נושאי משרה בכירים

נושאי משרה ובעלי תפקידים:

 

יפעת מזרחי
מנכ''לית החברה


 

אנה גלקין
סמנכ''ל שירות ותפעול


חגי שרייבר
מנהל השקעות ראשי


גיל פישמן
משנה מנכ"ל, מנהל תחום פנסיה


רו"ח יוסי וקסלבאום
מנהל הכספים


עו"ד ניר שץ
יועץ משפטי ראשי- סמנכ"ל


ניר פלד
מנהל מערכות מידע


עמית נתנאל
מנהל סיכונים


רו"ח מיכל לשם
מבקרת פנימית


רו"ח טל חי ציון, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY)
רו"ח מבקר


ישעיהו אורזיצר
אקטואר


 

דפנה קאופמן
אקטוארית


 אביטל ינובסקי

מנהלת פיתוח עסקי


 

 


בעלי מניות עיקריים:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ


בעלי שליטה:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.