מידע נוסף על הקופות

הצהרה על מדיניות להשקעה לשנת 2019 השקעות אחראיות 2019 הצהרה על מדיניות להשקעה לשנת 2018 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2018 - חיסכון לכל ילד הצהרה על מדיניות השקעה גמל אקסלנס פאסיביות ואקטיביות- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 גמל להשקעה- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 חסכון לכל ילד- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 גמל הפניקס- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל הפניקס הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- חיסכון לכל ילד הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל להשקעה הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל אקסלנס פאסיביות ואקטיביות שינוי מדיניות השקעה מוצהרת 15.12.16 שינוי מדיניות השקעה 15.12.16 מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד שינוי 15.12.16 מדיניות השקעה מוצהרת- גמל להשקעה שינוי מדיניות השקעה מיום 30.06.2016 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2016 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2015 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2014 שינוי מדיניות השקעה מיום 11.09.2014 שינוי מדיניות השקעה מיום 25.08.2014 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2014 שינוי מדיניות ההשקעה מיום 03.07.2014

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.