מידע נוסף על הקופות

הצהרה על מדיניות השקעה גמל לשנת 2021 עדכון פברואר השקעות אחראיות 2021 הצהרה על מדיניות השקעה גמל להשקעה לשנת 2021 הצהרה על מדיניות השקעה גמל לשנת 2021 הצהרה על מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד לשנת 2021 הצהרה על מדיניות השקעה גמל לשנת 2020 עדכון אוקטובר הצהרה על מדיניות השקעה גמל לשנת 2020 עדכון יוני הצהרה על מדיניות השקעה גמל להשקעה לשנת 2020 עדכון יוני הצהרה על מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד לשנת 2020 עדכון יוני הצהרה על מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 – גמל להשקעה עדכון אפריל 2020 הצהרה על מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד לשנת 2020 הצהרה על מדיניות השקעה גמל להשקעה לשנת 2020 הצהרה על מדיניות השקעה גמל לשנת 2020 השקעות אחראיות שינוי מדיניות השקעה מיום 09.2019 שינוי מדיניות השקעה גמל להשקעה מיום 07.2019 שינוי מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד מיום 07.2019 שינוי מדיניות השקעה גמל מיום 07.2019 הצהרה על מדיניות להשקעה לשנת 2019 השקעות אחראיות 2019 הצהרה על מדיניות להשקעה לשנת 2018 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2018 - חיסכון לכל ילד הצהרה על מדיניות השקעה גמל אקסלנס פאסיביות ואקטיביות- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 גמל להשקעה- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 חסכון לכל ילד- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017 גמל הפניקס- עדכון מתאריך 23.2.17 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל הפניקס הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- חיסכון לכל ילד הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל להשקעה הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2017- גמל אקסלנס פאסיביות ואקטיביות שינוי מדיניות השקעה מוצהרת 15.12.16 שינוי מדיניות השקעה 15.12.16 מדיניות השקעה חיסכון לכל ילד שינוי 15.12.16 מדיניות השקעה מוצהרת- גמל להשקעה שינוי מדיניות השקעה מיום 30.06.2016 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2016 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2015 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2014 שינוי מדיניות השקעה מיום 11.09.2014 שינוי מדיניות השקעה מיום 25.08.2014 הצהרה על מדיניות השקעה לשנת 2014 שינוי מדיניות ההשקעה מיום 03.07.2014

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.