חברי הדירקטוריון וועדותיו

חברי הדירקטוריון וועדותיו

דניאל כהן
יו"ר הדירקטוריון


עו"ד מני נאמן
דירקטור


רו"ח אלי שוורץ
דירקטור


רג'ואן גרייב
דירקטור


אורי מור
דירקטור חיצוני


 

יצחק הורביץ
דירקטור חיצוני


מאירה גזית
דירקטורית חיצונית


חברי הדירקטוריון מתכנסים לפחות שמונה פעמים בשנה.

 

חברי הוועדות

חברי ועדת ביקורת (כולל כל הוועדות הנלוות - מאזן ותגמול)

יצחק הורביץ
יו''ר הוועדה, דירקטור חיצוני


אורי מור
דירקטור חיצוני


מאירה גזית 
דירקטורית חיצונית


הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה.

 

חברי ועדת השקעות

יעקב רוזן
יו"ר הוועדה, נציג חיצוני


שלום זינגר
נציג חיצוני


שרית שגיב
נציגה חיצונית


שי גרוס
נציג חיצוני


אורי מור
דירקטור חיצוני


הוועדה מתכנסת לפחות פעם בשבועיים.

 

חברי ועדת אשראי

יעקב רוזן
יו"ר הוועדה


שרה סטפניה גאני
חבר הוועדה


גדעון אלטמן
חבר הוועדה


 

חברי ועדת אשראי פנימית

רועי יקיר
יו"ר הוועדה


איציק דגן
חבר הוועדה


דבורה מרגובסקי
חבר הוועדה