קופות גמל להשקעה בקשת העברה בין קופות  
בקשת העברה חיסכון לכל ילד  בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים קישור לתהליך דיגיטלי
בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים   בקשת העברת קופה מרכזית לפיצויים  

 

טפסים כלליים

תהליך

טפסים להורדה 

קישור לתהליך דיגיטלי

עדכון פרטים אישיים  טופס עדכון פרטים אישיים טופס עדכון פרטים אישיים
מינוי מוטבים  טופס למינוי מוטבים  
הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)  טופס הוראת קבע - לקופה במעמד עצמאי  
ממשק מעסיקים - הרשאה לחיוב חשבון ×פס×× ×××ר××  
שאלון הכר את הלקוח טופס הכרות עם הלקוח  
שאלון איש ציבור מקומי שאלון איש ציבור

 

 שאלון איש ציבור זר שאלון איש ציבור

 

הצהרת עמית הורדה
 
הצהרת מוטב טפסים להורדה   
W9- דיווח מס אזרח ארה"ב טפסים להורדה   
Fatca + CRS טפסים להורדה

 

 הצהרת תושבות ישראלית טפסים להורדה

 

 שינוי מעסיק טפסים להורדה

 

 

 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.