מיזוג קופות 2018

מיזוג קופות גמל וקרנות השתלמות

ביום 1 בינואר 2017 הועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ ("אקסלנס") ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, 
לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשת אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה.
החל מיום 1 בינואר 2018 בוצע מיזוג ופירוק של המסלולים כמפורט להלן:

לקבלת המידע המלא אודות מיזוג הקופות ומסלולי ההשקעה לחץ כאן

סוג קופה: קופות גמל - מסלולי ברירת מחדל

מסלולים ישנים עד 31/12/2017

מסלולים חדשים החל מ 01/01/2018

מ"ה

מסלול ישן

מ"ה

מסלול חדש

9916 אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 
9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9884 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 50 ומטה 9916 אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9529 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 50 עד 60 9529 אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60
401 אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות 401 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
9918 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה 401 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
9530 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 60 ומעלה 401 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
521 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות 401 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
9905 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי חו"ל 9905 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
1482 שיטת הפניקס רמת סיכון 2* 9059 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9917 אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 9917 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
1482 שיטת הפניקס רמת סיכון 3* 9917 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
8624 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8624 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
1482 שיטת הפניקס רמת סיכון 4* 8624 אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה

*מסלול זה מתמזג למסלול תלוי גיל פאסיבי בהתאמה לגיל העמית

 

סוג קופה: קופות גמל - מסלולים מתמחים

מסלולים ישנים עד 31/12/2017

 

מסלולים חדשים החל מ 01/01/2018

מ"ה

מסלול ישן

מ"ה

מסלול חדש

9906 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 9906 אקסלנס גמל רשיקלי טווח קצר
1482 שיטת הפניקס הלכתי 9906 אקסלנס גמל רשיקלי טווח קצר
385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות 385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
792 אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד 385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
8627 אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי אג"ח 385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
1355 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח 385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
1482 שיטת הפניקס רמת סיכון 1 385 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
211 אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות 211 אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
2089 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
961 הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות 961 אקסלנס גמל מסלול מניות
8626 אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי מניות 8626 אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי מניות
1482 שיטת הפניקס רמת סיכון 5 8626 אקסלנס גמל פאסיבי -מדדי מניות

סוג קופה: קרנות השתלמות - מסלולים כלליים

מסלולים ישנים עד 31/12/2017

מסלולים חדשים החל מ 01/01/2018

מ"ה

 מסלול ישן

מ"ה

מסלול חדש

964 הפניקס השתלמות - מסלול כללי   964 אקסלנס השתלמות כללי
8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי   8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
1483 שיטת הפניקס רמת סיכון 3 8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כלל
1483 שיטת הפניקס רמת סיכון 4 8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כלל
9919 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי חו"ל 8629 אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללסוג קופה: קרנות השתלמות - מסלולים מתמחים

מסלולים ישנים עד 31/12/2017  מסלולים חדשים החל מ 01/01/201

מ"ה

 מסלול ישן

מ"ה

מסלול חדש

715  אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 715 אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
9549 הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 715 אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
1483 שיטת הפניקס רמת סיכון 1 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
8631 אקסלנ"חס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
9546  הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי אג"ח חו"ל 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
9545  הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי אג"ח 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
1354  הפניקס השתלמות- מסלול אג"ח 716  אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
9882  אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות 1100 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100  אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 1100 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
2091 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 1100 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1190  אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1190 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
8597  הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח עד 25% מניות 1190 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
8628 השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במאקסלנס
דדי מניות
8628 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
1483  שיטת הפניקס רמת סיכון 2 8628 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
686  אקסלנס השתלמות כללי 
686  אקסלנס השתלמות לטווח קצר
968 הפניקס השתלמות - מסלול מניות  968  אקסלנס השתלמות מניות
8630  אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות  
8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
1483  שיטת הפניקס רמת סיכון 5
8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
9548  הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל
8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
9547 הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות 8630 אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
9258  הפניקס השתלמות - מסלול הלכה 9528  אקסלנס השתלמות הלכה
1483 שיטת הפניקס הלכתי 9528  אקסלנס השתלמות הלכה

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.