נושאי משרה בכירים

נושאי משרה ובעלי תפקידים:


אורי קיסוס
מנכ"ל


רועי יקיר
מנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, מנהל השקעות ראשי


 

 

עידו בדש
משנה מנכ"ל, מנהל מערך לקוחות

 


רו''ח הדס פקר-ניר 
מנהלת הכספים


אלדד צינמן
סמנכ''ל שירות ותפעול


דליה ברק
סמנכ"לית סוכנים


ניר פלד
מנהל מערכות מידע


אביטל ינובסקי
מנהלת פיתוח עסקי


עו"ד ניר שץ
יועץ משפטי


עמית נתנאל
מנהל סיכונים


רו"ח מאיר איליה, משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן
מבקר פנימי


רו"ח דני משקובסקי, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY)
רו"ח מבקר


 


בעלי מניות עיקריים:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ


בעלי שליטה:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ