חברי הדירקטוריון וועדותיו

חברי הדירקטוריון וועדותיו

דניאל כהן
יו"ר הדירקטוריון


עו"ד מני נאמן
דירקטור


רו"ח אלי שוורץ
דירקטור


אור חרוש
דירקטור


יעקב רוזן
דירקטור חיצוני


יצחק הורביץ
דירקטור חיצוני


מאירה גזית
דירקטורית חיצונית


חברי הדירקטוריון מתכנסים לפחות שמונה פעמים בשנה.

 

חברי הוועדות

חברי ועדת ביקורת (כולל כל הוועדות הנלוות - מאזן ותגמול)

יצחק הורביץ
יו''ר הוועדה, דירקטור חיצוני


יעקב רוזן
דירקטור חיצוני


מאירה גזית 
דירקטורית חיצונית


הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה.

 

חברי ועדת השקעות

יעקב רוזן
יו"ר הוועדה, נציג חיצוני


שלום זינגר
נציג חיצוני


שרית שגיב
נציגה חיצונית


שי גרוס
נציג חיצוני


אורי מור
נציג חיצוני


הוועדה מתכנסת לפחות פעם בשבועיים.

 

חברי ועדת אשראי

יעקב רוזן
יו"ר הוועדה


שרה סטפניה גאני
חבר הוועדה


גדעון אלטמן
חבר הוועדה


 

חברי ועדת אשראי פנימית

חגי שרייבר
יו"ר הוועדה


עופר אבירן
חבר הוועדה


דבורה מרגובסקי
חבר הוועדה


 

חברי ועדת ניהול סיכונים

אלי שוורץ
יו''ר הוועדה


יעקב רוזן 
חבר הוועדה


מני נאמן
חבר הוועדה


 

 

חברי ועדת מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 

דניאל כהן 
חבר הוועדה


יצחק הורביץ
חבר הוועדה


אור חרוש
חבר הוועדה


 

 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.