כל מה שצריך לדעת על

הפקדות סוף שנה

הנחיות הפקדה לחשבונות במעמד עצמאי

להלן הנחיות להפקדת כספים לקופת גמל, קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הינם מוצרי חסכון שבנוסף להיותם אפיקי השקעה הכוללים יתרונות מהותיים, גם מאפשרים לחוסכים כמדי שנה ליהנות מיתרונות של הטבות מס.

כמה ניתן להפקיד? עבור איזה מוצר?

לנוחיותך, מידע לגבי תקרות הפקדה והטבות מס בגין כל אחד מהמוצרים הפנסיוניים שאנו בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מנהלים (קופות גמל, קרנות השתלמות, גמל להשקעה).

למחשבון הפקדה לעצמאים

כיצד מפקידים?

על מנת להקל על תהליך ההפקדה, להלן הנחיות הפקדה:

1. הפקדה לחשבון עצמאי באמצעות העברה בנקאית

  • ניתן לבצע את ההעברה ישירות אל חשבון העו"ש של המוצר (עפ"י הטבלה המפורטת מטה).
  • לדיווח דיגיטלי בגין הפקדה שביצעת לקופה בהעברה בנקאית: לחץ כאן
  • לחילופין, ניתן להעביר אלינו אסמכתא מטעם הבנק על ההפקדה עליה יצויינו שם העמית ומספר תעודת הזהות לדוא"ל בכתובת Hafkadot@Xnes.co.il  או אל פקס 03-5480304.

2. הפקדה לחשבון עצמאי באמצעות המחאה

  • על ההמחאה להיות לפקודת "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ".
  • בגב ההמחאה מומלץ לציין את מספר תעודת הזהות ומספר העמית של בעל הקופה.

את ההמחאה ניתן להפקיד בכל אחת מהדרכים הבאות:

דואר

באפשרותך לשלוח את ההמחאה למשרדינו (לכבוד: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ)
בכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים, מיקוד 5345433

הפקדה עצמית בסניף בנק מזרחי

באפשרותך לגשת אל כל אחד מסניפי בנק מזרחי - טפחות, למסור את מספר העמית שלך לטלר/ית ולקבל אסמכתא על ביצוע הפעולה. לנוחיותך דף הנחיות לטלר.

הגעה אל משרדי הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

ניתן להגיע אלינו פיזית למשרדים בימים א' - ה' מהשעה 08:00-15:00.
הכתובת: רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל. מפת הגעה

לנוחיותך, בכניסה לסניף קיימות עמדות שירות עצמי - זמינות ללא המתנה.

פרטי חשבונות העו"ש של הקופות:

 מוצר מספר בנק מספר סניף מספר חשבון
 אקסלנס קופת גמל 20 409 136053
אקסלנס קרן השתלמות  20 409 241000
אקסלנס גמל להשקעה 20 461 586696

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.