כל מה שצריך לדעת על

הפקדות סוף שנה

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הינם מוצרי חסכון שבנוסף להיותם אפיקי השקעה הכוללים יתרונות מהותיים, גם מאפשרים לחוסכים כמדי שנה ליהנות מיתרונות של הטבות מס.

כמה ניתן להפקיד? עבור איזה מוצר?

לנוחיותך, מידע לגבי תקרות הפקדה והטבות מס בגין כל אחד מהמוצרים הפנסיוניים שאנו באקסלנס גמל והשתלמות מנהלים (קופות גמל, קרנות השתלמות, גמל להשקעה).

כיצד מפקידים?

על מנת להקל על תהליך ההפקדה, להלן הנחיות הפקדה:

1. הפקדה לחשבון עצמאי באמצעות המחאה

  • על ההמחאה להיות לפקודת "אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ".
  • בגב ההמחאה מומלץ לציין את מספר תעודת הזהות ומספר העמית של בעל הקופה.

את ההמחאה ניתן להפקיד בכל אחת מהדרכים הבאות:

דואר

באפשרותך לשלוח את ההמחאה למשרדינו (לכבוד: אקסלנס גמל והשתלמות)
בכתובת: אפעל 25 , קרית אריה, פ"ת, מיקוד 4951125

הפקדה עצמית בסניף בנק מזרחי

באפשרותך לגשת אל כל אחד מסניפי בנק מזרחי - טפחות, למסור את מספר העמית שלך לטלר/ית ולקבל אסמכתא על ביצוע הפעולה. לנוחיותך דף הנחיות לטלר.

הגעה אל משרדי אקסלנס גמל והשתלמות

ניתן להגיע אלינו פיזית למשרדים בימים א' - ה' מהשעה 09:00 ועד 17:00.
כאמור, אנו ממליצים להגיע עד ליום חמישי, תאריך 27.12.2018 למניעת כל עיכוב.
הכתובת: בניין אמות פלטינום, רחוב אפעל 25 , קרית אריה, פ"ת - קומה 16. מפת הגעה

לנוחיותך, בכניסה לסניף קיימות עמדות שירות עצמי - זמינות ללא המתנה.

2. הפקדה לחשבון עצמאי באמצעות העברה בנקאית

  • ניתן לבצע את ההעברה ישירות אל חשבון העו"ש של המוצר (עפ"י הטבלה המפורטת מטה).
  • יש להעביר אלינו אל פקס שמספרו: 03-5480304 או לדוא"ל בכתובת Hafkadot@xnes.co.il אסמכתא מטעם הבנק על ההפקדה, עליה יצוינו: שם העמית ומס' תעודת זהות.

פרטי חשבונות העו"ש של הקופות:

 מוצר מספר בנק מספר סניף מספר חשבון
 אקסלנס קופת גמל 20 409 136053
אקסלנס קרן השתלמות  20 409 241000
אקסלנס גמל להשקעה 20 461 586696

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.