תכנית חיסכון לכל ילד.
דואגים לעתיד הילדים שלנו

הצטרפות דיגיטלית

מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, החל מחודש ינואר 2017, נפתחה תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. הצטרפו עוד היום לתכנית בניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל, למען עתיד ילדיכם.

חיסכון לכל ילד - מהו?

במסגרת התוכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, החל מחודש ינואר 2017, נפתחה ע"י ביטוח לאומי תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ש"ח לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18 וכל זה בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
באפשרותכם ההורים להגדיל את סכום החיסכון ב-50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון המירבי יגדל ל-100 ש"ח בכל חודש.
עד גיל 21 המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון בקופת הגמל, לאחר מכן דמי הניהול ישולמו ע"י עמית קופת הגמל.

אז איך בוחרים את החיסכון לילדים?

את החיסכון ניתן לנהל בחיסכון ארוך טווח לילד (קופת הגמל) או בבנק.
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ נבחרה יחד עם חברות נוספות, במסגרת הליך מכרזי שנוהל על ידי המדינה, לנהל את הכספים המופקדים במסגרת החיסכון. כדי לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם יהיה עליכם לפנות לביטוח הלאומי ולעדכן את בחירתכם.
במידה ולא תבחרו בחברה מנהלת או בבנק באופן עצמאי, יפעיל ביטוח לאומי מנגנון ברירת מחדל לפיו, בין היתר, עבור ילדים מתחת לגיל 15 ברירת המחדל תהיה קופת גמל, ועבור ילדים מעל גיל 15 ברירת המחדל תהיה פיקדון בנקאי.

לחצו כאן למעבר לאתר ביטוח לאומי להצטרפות ועדכון בחירתכם

חיסכון בקופת גמל - מה זה אומר?

הכסף ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, והכספים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול:

חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

סיכון בינוני
 חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אקסלנס חיסכון לכל ילד - הלכה
אקסלנס חיסכון לכל ילד - הלכה

חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

חשוב לזכור שבכל עת במהלך תקופת החיסכון, תוכלו לבקש להעביר את החיסכון לניהולה של חברה מנהלת אחרת מתוך הרשימה שנבחרה על ידי המדינה, או לשנות את מסלול ההשקעה שבחרתם למסלול השקעה אחר.


שימו לב! לא יהיה ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק או להיפך.

כבר בחרת בבית השקעות אחר לניהול החיסכון וברצונך לעבור להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל?

מהיום תוכל לעבור להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל גם אם בחרת בבית השקעות אחר בתהליך קל ובמספר צעדים פשוטים:

מיד בסיום התהליך תקבל העתק מטופס ההודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד ובקשתך תועבר לטיפולנו.

מתי ואיך מושכים את הכסף?

  • משיכת הכספים מקופת הגמל תתאפשר החל מהגיעו של הילד לגיל 18, למעט במקרים חריגים. המשיכה תתבצע בכפוף לתשלום מס כדין.
  • כדאי שתעשו את הבדיקות והבירורים כמה שיותר מוקדם, על מנת שלילדכם יהיה את החיסכון הנכון ביותר עבורם.
  • למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד לחץ כאן


למידע נוסף אודות תוכנית חיסכון ארוך טווח לילד ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.